Connect with us

Rajonas

Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokiniai aplankė Nemėžio bibliotekos filialą

Avatar

Paskelbta

Spalio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Nemėžio bibliotekos filialą aplankė Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos penktokai ir septintokai su lietuvių kalbos mokytoja Ana Mackel.
Vaikams buvo paaiškintos elgesio bibliotekoje bei naudojimosi knygomis taisyklės, pamokyta, kaip nepasiklysti tarp knygų gausos, išsirinkti reikalingą knygą. Mokiniai sužinojo, kaip tapti nauju skaitytoju ir gauti skaitytojo pažymėjimą. Po diskusijų bibliotekininkė vaikams paruošė užduotys. Reikėjo įminti mįsles apie knygas, išspręsti kryžiažodį. Visos užduotys labai šauniai ir greitai buvo atliktos.
Daugelis moksleivių norėjo tapti mūsų bibliotekos skaitytojais ir pasižadėjo greitu laiku apsilankyti. O vaikai kurie jau yra bibliotekos skaitytojais mielai pasirinko naujų knygų.
Česlava Šatkevič

Rajonas

Planuojami geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų priežiūros darbai

Avatar

Paskelbta

AB „LTG Infra“ informuoja, kad siekiant užtikrinti saugų susisiekimą geležinkeliais, 2021 metais Vilniaus rajone planuojami vykdyti želdinių, kurie auga viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamoje žemėje ir patenka į viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonas priežiūros darbai. 
Krūmų kirtimo/pašalinimo darbai vyks nuo š. m. kovo 1 d. iki gruodžio 25 d. Vilnius-Kena kryptimi dešinėje ir kairėje kelio pusėje nuo 31,1 iki 36,1 km.

Inf. „LTG Infra“

Skaityti toliau

Rajonas

Утвержден бюджет самоуправления Вильнюсского района на 2021 год

Avatar

Paskelbta

На заседании Совета состоявшегося 26 февраля утвержден бюджет самоуправления Вильнюсского района на 2021 год, который составляет 111 миллионов, что больше на 2 процента, чем в прошлом году.
При планировании бюджета на 2021 год сохранена финансовая устойчивость
Основным показателем, определяющим долю доходов муниципального бюджета, является доля от подоходного налога с населения (ПНН). Утвержденная доля ПНН в 2021 году составит 48,19 процента (2020 год – 46,21 процента). Несмотря на увеличение процента ПНН общая сумма уменьшается на 6 млн 224 тыс. евро. Закон устанавливает размер прогнозируемого дохода для муниципалитета – 66 млн 83 тыс. евро, что меньше на 342 тыс. евро по сравнению с 2020 годом. На исполнение самостоятельных функций муниципалитета в 2021 году запланировано 70 млн 46 тыс. евро (на 123 тыс. евро меньше, чем в прошлом году).
Всего в 2021 году планируется собрать 106 млн. 62,1 тыс. евро доходов, по сравнению с 2020 годом прирост составит 5 млн 381,9 тыс. евро или 5,35 процента. Остаток денежных средств на конец прошлого года составляет – 4 млн 181,9 тыс. евро.
В прошлом году из-за глобальной пандемии не было собрано в муниципальный бюджет 2 млн 301,7 тыс. евро (план доходов ПНН 66 млн 425 тыс. евро, собрано 64 млн 123,3 тыс. евро).
Ассигнования муниципального бюджета на 2021 год составят 111 млн 4,8 тыс. евро. Несмотря на то, что бюджет немного больше, чем в прошлом году, и ассигнования из государственного бюджета увеличиваются, ассигнования на самостоятельные функции уменьшатся на 5 процент по сравнению с 2020 годом. Расходы также растут, из-за роста заработной платы, роста цен на услуги и товары и другие нужды. Прогнозируется, что из-за пандемии в этом году будет сложно собрать бюджет, поэтому получение дополнительных средств не ожидается. В течение года бюджет пополнится дотациями из государственного бюджета и средствами ЕС.
«Несмотря на трудности, бюджет на 2021 год удалось сбалансировать и спланировать так, чтобы поддержать финансовую устойчивость. Сейчас, важно сконцентрироваться и ответственно, рационально выполнять запланированные работы с учетом имеющегося финансирования, чтобы все больше жителей Вильнюсского района были удовлетворены работой самоуправления», – сказала Марина Симонович, начальник отдела бюджетного планирования.
Как и каждый год, все больше внимания уделяется образованию и созданию безопасной и чистой среды проживания
Бюджетные ассигнования выделены на 8 программ. Наибольшая часть бюджета направлена на программу повышения качества и доступности образования – 47,08 процента или 52 млн 264 тыс. евро. На программу создания безопасной и чистой среды проживания приходится 15,7% от общего бюджета (16 млн 727 тыс. евро), на программу по снижению социальной изоляции – 12,73 процента. (14 млн 127 тыс. евро). Также на 4,25 процента  увеличились ассигнования староств, в основном на реализацию программы по созданию безопасной и чистой среды обитания.
Привлекая средства ЕС и государственной поддержки на 2021 год, муниципалитет планирует на реализацию инвестиционных проектов выделить 8 млн 167 тыс. евро (из которых 760,8 тыс. евро – заемные средства).

Skaityti toliau

Rajonas

Teisė naudotis šeimos kortelės privilegijomis suteikiama ir šeimynoms

Avatar

Paskelbta

Norint gauti Šeimos kortelę, šeimynos dalyvis (steigėjas) turi pateikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD (Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius, Lietuva).
Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno ar notaro. Pridėti reikia pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei reikia, tik tuos dokumentus apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba informacinėse sistemose (pagal priežastį kodėl kortelė skiriama). Prašymo formą atsisiųsite čia.
Svarbu prašyme nurodyti šeimynos dalyvį (steigėją) ir visus nuolatinai globojamus vaikus. Visi vienoje šeimynoje nuolatinai globojami vaikai yra sumuojami. Šeimai išduodama viena nemokama kortelė – ja gali naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Tais atvejais, kai šeimos narių daugiau nei 6, išduodamas kortelės tęsinys – antra kortelė, kurioje nurodomas pareiškėjas ir pirmoje kortelėje nenurodyti šeimos nariai. Partnerių lojalumo sistemose šios dvi kortelės vertinamos kaip viena, turinti tą patį brūkšninį kodą. Ji naudojama tik tuo atveju, kai šeima nori pasinaudoti nuolaidomis, kurių suteikimui partneris prašo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą kiekvienam šeimos nariui.
Daugiau informacijos apie šeimynas rasite Vaikoteises.lt svetainėje.

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt