Connect with us

Rajonas

Samorząd Rejonu Wileńskiego i jego instytucje tymczasowo ograniczają obsługiwanie interesantów na żywo

Avatar

Paskelbta

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na Litwie oraz fakt, że w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19, samorząd rejonu wileńskiego trafił do strefy czerwonej* i na jego terenie od 28 października godz. 00:00 do 11 listopada godz. 24:00 ogłasza się kwarantannę, od wtorku, 27 października br. wszystkie wydziały Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz gminy usługi mieszkańcom będą świadczyły zdalnie, obsługa na żywo będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach.
W celu ochrony interesantów i pracowników administracji, uprzejmie prosimy mieszkańców i firmy o rozwiązywanie pytań telefonicznie lub przez internet. Zwyczajne konsultacje na żywo i przyjęcie mieszkańców będą ograniczone, dlatego interesanci będą wpuszczani na teren samorządu i urzędów gmin tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy usługi nie mogą być świadczone zdalnie.
„Prosimy wszystkich mieszkańców o bycie świadomymi i zrozumienie pogarszającej się sytuacji zarówno w kraju, jak i w naszym rejonie. W celu ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców zachęcamy przede wszystkim do kontaktu telefonicznego i e-mailowego ze specjalistami. Podobnie jak w przypadku kwarantanny zapowiedzianej na wiosnę, specjaliści są gotowi udzielić wszystkich informacji i pomocy zdalnie. W celu ograniczenia kontaktów fizycznych zalecamy przybycie do Samorząd Rejonu Wileńskiego tylko w nagłych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu. Bądźmy świadomi, czujmy się odpowiedzialni społecznie i przestrzegajmy wszystkich wymogów bezpieczeństwa, gdziekolwiek jesteśmy” – zachęca Albert Narwojsz, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, twierdząc, że tylko nasze wspólne wysiłki pomogą kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Przypominamy, że wnioski i pisma można przesyłać pocztą elektroniczną vrsa@vrsa.lt oraz za pomocą elektronicznego systemu doręczeń https://epristatymas.post.lt/ lub wysyłając go na adres ul. Rinktinės 50, 09318 Wilno.
Ogólnych informacji udziela się pod tel.: (8 5) 275 1990; (8, 5) 275 1961; (8 5) 275 6925.
Usługi można zamówić za pośrednictwem portalu e-administracji https://www.epaslaugos.lt/portal/. Listę usług świadczonych przez Samorząd można znaleźć tutaj.
Elektroniczne portale usługowe do zamawiania usług administracyjnych:
Dane kontaktowe pracowników Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej www.vrsa.lt > Struktura i kontakty.
Dokumenty można zeskanować lud sfotografować telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami i dołączyć je do listu e-mail czy przy składaniu zamówienia. Składane dokumenty można również podpisać elektronicznie, np. za pomocą podpisu elektronicznego tutaj: https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer.
Podobnie jak podczas kwarantanny ogłoszonej na wiosnę, wniosek do Samorządu będzie można złożyć fizycznie unikając kontaktu z innymi osobami. Po przybyciu do Samorządu (ul. Rinktinės 50, Wilno) przy 2. wejściu do budynku zostanie ustawiona przezroczysta urna. Tam na biurku będą też koperty. Włożone do koperty dokumenty należy wrzucić do urny. Należy pamiętać, że we wniosku należy podać dane kontaktowe wnioskodawcy.
Wszystkie zgłoszenia są wybierane z urny w następnym dniu roboczym, przeglądane i rejestrowane, a z wnioskodawcą kontaktuje się za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zgłoszeniu. Numer rejestracyjny wniosku przesyła się pocztą elektroniczną lub pod wskazanym numerem telefonu. Proces rozpatrywania wniosku można sprawdzić za pośrednictwem systemu informacji o stanie dokumentów osób fizycznych. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, interesanci będą mogli również zadzwonić pod numer 1114 telefonem przy 2.wejściu.
Chrońmy siebie i innych. Bądźmy zdrowi!

*Zarządzeniem Rządu LR samorządy zostały podzielone na trzy strefy według wskaźników epidemiologicznych – żółtą, zieloną i czerwoną. Za strefę najbardziej niebezpieczną uważa się strefę czerwoną, obejmującą samorządy, w których zachorowalność przekracza 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców.
Samorządy w czerwonej strefie muszą nie tylko stosować się do zaleceń i wskazówek specjalistów, ale po ogłoszeniu lokalnej kwarantanny konieczne jest także przestrzeganie przyjętych ograniczeń życia publicznego, imprez, edukacji, obowiązuje noszenie środków ochrony indywidualnej oraz przestrzeganie dystansu.
 

Rajonas

Planuojami geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų priežiūros darbai

Avatar

Paskelbta

AB „LTG Infra“ informuoja, kad siekiant užtikrinti saugų susisiekimą geležinkeliais, 2021 metais Vilniaus rajone planuojami vykdyti želdinių, kurie auga viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamoje žemėje ir patenka į viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonas priežiūros darbai. 
Krūmų kirtimo/pašalinimo darbai vyks nuo š. m. kovo 1 d. iki gruodžio 25 d. Vilnius-Kena kryptimi dešinėje ir kairėje kelio pusėje nuo 31,1 iki 36,1 km.

Inf. „LTG Infra“

Skaityti toliau

Rajonas

Утвержден бюджет самоуправления Вильнюсского района на 2021 год

Avatar

Paskelbta

На заседании Совета состоявшегося 26 февраля утвержден бюджет самоуправления Вильнюсского района на 2021 год, который составляет 111 миллионов, что больше на 2 процента, чем в прошлом году.
При планировании бюджета на 2021 год сохранена финансовая устойчивость
Основным показателем, определяющим долю доходов муниципального бюджета, является доля от подоходного налога с населения (ПНН). Утвержденная доля ПНН в 2021 году составит 48,19 процента (2020 год – 46,21 процента). Несмотря на увеличение процента ПНН общая сумма уменьшается на 6 млн 224 тыс. евро. Закон устанавливает размер прогнозируемого дохода для муниципалитета – 66 млн 83 тыс. евро, что меньше на 342 тыс. евро по сравнению с 2020 годом. На исполнение самостоятельных функций муниципалитета в 2021 году запланировано 70 млн 46 тыс. евро (на 123 тыс. евро меньше, чем в прошлом году).
Всего в 2021 году планируется собрать 106 млн. 62,1 тыс. евро доходов, по сравнению с 2020 годом прирост составит 5 млн 381,9 тыс. евро или 5,35 процента. Остаток денежных средств на конец прошлого года составляет – 4 млн 181,9 тыс. евро.
В прошлом году из-за глобальной пандемии не было собрано в муниципальный бюджет 2 млн 301,7 тыс. евро (план доходов ПНН 66 млн 425 тыс. евро, собрано 64 млн 123,3 тыс. евро).
Ассигнования муниципального бюджета на 2021 год составят 111 млн 4,8 тыс. евро. Несмотря на то, что бюджет немного больше, чем в прошлом году, и ассигнования из государственного бюджета увеличиваются, ассигнования на самостоятельные функции уменьшатся на 5 процент по сравнению с 2020 годом. Расходы также растут, из-за роста заработной платы, роста цен на услуги и товары и другие нужды. Прогнозируется, что из-за пандемии в этом году будет сложно собрать бюджет, поэтому получение дополнительных средств не ожидается. В течение года бюджет пополнится дотациями из государственного бюджета и средствами ЕС.
«Несмотря на трудности, бюджет на 2021 год удалось сбалансировать и спланировать так, чтобы поддержать финансовую устойчивость. Сейчас, важно сконцентрироваться и ответственно, рационально выполнять запланированные работы с учетом имеющегося финансирования, чтобы все больше жителей Вильнюсского района были удовлетворены работой самоуправления», – сказала Марина Симонович, начальник отдела бюджетного планирования.
Как и каждый год, все больше внимания уделяется образованию и созданию безопасной и чистой среды проживания
Бюджетные ассигнования выделены на 8 программ. Наибольшая часть бюджета направлена на программу повышения качества и доступности образования – 47,08 процента или 52 млн 264 тыс. евро. На программу создания безопасной и чистой среды проживания приходится 15,7% от общего бюджета (16 млн 727 тыс. евро), на программу по снижению социальной изоляции – 12,73 процента. (14 млн 127 тыс. евро). Также на 4,25 процента  увеличились ассигнования староств, в основном на реализацию программы по созданию безопасной и чистой среды обитания.
Привлекая средства ЕС и государственной поддержки на 2021 год, муниципалитет планирует на реализацию инвестиционных проектов выделить 8 млн 167 тыс. евро (из которых 760,8 тыс. евро – заемные средства).

Skaityti toliau

Rajonas

Teisė naudotis šeimos kortelės privilegijomis suteikiama ir šeimynoms

Avatar

Paskelbta

Norint gauti Šeimos kortelę, šeimynos dalyvis (steigėjas) turi pateikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD (Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius, Lietuva).
Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše, o pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos seniūno ar notaro. Pridėti reikia pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei reikia, tik tuos dokumentus apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba informacinėse sistemose (pagal priežastį kodėl kortelė skiriama). Prašymo formą atsisiųsite čia.
Svarbu prašyme nurodyti šeimynos dalyvį (steigėją) ir visus nuolatinai globojamus vaikus. Visi vienoje šeimynoje nuolatinai globojami vaikai yra sumuojami. Šeimai išduodama viena nemokama kortelė – ja gali naudotis visi asmenys šeimoje, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Tais atvejais, kai šeimos narių daugiau nei 6, išduodamas kortelės tęsinys – antra kortelė, kurioje nurodomas pareiškėjas ir pirmoje kortelėje nenurodyti šeimos nariai. Partnerių lojalumo sistemose šios dvi kortelės vertinamos kaip viena, turinti tą patį brūkšninį kodą. Ji naudojama tik tuo atveju, kai šeima nori pasinaudoti nuolaidomis, kurių suteikimui partneris prašo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą kiekvienam šeimos nariui.
Daugiau informacijos apie šeimynas rasite Vaikoteises.lt svetainėje.

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt