Connect with us

Rajonas

Nuspręskite patys, iš ko pirksite elektros energiją savo namams

Avatar

Paskelbta

2020 m. gegužės 7 d. LR Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, Lietuva prisijungia prie daugumos Europos sąjungos šalių, kuriose visi vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Iki šiol gyventojai mūsų šalyje elektros energiją pirko iš visuomeninio tiekėjo, o jos kainą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Programos metu bus siekiama apsaugoti socialiai jautrias gyventojų grupes, kad pokytis teiktų naudą visiems šalies gyventojams. Nuosekliai, nuo 2020 iki 2023 m. trimis etapais bus atsisakoma monopolinių visuomeninio tiekėjo paslaugų ir sukuriamos sąlygos aktyviai veikti elektros energijos tiekėjams. Laiku tiekėjo nepasirinkusiems gyventojams bus užtikrinamas laikinas garantinis elektros energijos tiekimas.
Sąlygų elektros energijos tiekėjams aktyviai veikti kūrimu rūpinasi LR energetikos ministerija, o nuosekliu ir ilgalaikiu gyventojų informavimu – ESO.
Daugiau informacijos: https://pasirinkitetiekeja.lt/
Informacija: pasirinkitetiekeja.ltAsociatyvi nuotrauka pixabay.com

Rajonas

Nemenčinės miesto seniūnija informuoja apie viešąjį nuotolinį svarstymą dėl kraštovaizdinio sklypo želdinių sutvarkymo projektinio pasiūlymo

Avatar

Paskelbta

Informuojame, kad nuo š. m. lapkričio 3 iki lapkričio 10 d. 17 val. nuotoliniu būdu vyks viešasis svarstymas dėl Vilniaus r. sav., Nemenčinės miesto sen., Nemenčinės m., Bažnyčios g. Nemenčios upės pakrantės (prie Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios) kraštovaizdinio sklypo želdinių sutvarkymo projektinio pasiūlymo. Viešajame aptarime kviečiami dalyvauti Nemenčinės miesto gyventojai.
Teritorijos sutvarkymo sprendiniai:
1. Menkaverčių, sergančių, pavojingų medžių šalinimas;2. Menkaverčių krūmynų šalinimas;3. Vertingų medžių saugojimas ir eksponavimas;4. Naujos takų struktūros sukūrimas;5. Apšvietimo pasiūlymas (funkcinio ir dekoratyvaus);6. Naujos furnitūros išdėliojimas (suolai, šiukšliadėžės, dviračių stovai);7. Vandens surinkimo kanalų sutvarkymas;8. Dekoratyvinių želdinių kompozicijų siūlymas;9. Dekoratyvinių skulptūrų vietų numatymas.Savo pasiūlymus, pastabas bei iškilusius klausimus Nemenčinės miesto gyventojai gali siųsti el. paštu: deja.zelviene@gmail.com arba teikti tel. +370 687 14 251 iki š. m. lapkričio 10 d. 17.00 val.
Techninis projektas
Kviečiame būti aktyviais ir dalyvauti nuotoliniame viešajame svarstyme!

Skaityti toliau

Rajonas

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos registruoti NVO statusą Registrų centre

Avatar

Paskelbta

Daugelyje projektinio finansavimo priemonių pareiškėjais gali būti būtent nevyriausybinės organizacijos. Kaip atskirti, kas yra nevyriausybinė organizacija? Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, nevyriausybine organizacija laikomas nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus. Dauguma bendruomenių ir dalis viešųjų įstaigų yra nevyriausybinės organizacijos, tačiau iki šiol nebuvo galimybės save pristatyti kaip NVO.
NVO plėtros įstatymas numato, kad organizacija pati save gali paskelbti kaip nevyriausybinę organizaciją. Nuo šiol tai galite padaryti ir Jūs. Jums reikėtų Registrų Centre įregistruoti NVO statusą. Kaip tai padaryti rasite čia.
Kokia NVO statuso registravimo prasmė?
– NVO plėtros įstatymo 12 str. 2 d. nurodo, kad Juridinio asmens vadovas įvertina, ar jo vadovaujamas juridinis asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką, ir Juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre pažymi, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija. Tad Įstatymas Jus įpareigoja tai padaryti!
– Įregistravus NVO statusą tampa paprastesnis dalyvavimas įvairiuose projektuose. Daugumoje projektų Jūs automatiškai atitinkate pareiškėjo kriterijų – esate nevyriausybinė organizacija.
– Valstybės ir savivaldybių įstaigoms palengvinate informacijos sklaidą – NVO registras yra viešai prieinamas, todėl Jus lengviau pasiekia aktuali informacija.
– Manoma, kad NVO statuso turėjimas organizaciją padarys patrauklesnę labdaros ir paramos teikėjams.
Kaip žinoti, ar Jūsų atstovaujama organizacija yra NVO?
Pasitikrinkite, ar atitinkate šiuos kriterijus:
– nepriklausote nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo;
– įsisteigėte savanoriškumo pagrindais (steigėjas nėra savivaldybė, savivaldybės įstaiga ar valstybės įstaiga);
– veikiate visuomenės ar jos grupės (bendruomenės) naudai;
– esate viešasis juridinis asmuo (teisinė forma – viešoji įstaiga, asociacija, religinė bendruomenė ir pan.).
(!) NVO nesate, jei:
– Jūsų organizacijos tikslas (ar vienas iš tikslų) yra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus;
– daugiau negu 1/3 Jūsų organizacijos dalyvių yra juridiniai asmenys, kurie nėra NVO arba religinės bendruomenės ar bendrijos;
– visuotiniame dalyvių susirinkime daugiau negu 1/3 balsų turi juridiniai asmenys, kurie nėra NVO arba religinės bendruomenės ar bendrijos;
– esate politinė partija;
– esate profesinė sąjunga, darbdavių organizacija ir jų susivienijimas;
– esate organizacija, kurioje narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
– esate sodininkų bendrija, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrija, kitas nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigtas juridinis asmuo;
– esate šeimyna;
– esate nuolatinio arbitražo institucija.
Daugiau informacijos Registrų centro puslapyje: https://info.registrucentras.lt/node/104642
Rekomenduojame pasinaudoti galimybe įregistruoti savo organizacijos NVO statusą! Tai – nemokama paslauga, kuria galite pasinaudoti nekeldami kojos iš namų!
 

Skaityti toliau

Rajonas

Startavo naujas aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam“ sezonas

Avatar

Paskelbta

Nacionalinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ jau devintus metus kviečia visus Lietuvos gyventojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Gaminių atliekas rūšiuoti, rinkti atskirai ir perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams kviečia Gamintojų ir importuotojų asociacija, Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija kartu su savivaldybėmis, regioniniais atliekų tvarkymo centrais ir kitais partneriais.
Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ unikalus tuo, kad jame gali dalyvauti visos savivaldybės teritorijoje esančios įmonės, įstaigos, organizacijos ir gyventojai, o visiems projekto dalyviams už išrūšiuotas ir perduotas atliekų tvarkytojui gaminių atliekas bus atlyginta projekto partnerių prekėmis, suteiktomis paslaugomis, dovanomis, prizais. Už kai kurias atliekas jų surinkimą vykdanti bendrovė „Atliekų tvarkymo centras“ mokės atlygį.
Naujasis projekto „Mes rūšiuojam“ sezonas, kaip ir kasmet, nuo rugsėjo startavo švietimo įstaigose. Švietimo įstaigų auklėtiniai, jų artimieji ir bendruomenės nariai už išrūšiuotas ir priduotas elektros bei elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gaus taškus, kuriuos iškeis į įvairias prekes ar paslaugas.
„Mes rūšiuojam“ projekte aktyviai dalyvauja daugiau kaip 1 800 švietimo įstaigų visoje Lietuvoje. Nuo projekto pradžios iš švietimo įstaigų jau surinkta beveik 2,5 tūkst. tonų senos elektronikos ir 95 tonos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų.
Švietimo ir ugdymo įstaigose taip pat vyksta projektas „Mes rūšiuojam. Akademija“. Jo metu švietimo įstaigose, darželiuose, organizacijose rengiamos šviečiamojo pobūdžio pamokos apie gaminių rūšiavimą.
Jau septintąjį sezoną siekiame suburti ir visas Lietuvos bendruomenes, kurioms rūpi kurti atsakingą, aplinką tausojančią visuomenę. Bendruomenių gyventojai aplinkosauginio projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ metu rinks buitinės elektroninės įrangos, nešiojamųjų akumuliatorių ir baterijų atliekas. Atliekos bus renkamos visus metus, o projekto aktyvusis etapas tradiciškai vyks vasarą.
Šiuo metu projekte „Mes rūšiuojam. Vasara“ dalyvauja 890 bendruomenių-ambasadorių iš visos Lietuvos. Nuo projekto pradžios bendruomenių gyventojai iš viso surinko 650 tonų elektronikos ir 2 tonas nešiojamųjų baterijų bei akumuliatorių atliekų.
Lietuvos bendrovės kviečiamos tapti projekto „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ dalyvėmis. Projekte dalyvaujančios bendrovės, priduodamos tiek įmonėje, tiek jos darbuotojų buityje susidarančias nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių bei elektronikos atliekas, rinks taškus, už kuriuos iš projekto partnerių galės įsigyti prekių ar paslaugų.
Projekte „Mes rūšiuojam. Įmonėje“ aktyviai dalyvauja daugiau kaip 1 530 įmonių. Projekto dalyvės jau yra surinkusios daugiau kaip 595 tonas elektros ir elektroninės įrangos ir virš 16 tonų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų.
Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdantys ūkio subjektai dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam. Autoservise“.  Jo metu autoservisai informuojami apie tinkamą alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekų sutvarkymą ir pridavimo galimybes.
Nuo šių metų spalio iki kitų metų kovo mėnesio (imtinai) vyksta aktyvusis projekto „Mes rūšiuojam. Autoservise“ etapas, kuomet iš autoservisų renkamos vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, alyvų ir visos kitos autoservisų atliekos.
Projekto „Mes rūšiuojam. Autoservise“ aktyviajame etape dalyvaujančios įmonės galės laimėti projekto partnerių įsteigtus prizus, kurių bendra vertė viršija 10 000 eurų. Daugiau apie šį projektą: http://www.mesrusiuojam.lt/projektai/mes-rusiuojam-autoservise/konkursas/.
Projekto organizatoriai visas įmones, įstaigas ir organizacijas aprūpins atliekų surinkimo talpomis bei užtikrins atliekų surinkimą ir perdirbimą. Taip pat šiam projektui viešinti yra pagaminti specialūs plakatai.
Kito projekto „Mes rūšiuojam automobilių atliekas“ metu iš savivaldybėje esančių legalių automobilių ardytojų renkamos neigiamą rinkos vertę turinčios automobilių atliekos.
Išsami informacija apie nacionalinį aplinkosaugos projektą „Mes rūšiuojam“ ir skirtingas jo dalis – projekto internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt.
Būk aktyviu projekto dalyviu ir prisidėk prie taršos mažinimo.

Inf. mesrusiuojam.lt

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt