Connect with us

Naujienos

Strateginės svarbos energijos kaupiklių projektas – energetiniam saugumui stiprinti ir Žaliojo kurso tikslams įgyvendinti

Avatar

Paskelbta

2020 10 13

Valstybinė ligonių kasa (VLK) informuoja, kad pacientai patys gali rinktis sveikatos priežiūros paslaugų tiekėją kitoje šalyje,  nepriklausomai nuo to, ar tai yra privati, ar viešoji įstaiga, susimokėti už paslaugas, o Lietuvoje – gauti kompensaciją. VLK pabrėžia, kad apdraustojo išlaidos kompensuojamos tik tokiu atveju, jei prieš išvykstant gydytis į užsienį Lietuvoje buvo gautas siuntimas iš sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK).

„Gydytojo siuntimas prieš važiuojant gydytis į Europos šalis yra privalomas. Šiam siuntimui galioja tie patys reikalavimai, kaip ir gydantis Lietuvoje: turi būti nurodyta jo išdavimo ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Jeigu pacientas išvažiuoja gydytis svetur, neturėdamas gydytojo siuntimo,  grįžęs nebegali kreiptis į TLK dėl patirtų išlaidų kompensavimo“, – įspėja Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė.

Norėdamas gauti kompensaciją, apdraustasis arba jo atstovas, ne vėliau kaip per vienus metus nuo asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo, vaistų ir medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių išdavimo valstybėje, kurioje gydėsi, TLK pateikia: rašytinį prašymą kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją; medicinos dokumentus arba jų kopijas, Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK, gydytojo siuntimo kopiją; kompensuojamųjų vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų ir receptų kopijas; jei apdraustajam kompensuojamieji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išrašytos Lietuvoje – 3 formos receptų, pagal kuriuos gydymo valstybėje šie vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išduotos, kopijas;  finansinius dokumentus – sąskaitas faktūras, kasos čekius, kasos pajamų orderio kvitus ir kitus. 

Specialistai atkreipia dėmesį, kad kreipiantis kompensacijos labai svarbu turėti gydantis svetur naudotų vaistų receptų kopijas, nes jos reikalingos apskaičiuojant kompensaciją. Pavyzdžiui, Šiaulių TLK dažnai sulaukia šeimų prašymų kompensuoti už pagalbinio apvaisinimo procedūrą, kurios didelę dalį sudaro kompensuojamieji vaistai. „Jeigu šeimos nepristato receptų, negalime kompensuoti už vaistus, ir kompensuojamoji suma sumažėja beveik perpus. Be to, svarbu žinoti, kad kompensuojame tiek, kiek tokia pati paslauga kainuoja Lietuvoje, kompensuojame tik už tuos vaistus, kurie yra mūsų šalies kompensuojamųjų vaistų kainyne“, – paaiškina I. Kvedarienė. Pasak specialistės, ES šalyse medicinos paslaugos dažniausiai kainuoja gerokai brangiau, todėl PSDF biudžeto lėšomis kompensuojama tik dalis patirtų išlaidų.

Sprendimą dėl apdraustojo išlaidų kompensavimo priima TLK sudaryta tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisija.

Svarbu žinoti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis nekompensuojamos kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo išlaidos, taip pat paciento mokesčiai ir priemokos, sumokėtos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui. 

Nekompensuojamos ir išlaidos už  paslaugas, kurios nėra įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus bei išlaidos vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus sąrašus.

Informaciją apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką Europos šalyse teikia tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniai kontaktiniai centrai. Visų Europos Sąjungos šalių nacionalinių kontaktinių centrų informaciją Europos Komisija skelbia čia.

Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenimis, praėjusiais metais  Lietuvos  gyventojai gydytis dažniausiai vyko į Latviją – gauti 67 prašymai kompensuoti toje šalyje patirtas išlaidas. Dėl medicinos paslaugų aktyviai keliauta į Lenkiją (27 prašymai), Vokietiją (26), Slovakiją (13). Kiek rečiau šalies gyventojai kreipėsi į Estijos medikus – gauti 8 prašymai atlyginti išlaidas, Švedijos – 4,  Jungtinės Karalystės – 3. Ligonių kasos taip pat gavo po 2 prašymus kompensuoti gydymosi išlaidas Austrijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, po 1 – Čekijoje, Liuksemburge ir Belgijoje.

Primename, kad, šiemet sausio 31 dieną Jungtinei Karalystei išstojus ir Europos Sąjungos, šioje valstybėje gautos tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidos nekompensuojamos.

VLK ir SAM Spaudos tarnybos informacija

 

Skaityti toliau

Naujienos

2021 metų valstybės biudžeto projekte – beveik 40 procentų augantis finansavimas švietimui, mokslui ir sportui

Avatar

Paskelbta

Siekiant kuo efektyviau investuoti viešiesiems interesams tenkinti skiriamas lėšas bei pasiekti kuo didesnę socialinę ir finansinę investicijų grąžą, Finansų ministerija skatina viešojo sektoriaus įstaigas savo veikloje taikyti socialinio poveikio investavimo priemones ir modelius Lietuvoje.

Inicijavo galimybių studiją

Socialinio poveikio investavimo modeliai yra orientuoti į įvairių viešųjų sektorių problemų sprendimų finansavimą, siekiant kuo didesnio poveikio ir investuojant į pokytį ir rezultatus, o ne į problemų pasekmių šalinimą.

Poveikio investavimo modelių sėkmingai pradžiai būtina sąlyga – aiškus tam tikros problemos įvertinimas objektyviais statistiniais rodikliais ir konkretaus siektino pokyčio nustatymas. Tokiuose modeliuose viešasis sektorius investuoja į poveikį, o geriausių sprendimų jam pasiekti  būdai yra atiduodami privačiam investuotojui bei tam tikro sektoriaus paslaugų tiekėjams. Taip privataus kapitalo lėšos pasitelkiamos valstybei svarbioms socialinėms problemoms spręsti.

Tęsdama iniciatyvą Finansų ministerija bendradarbiaudama su  Europos Investicijų banku inicijavo Socialinio poveikio investicijų Lietuvoje galimybių studiją, kurios tikslas – išanalizuoti Lietuvos viešųjų sektorių potencialą taikyti socialinio poveikio investavimą, esamą viešųjų ir privačių dalyvių ekosistemą, būtinas sąlygas Lietuvoje sukurti integruotą socialinio poveikio investavimo iniciatyvą.

Galimybių studijoje bus pateiktos praktinės gairės ir rekomendacijos Finansų ministerijai ir kitiems susijusiems besidomintiems subjektams, norintiems sukurti socialinio finansavimo ekosistemą socialinėms inovacijoms finansuoti, daugiausiai dėmesio skiriant šiems pagrindiniams aspektams: palankioms rekomendacijoms Socialinio poveikio finansavimo ekosistemos kūrimui Lietuvoje; galimų finansuotojų pritraukimas ir palankių sąlygų jiems sudarymas; galimų taikymo sričių nustatymas.

Didėjantis projektų skaičius

Pasaulyje sėkmingai įgyvendinamų projektų nuolatos daugėja, o jų geografija plečiasi. Šiuo metu įgyvendinamos 138 socialinio poveikio investicijos už beveik 375 mln. eurų, kurios palies 1,7 mln. žmonių.

Pasitelkiant socialinio poveikio sutartis visame pasaulyje sprendžiamos įvairiausios problemos tiek sveikatos srityje, tiek švietime, skurdo mažinime ir pan. Pirmosios socialinio poveikio sutartys buvo taikomos išspręsti iš kalinimo įstaigų grįžusių buvusių kalinių integraciją į visuomenę, siekiant, kad kuo mažiau asmenų pakartotinai nusikalstų ir grįžtų į kalėjimus.

Sveikatos apsaugos srityje dažniausiai sprendžiamos su ankstyva ligos diagnostika ir sėkminga reabilitacija susiję klausimai. Švietime – geresni vaikų pasiekimai ir rezultatai. Valstybė ar savivaldybė kiekvieno projekto atveju nustato rodiklį, kurį sėkmingai pasiekus yra kompensuojamos programos išlaidos bei iš anksto nustatyta investicinė grąža.

Izraelio patirtis

Socialinio poveikio priemonėmis imtasi gerinti Rahato (Izraelis) mieste esančių mokinių matematikos žinias.  Pastebėta, kad jaunuolių stojamųjų egzaminų rezultatai buvo vieni žemiausių šalyje. Įgyvendinamas socialinio poveikio projektas orientuotas į 10-12 klasių šio miesto moksleivius. Socialinio poveikio priemonėmis siekiama, jog mokiniai stojamojo egzamino metu gautų maksimalius žinių įvertinimo rezultatus.

Jei šis projektas bus sėkmingas, planuojama priemones ir metodus taikyti visoje šalyje. Socialinio poveikio projektais siekiama spręsti tiek jautrias lokalias problemas, tiek kompleksines, kurios teikia naudą investuotojams, valstybės institucijoms bei visuomenei.

Skaityti toliau

Rajonas

Samorządy regionu wileńskiego zacieśniają wpółpracę

Avatar

Paskelbta

Na zamku w Trokach osiem samorządów regionu wileńskiego podpisało w poniedziałek historyczny dokument – umowę o powołaniu Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego. To ważny krok w kierunku bliższej współpracy między samorządami.
Dokument ten został podpisany przez merów samorządów: Wilna i rejonów elektreńskiego, solecznickiego, szyrwinckiego, święciańskiego, trockiego, wiłkomierskiego i wileńskiego.
Celem powołania Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego jest stworzenie nowej skutecznej polityki regionalnej opartej na samodzielności regionów. Rada będzie planowała i koordynowała realizację krajowej polityki regionalnej, wspierała rozwój społeczno-gospodarczy, niwelowała różnice między regionem wileńskim a innymi regionami oraz między samorządami regionu wileńskiego, wspierała współpracę samorządów w celu zwiększenia efektywności rozwoju stref funkcjonalnych i świadczenia usług publicznych.Jednym z organów Rady jest Kolegium Rady Rozwoju Regionalnego, które składa się z 24 przedstawicieli samorządów. Wilno oddelegowało 8 przedstawicieli, rejony wileński i wiłkomierski – po 3, a pozostałe rejony – elektreński, solecznicki, szyrwincki, święciański i trocki – po 2.Samorząd Rejonu Wileńskiego reprezentować będą mer Maria Rekść oraz wicemerowie Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski.
Jak podkreśla mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, powołanie Rady jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między samorządowami. „Łącząc siły, będziemy mogli współpracować i wykonywać wiele pożytecznych prac w regionach, zwiększając ich rozwój społeczny i gospodarczy. Wspólnie będziemy szukać sposobów na zmniejszenie różnic i dysproporcji między regionami. Nie mam wątpliwości, że zrealizowanych zostanie wiele korzystnych projektów, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju na terenach samorządów należących do regionu” – powiedziała Maria Rekść.

Tłumaczenie L24.ltFoto. Sigita Nemeikaitė/trakai.lt

Skaityti toliau

Naujienos

Lietuva prisijungė prie ambicingo tarptautinio projekto

Avatar

Paskelbta

Siekiant kuo efektyviau investuoti viešiesiems interesams tenkinti skiriamas lėšas bei pasiekti kuo didesnę socialinę ir finansinę investicijų grąžą, Finansų ministerija skatina viešojo sektoriaus įstaigas savo veikloje taikyti socialinio poveikio investavimo priemones ir modelius Lietuvoje.

Inicijavo galimybių studiją

Socialinio poveikio investavimo modeliai yra orientuoti į įvairių viešųjų sektorių problemų sprendimų finansavimą, siekiant kuo didesnio poveikio ir investuojant į pokytį ir rezultatus, o ne į problemų pasekmių šalinimą.

Poveikio investavimo modelių sėkmingai pradžiai būtina sąlyga – aiškus tam tikros problemos įvertinimas objektyviais statistiniais rodikliais ir konkretaus siektino pokyčio nustatymas. Tokiuose modeliuose viešasis sektorius investuoja į poveikį, o geriausių sprendimų jam pasiekti  būdai yra atiduodami privačiam investuotojui bei tam tikro sektoriaus paslaugų tiekėjams. Taip privataus kapitalo lėšos pasitelkiamos valstybei svarbioms socialinėms problemoms spręsti.

Tęsdama iniciatyvą Finansų ministerija bendradarbiaudama su  Europos Investicijų banku inicijavo Socialinio poveikio investicijų Lietuvoje galimybių studiją, kurios tikslas – išanalizuoti Lietuvos viešųjų sektorių potencialą taikyti socialinio poveikio investavimą, esamą viešųjų ir privačių dalyvių ekosistemą, būtinas sąlygas Lietuvoje sukurti integruotą socialinio poveikio investavimo iniciatyvą.

Galimybių studijoje bus pateiktos praktinės gairės ir rekomendacijos Finansų ministerijai ir kitiems susijusiems besidomintiems subjektams, norintiems sukurti socialinio finansavimo ekosistemą socialinėms inovacijoms finansuoti, daugiausiai dėmesio skiriant šiems pagrindiniams aspektams: palankioms rekomendacijoms Socialinio poveikio finansavimo ekosistemos kūrimui Lietuvoje; galimų finansuotojų pritraukimas ir palankių sąlygų jiems sudarymas; galimų taikymo sričių nustatymas.

Didėjantis projektų skaičius

Pasaulyje sėkmingai įgyvendinamų projektų nuolatos daugėja, o jų geografija plečiasi. Šiuo metu įgyvendinamos 138 socialinio poveikio investicijos už beveik 375 mln. eurų, kurios palies 1,7 mln. žmonių.

Pasitelkiant socialinio poveikio sutartis visame pasaulyje sprendžiamos įvairiausios problemos tiek sveikatos srityje, tiek švietime, skurdo mažinime ir pan. Pirmosios socialinio poveikio sutartys buvo taikomos išspręsti iš kalinimo įstaigų grįžusių buvusių kalinių integraciją į visuomenę, siekiant, kad kuo mažiau asmenų pakartotinai nusikalstų ir grįžtų į kalėjimus.

Sveikatos apsaugos srityje dažniausiai sprendžiamos su ankstyva ligos diagnostika ir sėkminga reabilitacija susiję klausimai. Švietime – geresni vaikų pasiekimai ir rezultatai. Valstybė ar savivaldybė kiekvieno projekto atveju nustato rodiklį, kurį sėkmingai pasiekus yra kompensuojamos programos išlaidos bei iš anksto nustatyta investicinė grąža.

Izraelio patirtis

Socialinio poveikio priemonėmis imtasi gerinti Rahato (Izraelis) mieste esančių mokinių matematikos žinias.  Pastebėta, kad jaunuolių stojamųjų egzaminų rezultatai buvo vieni žemiausių šalyje. Įgyvendinamas socialinio poveikio projektas orientuotas į 10-12 klasių šio miesto moksleivius. Socialinio poveikio priemonėmis siekiama, jog mokiniai stojamojo egzamino metu gautų maksimalius žinių įvertinimo rezultatus.

Jei šis projektas bus sėkmingas, planuojama priemones ir metodus taikyti visoje šalyje. Socialinio poveikio projektais siekiama spręsti tiek jautrias lokalias problemas, tiek kompleksines, kurios teikia naudą investuotojams, valstybės institucijoms bei visuomenei.

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt