Connect with us

Miestas

Buriama Vilniaus sveikatos komanda

Avatar

Paskelbta

Sostinės savivaldybė buria Vilniaus sveikatos komandą – sukvietė kelias dešimtis Vilniuje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų ir jas vienijančių organizacijų aptarti pandemijos valdymą ir kylančias problemas: kuo šiandien galima padėti medikams, kur yra silpnosios grandys, kur galbūt per menkai pasiruošta valstybės lygmeniu, kokie sukaupti rezervai ir su kokiais iššūkiais šiandien susiduriama pirmosiose fronto linijose.

Nuotoliniu būdu vykusiame pirmajame pasitarime dalyvavę: Lietuvos medikų sąjūdžio, Jaunųjų gydytojų asociacijos, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, poliklinikų ir ligoninių atstovai bei kitos panorusias prisijungti sostinėje veikiančios sveikatos organizacijos turėjo daug susikaupusių klausimų, problemų ir siūlė įvairių sprendimų bei iniciatyvų.

„Svarbiausia – kuo mes šiandien galime padėti medikams, kad palengvintume įtemptą situaciją. Galvojame apie viešojo transporto medikų maršrutų grąžinimą ir jų pavėžėjimo paslaugas, apie viešbučio patalpas medikų izoliacijai ir daugelį kitų priemonių, kurias taikėme per karantiną pavasarį. Savivaldybei rūpi medikai, kurie šiandien vėl nelengvame kare prieš virusą. Jie šiuo metu yra patys svarbiausi”, – sakė Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Vilniaus savivaldybė savo ruožtu pasiūlys medikams suteikti viešbučių patalpas saviizoliacijai, pavėžėjimo paslaugas iš/į izoliacijos vietas, atnaujins specialiai medikams skirtą viešojo transporto maršrutą. Prireikus, jei bus sustabdyta ikimokyklinio ugdymo veikla mieste, bus galima padaryti išimtį ir numatyti darželius medikų vaikams strategiškai patogiose vietose netoli tėvų darboviečių.

Dauguma susitikime iškeltų problemų buvo centrinės šalies valdžios sisteminių sprendimų rėmuose. Opiausias problemas savivaldybė aiškiai išgirdo, ir apibendrinusi, pateiks siūlymus Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai, ragindama imtis būtinų skubių teisės aktų pakeitimų.

Jaunieji gydytojai pasiūlė itin suskubti stiprinti psichosocialinę pagalbą medikams, atkreipti visuomenės dėmesį į susirgusiųjų stigmatizavimo problemą, medikų perdegimą (ypač šeimos gydytojų, kurie dirba su infekuotaisiais tiesiogiai) – edukuoti, mokyti žmones, pasitelkus profesionalus. Sostinės savivaldybė kartu su savo įstaiga „Vilnius sveikiau” ieškos būdų teikti psichologinę pagalbą, organizuos mokymus, skatins visuomenės budrumą, sąmoningumą.

Ne viena įstaiga kviečia pagelbėti kreipiantis į centrinę valdžią dėl nebeįmanomų įvykdyti užbrėžtų atliekamų paslaugų procentų finansavimui gauti, dėl ko ima trūkti lėšų net medikų atlyginimams už darbus.

Nemaža dalis įstaigų kėlė apsirūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis problemas – dėl trūkumo, dėl kompensavimo už įsigytas priemones – ar susigrąžins įstaigos lėšas iš SAM, ar įmanoma aprūpinti AAP centralizuotai.

Šeimos gydytojų atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad jiems ir taip tenka atlikti labai daug nemedicininio techninio ir biurokratinio darbo, o dar prisidėjo elektroninių nedarbingumo pažymėjimų NVSC pažymų pagrindu išdavimas tiems, kurie turi izoliuotis, taip pat prisidėjo pacientų testavimas – tepinėlių paėmimas. Kai kuriems išsakytiems šeimos gydytojų siūlymams Savivaldybė turės inicijuoti teisės aktų pakeitimus, o stringantis informacijos pasikeitimas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, savivaldybės nuomone, gali būti atliktas sklandžiai ESPBI sistemoje.

Visi susitikimo dalyviai vieningai sutarė, kad neturi likti atskirties tarp privataus ir viešojo sektoriaus medicinos darbuotojų – privataus sektoriaus medikai galėtų prisijungti ir sėkmingai darbuotis tiek mobiliuose punktuose, tiek karščiavimo klinikose. Privačios įstaigos kviečiamos deleguoti darbuotojus ir tapti vieninga Vilniaus sveikatos komanda, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius.

Savivaldybė planuoja, kad tokie atviri pasitarimai su Vilniaus sveikatos komanda vyks reguliariai ir toliau, o juose aptartos problemos virs konkrečiais sprendimais, pagalba ir palaikymu.

 

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Miestas

Dalis vaikų grįš į sostinės mokyklas: ką svarbu žinoti tėvams

Avatar

Paskelbta

Švietimo ir mokslo ministerija praėjusią savaitę paskelbus, jog dalis vaikų jau galės grįžti į mokyklas, Vilniaus savivaldybėje ugdymo įstaigas lanko 272 pradinukai ir 443 mokymosi sunkumus patiriantys vaikai, suformuotos 228 grupės. Visi jie arba neturi sąlygų mokytis namuose, arba susiduria su nuotolinio mokymosi sunkumais, o tokius atvejus mokyklose nagrinėjo Vaiko gerovės komisijos.

Nors mokysis ir mokyklos patalpose, vaikai į pamokas vis tiek jungsis nuotoliniu būdu. Mokyklos teritorijoje bus užtikrinta jų priežiūra ir maitinimas, pagal poreikį ir mokymosi pagalba.

Kur kreiptis, jei vaikas patiria sunkumų mokydamasis namuose?

Jeigu vaikui sunku mokytis namie nuotoliniu būdu arba nėra tinkamų sąlygų tai daryti namuose dėl tėvų darbo specifikos (tėvai privalo sugrįžti į darbus fiziškai), tokiais atvejais tėvai turi kreiptis į vaiko (besimokančio pagal pradinio ugdymo programą) mokyklą. Pagalbos kreipiamasi tik gerai įvertinus visas kitas vaiko ugdymo namuose galimybes. Kai abu vaikų tėvai (globėjai) kreipiasi į mokyklą dėl būtinos vaiko priežiūros paslaugos, jų gali būti paprašyta pateikti abiejų tėvų (globėjų) darbdavio pažymas, įrodančias, jog jie privalo grįžti į darbus ne nuotoliniu būdu.

Kokiais atvejais vaikai gali grįžti į mokyklas?

Į Vilniaus mokyklas gali grįžti tie vaikai, kurių tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo dirbti savo darbo vietoje ir tuo metu negali užtikrinti pradinukų priežiūros namuose (toks sprendimas jau veikia nuo sausio mėnesio).

Be to, į mokyklas galės grįžti ir tie vaikai, kurie yra ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturintys sąlygų mokytis namuose. Taip pat mokyklose gali mokytis tie vaikai, kuriems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu ir tokius atvejus yra išnagrinėjusi mokyklos vaiko gerovės komisija.

Ugdymas kontaktiniu būdu organizuojamas ir specialiosiose mokyklose, ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomiems mokiniams.

Ar bus saugu mokytis klasėse?

Vienu metu klasėse mokysis ne didesnės kaip 10 mokinių grupelės, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo. Dalis darbuotojų dirbs tik su viena grupe, o prižiūrimi mokiniai taip pat nuolatos lankys tik savo grupę – taip bus išvengta skirtingas grupes lankančių mokinių kontakto tiek patalpose, tiek lauko užsiėmimuose. Turi būti užtikrinta, kad vienam mokiniui mokykloje tektų ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas.

Vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių nereikia. Kitiems asmenims esantiems ugdymo įstaigoje privaloma dėvėt kaukes.

Sostinės ugdymo įstaigos yra apsirūpinusios dezinfekcinėmis priemonėmis, o asmeninėmis apsaugos priemonėmis reikalingomis vyresnių klasių mokiniams turi užtikrinti tėvai.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Skaityti toliau

Miestas

Vilnius mato modernesnių vandens valymo technologijų ir griežtesnės kontrolės poreikį

Avatar

Paskelbta

Vilniaus miesto savivaldybė jau kurį laiką stebi į Vilniaus nuotekų valyklą patenkančių teršalų kiekio augimą ir sparčiai prastėjančią nuotekų sudėtį. Nors valykloje netrukus prasidės valymo įrenginių rekonstrukcija, atnaujinta įranga nebus pajėgi išvalyti nuotekų nuo naujos kartos teršalų, tokių kaip plastiko dalelės ar ištirpęs plastikas. Spręsdama šią problemą, savivaldybė kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu skirti papildomą finansavimą modernioms valymo technologijoms nuotekų valykloje diegti.

„Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcija buvo pradėta planuoti beveik prieš dešimtmetį, todėl kai kurie sprendimai nebeatitinka šiuolaikinių poreikių. Nuotekose daugėja plastiko dalelių ir plastiko minkštiklių, kurie mirtinai pavojingi upėse gyvenantiems organizmams ir kenkia visai gyvajai aplinkai. Norint užkirsti kelią taršių dalelių patekimui į aplinką, valykloje būtina diegti į rekonstrukcijos planus neįtrauktus šiuolaikiškus technologinius sprendimus, kuriems įgyvendinti reikalingos papildomos investicijos“, – sako Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Savivaldybės įmonės „Vilniaus vandenys“ valdomos nuotekų valyklos atnaujinimui pirmajame etape planuojama skirti 34 mln. eurų. Papildomoms technologijoms, kurios sulaikytų plastiko daleles ir išvalytų nuotekas nuo pavojingų chemikalų, įdiegti reikėtų dar 11 milijonų eurų.

Savivaldybė prašo Aplinkos ministerijos papildomą finansavimą antram rekonstrukcijos etapui skirti iš ES struktūrinių fondų lėšų. Pasak vicemero, ministerija kuruoja ES investicijų paskirstymą, todėl esant politinei valiai, lėšų ministerijos vadovybė tikrai galėtų rasti.

„Saugoti aplinką nuo taršių nuotekų galima dviem būdais – užkardyti jų patekimą į nuotekų tinklus griežtai kontroliuojant teršėjus arba modernizuoti nuotekų valymą, užtikrinant tam reikalingą infrastruktūrą. Nuotekos su plastiko priemaišomis ir įvairiais chemikalais į nuotekų valyklas atkeliauja iš gamybos įmonių, tačiau atsekti, kas konkrečiai užteršia valymo įrenginius, teisėsaugos įstaigos ir valstybės institucijos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, yra nepajėgios. Vadinasi, problemą pirmiausia būtina spręsti investuojant į šiuolaikiškus nuotekų valymo įrenginius“, – pažymi V. Benkunskas.

Jo teigimu, Aplinkos ministerija turėtų būti ne mažiau suinteresuota nuotekų valymo technologijų tobulinimu. Kasmet griežtėjančios tarptautinės rekomendacijos nuotekų išvalymo kokybei ateityje gali būti įtrauktos ir į Europos Komisijos direktyvas, todėl prasmės delsti su investicijomis nėra. Priešingai – kuo anksčiau bus atnaujinti nuotekų valymo įrenginiai, tuo mažiau žalos gamtai bus padaryta.

Vis dėlto savivaldybė skatina Aplinkos ministeriją neapsiriboti vandenvalos tobulinimui reikalingomis investicijomis ir kartu vykdyti griežtesnę gamybos procesų kontrolę. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų naudojimo gamyboje reguliavimui peržiūrėti.

 

Skaityti toliau

Miestas

Pandemija tradicijų nesustabdė – skelbiami Šv. Kristoforo laureatai

Avatar

Paskelbta

Vilniui neįprastai ramiai sausio 25-ąją švenčiant 698-ąjį gimtadienį, padėka už miesto puoselėjimą ir garsinimą visame pasaulyje išsakoma ir Šv. Kristoforo apdovanojimų laureatams. Kaip ir kasmet, garbingiausias miesto apdovanojimas skiriamas dešimčiai  savo srities profesionalų. Tačiau vienintelį kartą gyvenime teikiamas apdovanojimas laureatams bus įteiktas vasarą, kai pasaulis nusimes pandemijos jungą.

„Keistus turėjome metus, jie sujaukė mūsų visų planus, pakoregavo ir Šv. Kristoforo šventę. Tačiau šios negandos lėmė ir tai, kad šiemet nominavome ne tik asmenybes, bet ir vienos profesijos atstovus, kurie mus gelbėjo praėjusiais metais. Sunkesniu periodu geri darbai tampa dar ryškesni, o pagarbos vertos asmenybės dar labiau matomos. Džiaugiuosi, kad Vilnius – puikių, spalvingų ir kūrybingų žmonių miestas“, – teigia sostinės meras  Remigijus Šimašius.

23 kartą teikiamam apdovanojimui kandidatūras teikė sostinėje gyvenantys, kuriantys, dirbantys ir puoselėjantys miestą – visi, kas neabejingi nuolat augančiam ir stiprėjančiam miestui. Tradiciškai 10 Šv. Kristoforo statulėlių turėjo būti įteiktos Vilniaus rotušėje vykstančio iškilmingo renginio metu, tačiau šiemet vilniečių, įmonių, bendruomenių, mokslo ir meno pasaulio atstovų pasiūlyti kandidatai apdovanojimo sulauks liepos mėnesį.

„Didžiuojuosi dar vienu įspūdingu Šv. Kristoforo apdovanojimų laureatų sąrašu – asmenybėmis, kurie kūrė, tyrė, telkė ir dalijosi ne tik nepaisydami praėjusių metų iššūkių, bet ir vis siekdami mažinti mūsų patiriamus išbandymus. Nekantrauju sulaukti dienos, kai galėsiu kiekvienam padėkoti asmeniškai“, – sakė Šv. Kristoforo apdovanojimų komiteto komisijos pirmininkė, Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Šiemet garbingu apdovanojimu už pasiekimus architektūros srityje apdovanojami Petras Išora ir Ona Lozuraitytė (studija Išora x Lozuraitytė). Atrodo, toks sunkiai eksperimentams pasiduodantis dalykas kaip architektūra tapo jaunųjų architektų paieškų lauku. Jų idėjos įgyvendintos kuriant parodų erdves, meno instaliacijas, pastatus, interjerus, landšaftą. Kūrybinius tiltus tarp architektūros ir meno projektų tiesiantys Šv. Kristoforo laureatai po kelerių metų galės pakviesti pasivaikščioti ir jų su KILD komanda suprojektuotu Užvingio salos tiltu. Trokštantiems kelionių bus verta pagalvoti ir apie Pietų Korėjos sostinę Seulą, kur praeitais metais taip pat buvo baigtas kurti apželdintas žaliasis tiltas.

Už labdaringą veiklą mažinant socialinę atskirtį, stiprinant bendruomeniškumą Šv. Kristoforo statulėle apdovanojama „Religinės Muzikos Centro“ vadovė ir vargonininkė Renata Marcinkutė Lesieur. Kol pasaulio ir bendravimo nebuvo sustabdžiusi pandemija, kiekvieną sekmadienį vilniečiai ir miesto svečiai buvo kviečiami į Šv. Kazimiero bažnyčioje rengiamus labdaringus koncertus. Taip įvairaus amžiaus ir išsilavinimo klausytojams buvo suteikta galimybė ne tik iš naujo atrasti sakralinės muzikos grožį, bet ir stiprinti bendruomeniškumą.

Įsiklausius į po bažnyčios skliautais sklindančią muziką, galima gėrėtis ir pačių Dievo namų grožiu. Tikėtina, apie kiekvieną sostinės bažnyčią ir juose esančias religines ir istorines vertybes pasakoti galėtų Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Šv. Kristoforo statulėlės nusipelniusi už Vilniaus istorijos aktualizavimą. Bažnytinio paveldo muziejaus Vilniuje vadovės dėka lankytojams atverti niekada lankytojų ir restauratorių nematę ilgieji Katedros požemiai, kurie yra dar vienas nuostabus būdas pažinti Lietuvos sostinės istoriją.

Pasakoti ir šviesti visuomenę apie pasaulį sukausčiusį teko biochemijos, biofizikos ir molekulinės biologijos mokslų daktarui Daumantui Matuliui. Už nuopelnus mokslui apdovanotas profesorius 2020 m. įrašytas į JAV Stanfordo  universiteto sudaromą pačių naudingiausių pasaulio mokslininkų sąrašą. VU Biotechnologijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo skyriaus vadovo darbų sąraše ne tik  koronaviruso tyrinėjimas, bet ir vaistų nuo vėžinių susirgimų paieška.

Garsas, peržengiantis erdvę, šviesą, judesį, pasakojimą ir nuskambantis neįtikėtinose miesto erdvėse – tai šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ kūryba. Martos Finkelštein suburta jaunų ir ambicingų muzikantų komanda atskleidžia eksperimentinių Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinius. Jie, trindami ribas tarp žanrų, Vilnių atskleidžia garsu ir taip priverčia viso pasaulio šiuolaikinės muzikos melomanus išgirsti Lietuvos sostinės skambesį, už kurį 2020 m. gavo Ernsto von Siemenso fondo ansamblių prizą – geriausią, kokį tik gali pasiekti ansamblis.

Tarp nominantų šiemet ir dar vienas muzikos pasaulio vardas – perkusininkas, kompozitorius, menininkas Vladimiras Tarasovas. Tarp savo pasiekimų ir titulų šis džiazo muzikantas gali įsirašyti ir mecenato vardą. Garbingiausiu Vilniaus miesto apdovanojimu muzikantas apdovanojamas už tai, kad Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui dovanojo savo gausią, beveik 5 mln. eurų vertinamą meno kolekciją, kurioje 600 tapybos, grafikos, skulptūros darbų, meninių fotografijų, piešinių, tekstilės darbų, sukurtų daugiau kaip 100 autorių.

Labai norisi tikėti, kad pernai dėl pandemijos nukeltos Tokijo olimpinės žaidynės šiemet visgi įžiebs savo ugnį ir pakvies prie starto linijos pačius geriausius pasaulio sportininkus. Tarp jų bus ir gimnastas Robertas Tvorogalas. Prieš 20 metų pravėręs Vilniaus gimnastikos mokyklos duris šiandien jis – Europos čempionas, o jau vasarą, tikėkimės, ištars Lietuvos sostinės vardą ir Tekančios Saulės šalyje.

Už įkvėpimą sužinoti ir noro mokytis visą gyvenimą puoselėjimą Šv. Kristoforo statulėle apdovanojama Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Prieš 25 metus įkurtame universitete nuo pat pradžių dirbanti socialinių mokslų daktarė telkia ne tik Vilniaus senjorus, bet ir įkvepia kitų miestų garbingo amžiaus žmones turiningai leisti laisvalaikį, išlikti darbingais ir žingeidžiais visą gyvenimą.

Džiaugtis ilgu gyvenimu leidžia ir puiki sveikata, kurią padeda išlaikyti laiku diagnozuojamos ligos, jų tyrimai. Pasaulio mokslininkams jau ne vienerius metus atsakymus padeda surasti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, apdovanojama už socialiai atsakingą verslą ir reikšmingą aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrą.

Vienas didžiausių privačių mokslinių tyrimų centrų Rytų ir Vidurio Europos regione kuria ir gamina produktus, skirtus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. O pernai stojo į kovą su pandemija – pradėjo gaminti reagentus COVID-19 testams atlikti bei išplėtė gamybą, kad galėtų reagentus tiekti kompanijoms, vystančioms mRNR technologija grįstas vakcinas ir terapijos preparatus, tarp jų – ir vakcinas nuo COVID-19.

Vilniuje įsikūrusios bendrovės produktus kasdien naudoja ir Vilniaus medikai, kovojantys su nematomu, tačiau pasaulį privertusiu sustoti virusu. Už ne tik vilniečiams, bet ir visos Lietuvos gyventojams suteiktą viltį ir galimybę pasveikti nuo COVID-19 apdovanojami Šv. Kristoforo statulėle sostinės medikai ir medicinos įstaigų personalas. Jie visi, neskaičiuodami valandų ir rizikuodami savo pačių sveikata, visus bando pernešti per pavojingą viruso tėkmę, taip, kaip kažkada per upę Jėzų saugodamas nešė Šv. Kristoforas.

Apdovanojimų iškilmes planuojamos surengti 2021 m. liepos 25 d. Vilniaus rotušėje, Šv. Kristoforo dieną.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt