Connect with us

Rajonas

Neįgalius vaikus auginantys tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos

Avatar

Paskelbta

Nuo šiol Vilniaus rajono gyventojai, auginantys ar globojantys vaikus su negalia galės kreiptis į savivaldybę dėl laikino atokvėpio paslaugos. Atsižvelgiant į situaciją ir tėvų pageidavimus, laikinojo atokvėpio paslauga bus teikiama prižiūrimo asmens namuose arba pasirinktoje socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje.
Laikino atokvėpio paslauga – tai trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, teikiamos vaikams su negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ar globoja kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.
„Trumpos atostogos, vakaras teatre, laikas sveikatos stiprinimui, ar paprasčiausias poilsis – visa tai, ko dažniausiai neturi neįgalius vaikus auginantys tėvai. Ištisus metus budėti, kantriai slaugant ir atiduodant visas fizines ir psichologines jėgas savo neįgalaus vaiko gerovei, tai didžiulis ir sunkus iššūkis. Todėl džiaugiamės, kad galime suteikti galimybę tėvams ar globėjams, kai jiems prireiks kur nors išvykti, ar kitais būtinais atvejais, skirti profesionalią pagalbą negalią turinčiam vaikui ir užtikrinti visapusišką priežiūrą“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Ivona Stasilovič.
Pasinaudoti paslauga turi teisę šeimos nariai, artimieji, kurie namuose gyvena kartu su negalią turinčiu vaiku iki 18 metų, kurie jį augina, prižiūri ir/ar globoja. Pageidaujantys gauti laikino atokvėpio paslaugą turi kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių ir užpildyti Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.
Vaiko su negalia artimieji, teikdami prašymą turi su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nustatytą neįgalumą patvirtinančius dokumentus, laisvos formos negalią turinčio vaiko dienotvarkę ir dokumentus, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad asmeniui turėtų būti teikiamas prioritetas.
Skiriant laikino atokvėpio paslaugą, laikomasi šių prioritetų:
bent vienas slaugomo vaiko artimasis serga lėtinėmis ligomis;
šeimoje auga mažametis vaikas ar vaikas iki 14 metų arba kitas asmuo su negalia;
negalią turintį vaiką augina, prižiūri, globoja vienas asmuo;
bent vieno iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su negalią turinčiu vaiku, dienotvarkė yra pasikeitusi dėl įvairių su darbo santykiais susijusių aplinkybių (pvz.: dėl komandiruotės, laikino darbo grafiko pasikeitimo, naujo darbo paieškos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti sergančiu;
bent vieną iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su neįgalumą turinčiu vaiku, ištiko krizė (pvz.: artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti neįgaliuoju.
Laikino atokvėpio paslaugos teikiamos naudojantis pagalba į namus, dienos socialinę globą ir trumpalaikę socialinę globą. Bendrai vienam vaikui gali būti skiriama iki 720 val. per metus.
Laikino atokvėpio paslaugą vaikams su negalia Vilniaus rajono savivaldybėje teikia:
BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrasBažnyčios g. 21, Nemenčinės m., 15172 Vilniaus r.Tel. (85) 215 3447El. p. info@vrspc.lt
Biudžetinė įstaiga Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“Žolyno g. 47, 10254 VilniusTel. (8 5) 234 0300El. p. administracija@kudikiunamai.lt
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrasMokyklos g. 64, Geisiškių k., 14231 Vilniaus r.Tel. +370 627 99208El. p. info@svgc.lt
Laikino atokvėpio paslaugų teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti lėšų.
Su laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia teikimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu galite susipažinti čia.
Kiek anksčiau rašėme, kad žmonių su negalia ir senyvo amžiaus asmenų artimieji taip pat gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos. Apie tai galite perskaityti čia.
Asociatyvi nuotr. pixabay.com 

Rajonas

Rząd zdecydował o przedłużeniu kwarantanny do 28 lutego

Avatar

Paskelbta

Ograniczenia dotyczące kwarantanny pomogły spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa na Litwie, ale wskaźnik zachorowalności jest nadal wysoki. W związku z tym rząd zdecydował w środę o przedłużeniu kwarantanny do 28 lutego. Będzie również obowiązywał zakaz przemieszczania się z jednego samorządu do drugiego.
Wyjazd z samorządu jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku pracy lub opieki zdrowotnej oraz odwiedzanie osób samotnych na zasadach „bańki” społecznej.

Według danych Departamentu Statystyki obecnie wskaźnik zachorowalności w kraju sięga 498,2. przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Według statystyk Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Litwa nadal pozostaje w czerwonej strefie, wśród krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem.
Według epidemiologów rozprzestrzenianie się wirusa nie zostało wystarczająco ograniczone na tyle, aby znieść ograniczenia. Jeśli to zrobić zbyt wcześnie, prawdopodobne jest, że zachorowalność ponownie wzrośnie. Takie jest stanowisko również innych krajów Unii Europejskiej. Niektóre z nich, np. Francja i Niemcy rozważają nie tylko przedłużenie ograniczeń, ale także ich zaostrzenie.

L24.lt

Skaityti toliau

Rajonas

Tarptautinio KA2 Erasmus+ projekto „Instruction – Upskilling school teachers for education-work transition“ pristatymas

Avatar

Paskelbta

Sausio pradžioje Rukainių gimnazijos bendruomenei buvo pristatytas tarptautinis KA2 Erasmus+ projektas „Instruction – Upskilling school teachers for education-work transition”.  Pranešėjos (socialinė pedagogė Jovita Bliznikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ana Paulauskienė ir geografijos mokytoja Alicija Klonovska) papasakojo, kad pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti sukurtą modelį (the New Tutoring Model), kurio uždaviniai: palengvinti mokinių perėjimą iš mokyklos į darbo rinkos pasaulį bei stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų ir įmonių. Modelis numato skirtingus etapus: kaip mokinys ruošiamas praktikai, koks vaidmuo klasės vadovo, mokytojų dalykininkų, šeimos, įmonės pasirinkimas, praktikos atlikimas ir atsiskaitymas.  Per susitikimą taip pat buvo aptartos mūsų gimnazijos, kaip partnerių, užduotys: užmegzti ryšį ne mažiau kaip su 2 kitomis mūsų šalies mokyklomis  ir  pakviesti į sukurto modelio pristatymą 3 tikslines grupes: mokyklų vadovus, mokytojus, įmonių atstovus.
Sausio 15 ir 21 dienomis vyko nuotoliniai susitikimai su tikslinėmis grupėmis, kuriuose dalyvavo Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos ir Vilniaus Salininkų gimnazijos administracijos atstovai, mokytojai ir 11 įmonių atstovų.
Susitikimų metu pranešėjos pasidalino praktiniais ir teoriniais pastebėjimais, nuotraukomis, įspūdžiais iš partnerių susitikimo Italijoje, kuris vyko 2019 m. gruodžio 2-3 dienomis Komo mieste („Cometa“ mokykloje) ir kuriame dalyvavo 6 institucijų iš skirtingų valstybių – Italijos, Graikijos, Rumunijos, Portugalijos ir Lietuvos – atstovai. Nuo 2020 m. sausio 17 d. Rukainių gimnazijoje susibūrė Erasmus+ projekto „Instruction – Upskilling school teachers for education-work transition“ komanda, kurią sudaro administracijos atstovas, socialinė pedagogė, bibliotekininkė ir 9 mokytojai, kurie įgyvendina projekto veiklas.
Renginių pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti diskutuoti, taip pat išreikšti savo nuomonę apie pristatytą modelį, jo suprantamumą, įgyvendinimo galimybes. Įmonių atstovai pasidalino savo darbo patirtimi, idėjomis, kaip būtų galima pritaikyti pristatytą modelį praktiškai, kas labiausiai trukdo ir kuo naudingas gali būti bendradarbiavimas tarp mokyklų ir įmonių. Diskusijos rezultatai ir įžvalgos padės sukurti numatomų mokymų turinį, orientuotą į trūkstamų mokytojų kompetencijų tobulinimą.
Projektas Erasmus+ – tai unikali galimybė mūsų gimnazijos mokytojams ne tik įgyti tarptautinės patirties, bet ir tobulinti kompetencijas, kurios padėtų ieškoti inovatyvių priemonių ugdant jaunąją kartą, padedant jaunimui pasirinkti norimą profesiją.

              

Rasa Jachimovičienė, Vilniaus r. Rukainių gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,Erasmus projekto komandos narė

Skaityti toliau

Rajonas

Wspólnoty rejonu wileńskiego w 2020 r. zrealizowały 23 projekty wzmacniające wspólnotowość

Avatar

Paskelbta

Początek roku to świetny czas na wspomnienie i ocenę wykonanej pracy. Tym razem przedstawimy projekty finansowane przez Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej (dalej MOSP), które zostały zrealizowane w rejonie wileńskim w ubiegłym roku i przyczyniły się do wzmocnienia działań społecznych w naszym Samorządzie. Do realizacji projektów w 2020 r.  ministerstwo przeznaczyło ponad 68 tys. euro.
Społeczności i organizacje pozarządowe działające na terenie rejonu wileńskiego w 2020 r. wykorzystały ponad 56 tys. euro z funduszy MOSP. Niestety, 11,61 tys. euro zwrócono z powodu trudności organizacyjnych. Niemało zmartwień przysparzały ograniczenia kwarantanny i związane z nimi wyzwania.
Jednak większość zaplanowanych działań została zrealizowana. 23 zrealizowane projekty stanowią 96 proc. planu ubiegłego roku. Prowadzone działania miały na celu wzmocnienie zespolenia i wzajemnego zaufania we wspólnotach lokalnych poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, promocję działalności kulturalno-oświatowej członków społeczności, zajęć sportowych i zdrowotnych, akcji społecznych oraz inicjatyw na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych i środowiska. Zorganizowano 21 takie działanie i wydano na nie 46,59 tys. euro.
Przeprowadzono również dwie akcje społeczne dla członków społeczności potrzebujących wsparcia i ich grup. Wydano na nie 9,85 tys. euro.
W ubiegłym roku jedne z najpopularniejszych projektów dotyczyły montażu sprzętu polowego do fitnessu, promocji sportu i zdrowego stylu życia, upiększania wsi i miasteczek poprzez instalację oświetlenia bożonarodzeniowego czy innego pielęgnowania środowiska życia.
W realizacji projektów uczestniczyło prawie tysiąc mieszkańców rejonu wileńskiego. Jednak liczba beneficjentów jest znacznie większa. Obliczenia te nie uwzględniają osób, które korzystają z udogodnionych warunków przestrzeni publicznych.  
 

Wspólnota „Bukiškėnai“ – „Zajętość Wspólnoty i warsztaty twórcze na rzecz poprawy przestrzeni publicznych”;

Wspólnota wsi Orwidowo – Promocja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży z miejscowości Orwidowo i jej okolic”

Stowarzyszenie krainy Buiwidz– „Organizacja obchodów Bożego Narodzenia i zakup prezentów bożonarodzeniowych”;

Wspólnota wsi gminy Dukszty – „Instalacja i uzupełnienie rekreacyjnej przestrzeni informacyjnej”;

Wspólnota wsi gminy Czarny Bór– „Środowisko, nastrój, pokój”;

Centrum Wspólnoty Kowalczuk – „Poprawa jakości środowiska”;

Wspólnota wsi Słoboda – Instalacja stoisk informacyjnych na ścieżce edukacyjnej wsi Słoboda”;

Stowarzyszenie „Centrum Wspólnoty Mejszagoły – „Promocja działalności kulturalno-oświatowej członków społeczności“;

Wspólnota Mariampola – Urządzenie istniejących plaż w wioskach Mariampol i Rakańce”;

Wspólnota Miednik – „Remont i konserwacja placu zabaw dla dzieci położonego na terenie gminy Miedniki”;

Wspólnota Mickun – „Przestrzeń publiczna gminy Mickuny i poprawa jakości środowiska miasteczka Mickuny“;

Wspólnota wsi Kabiszki – „Najlepszy prezent – uśmiech dzieci”;

Stowarzyszenie „Hobby folk” – „Kreowanie wizerunku miasta Niemenczyn poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych i środowiska”;

Społeczność „Paberžės Santara” – „Uprawiaj sport na świeżym powietrzu, bo motywacją do uprawiania sportu jest piękna przyroda”;

Wspólnota Trzech Jezior – organizacja tradycyjnych, wspólnotowych imprez sportowych „Turniej Szachowy”, „Turniej Siatkówki Plażowej” oraz „Uroczystości rodzinne”;

Wspólnota mieszkańców Skirgiszek – „Wiek nie jest ograniczeniem. Komunikujmy się, wspólnie uprawiajmy sport”;  

Centrum społeczności gminy Rudomino – „Oświetlenie w atmosferze ferii zimowych”;

Społeczność Sawiczun – „Utrzymanie i renowacja placów zabaw dla dzieci na terenie społeczności lokalnej”;

PP „Społeczność parafialna Suderwie” – „Towarzystwo sportowe Suderwie”;

Wspólnota wsi Werusowo – Czas wolny a uprawianie sportu”;

Wspólnota wsi Kiwiszki „Kyvija “– Promowanie ducha wspólnoty mieszkańców gminy Szaterniki”;

Centrum Wspólnoty Zujun – „Wzmocnienie możliwości mobilności społeczności Zujun “;

Centrum Wspólnoty wsi Ciechanowiszki – Dostosowanie przestrzeni publicznej wsi Ciechanowiszki do potrzeb wspólnoty poprzez wybudowanie nowego boiska do siatkówki na świeżym powietrzu i uporządkowanie środowiska”.

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt