Connect with us

Naujienos

Euro grupės ir ECOFIN posėdžiuose – Euro zonos šalių biudžetų vertinimai ir diskusijos dėl Bankų sąjungos stiprinimo

Avatar

Paskelbta

2020 11 30

Kai susiduriame su negalia, įvyksta nelaimingas atsitikimas ar užklumpa rimta liga, – sumažėja savarankiškumas, galimybės dirbti, iškyla pagalbos poreikis, o tuo pačiu – atsiranda daug klausimų. 

Vienoje vietoje rasite viską, ką žmogui svarbu žinoti apie darbingumo ar neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialines garantijas: vaikui, darbingo amžiaus asmeniui, senjorui. 

AKTUALU DARBINGO AMŽIAUS ŽMONĖMS

Kaip nustatomas darbingumo lygis?

Darbingumo lygis nustatomas įvertinus asmens sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti nekvalifikuotus darbus po to, kai asmeniui gydyti buvo panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės.

Kam gali būti nustatytas darbingumo lygis?

 • asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu;
 • asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Abiem atvejais darbingumo lygis nustatomas įvertinus medicininius ir asmens veiklos bei gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Žingsniai, kaip nustatomas darbingumo lygis:

 • Asmenį gydantis gydytojas parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą,  kuriame pateikia duomenis apie asmens sveikatą.
 • Asmuo atvyksta į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą arba jos specialistai bendrauja su juo nuotoliniu būdu. Pokalbio su asmeniu metu užpildomas jo veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas.
 • Atliekamas siuntime pateiktų medicininių duomenų ir klausimyno vertinimas.
 • Per 15 darbo dienų priimamas sprendimas dėl darbingumo lygio ir / ar specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo).

SVARBU. Dokumentus gali pateikti pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmeniui nustačius 0-55 proc. darbingumo lygį, jam išduodama darbingumo lygio pažyma ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma; neįgaliojo pažymėjimas; rekomendacija dėl pagalbos poreikio; išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Asmeniui nustačius 60 proc. ar didesnį darbingumo lygį, jam išduodama pažyma, kai sumažėjusio darbingumo priežastis yra nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe, profesinė liga ir kt. atvejais. 

Ar nustatytas darbingumo lygis išlieka visam laikui?

Darbingumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems ar dvejiems metams, iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos ar neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

Kas priklauso nustačius darbingumo lygį?

Atsižvelgiant į nustatytą darbingumo lygį, „Sodra“ skiria socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją arba šalpos pensiją. Taip pat gali būti skirta lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.

Savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt 

AKTUALU AUGINANTIEMS VAIKUS IKI 18 METŲ

Kada reikia vertinti neįgalumo lygį?

Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastą.

Žingsniai, kaip nustatomas neįgalumo lygis:

 • Vaiką gydantis gydytojas parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuriame pateikia duomenis apie vaiko sveikatą.
 • Pokalbio su vaiko (nuo 4 metų amžiaus) atstovais metu yra užpildomas vaiko veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas.
 • Atliekamas siuntime pateiktų medicininių duomenų vertinimas.
 • Per 15 darbo dienų priimamas sprendimas dėl neįgalumo lygio ir / ar specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos).

SVARBU. Gali būti nustatytas lengvas, vidutis ar sunkus neįgalumo lygis kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę, galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje, galimybes ugdytis, aplinkos veiksnių įtaką ir kitus svarbius aspektus.

Ar nustatytas neįgalumo lygis išlieka visam laikui?

Neįgalumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems, dvejiems metams arba iki asmeniui sukaks 18 metų, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

Kas priklauso nustačius vaikui neįgalumo lygį

Atsižvelgiant į nustatytą neįgalumo lygį, „Sodra“ skiria šalpos pensiją, o savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS AKTUALUS VISIEMS, NEATSIŽVELGIANT Į AMŽIŲ 

Kada reikia vertinti specialiuosius poreikius?

Specialieji poreikiai dėl nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos yra nustatomi kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.

Šiuo atveju asmens amžius nėra svarbus – tai gali būti ir negalią turintis vaikas, ir darbingas ar senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo. 

SVARBU. Gali būti nustatomas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, taip pat automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. 

Kaip nustatomi specialieji poreikiai?
 
Specialieji poreikiai nustatomi įvertinus bendrą žmogaus sveikatos būklę ir gebėjimą būti savarankiškam kasdienėje veikloje. 

Automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas tiems asmenims, kurių judėjimo funkcija yra stipriai sutrikusi. Kartu su lengvojo automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas ir antrojo lygio nuolatinės slaugos arba pirmojo ar antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

SVARBU. Vaiko ir darbingo amžiaus asmens klausimyną pokalbio su juo metu pildo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbuotojas, o pensinio amžiaus asmens – jo gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas.  

Ar specialieji poreikiai nustatomi visam laikui?

Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems, dvejiems metams arba neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas 6 metams arba neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.
Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMAS ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ

Ar sulaukus pensinio amžiaus reikia kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo? 

Pensinio amžiaus asmenims nustačius specialiuosius poreikius, poreikių lygis nustatomas automatiškai, papildomai kreiptis nereikia.

SVARBU. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis:

 • esant 0–30 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • esant 35–55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Kas priklauso nustačius specialiuosius poreikius?

„Sodra“ skiria lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (jei šis poreikis nustatytas). 
Savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt

Skaityti toliau
Advertisement

Miestas

„Kalba Vilnius“ tinklalaidė: kova su COVID-19 Vilniuje

Avatar

Paskelbta

Kaip jaučiasi gydytojai per pandemiją? Kiek žmonių dirba su COVID testavimu Vilniuje? Kiek laisvų lovų, skirtų COVID ligoniams, šiuo metu yra sostinėje? Kada pasveiks Vilnius?

Visos šios temos ir dar daugiau – tiesiai iš keturių pašnekovų lūpų, kurie dabar savo visą darbinį laiką skiria kovai su COVID Vilniuje. Paklausykite naujo tinklalaidės „Kalba Vilnius“ epizodo:
Youtube:

Spotify: https://spoti.fi/3nQTScq.

Skaityti toliau

Miestas

Kalio jodido tablečių dalijimas vilniečiams pratęstas iki sausio 31 d.

Avatar

Paskelbta

Kalio jodido tablečių dalijimas vilniečiams pratęstas iki sausio 31 d.

Apie 62 proc. vilniečių jau atsėmė nemokamai vaistinėse dalijamas kalio jodido tabletes. Vilniaus savivaldybė jų dalijimą pratęs dar iki sausio 31 dienos. Jodo tabletės skirtos apsaugoti skydliaukę nuo galimo žalingo radioaktyviojo jodo poveikio, tad jų nereiktų vartoti be reikalo, svarbu vadovautis kartu išduodamomis instrukcijomis.

Iki šiol tablečių neatsiėmę vilniečiai, arba iki 2021 m. naujai deklaravę savo gyvenamąją vietą sostinėje, kviečiami suskubti ir atsiimti prevenciškai dalijamus preparatus per sausį. Elektroniniai receptai išrašyti automatiškai, todėl į gydymo įstaigas eiti nereikia. Ir gruodžio mėnesį savo gyvenamąją vietą Vilniuje deklaravę gyventojai jau gali atsiimti jodo tabletes vaistinėse.

Primename, kad tabletės dalijamos visiems Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams, pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kartu su kalio jodido tabletėmis gyventojai gauna vartojimo instrukciją lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis.

Esant karantinui, kurio taisyklių reikia laikytis, Vilniaus miesto savivaldybė siūlo kalio jodidą atsiimti vykstant į vaistinę kitų būtinųjų dalykų, planuojant apsilankymą, kad būtų išlaikyti saugumo reikalavimai.

Daugiau informacijos jodas.vilnius.lt

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Skaityti toliau

Miestas

Vilniaus parkų takai žiemą prižiūrimi kitaip nei miesto šaligatviai

Avatar

Paskelbta

Gražiausių miesto parkų – Vingio, Bernardinų sodo, Lukiškių ir Sapiegų – lankytojai turbūt jau atkreipė dėmesį, kad takai juose žiemos laikotarpiu prižiūrimi kitokia tvarka nei miesto šaligatviai.

Įprastai, esant nedideliam snygiui ir minusinei temperatūrai, leidžiama ant takų iškritusį sniegą sutrypti. Susiformuoja kietas sniego dangos paviršius, kuriuo saugu vaikščioti taip kaip ir asfaltuota ar grunto danga. Sningant smarkiau takai valomi, bet nebarstomi, jeigu yra minusinė temperatūra. Tokiais takais patogu ne tik vaikščioti, bet ir šliuožti slidėmis ar tempti rogutes.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kai temperatūra tampa pliusinė, sniegas tirpsta, tokie takai darosi slidūs, tad jie pabarstomi smėliu ar smėlio ir druskos mišiniu tose vietose, kur arti nėra augmenijos. Pirmiausiai barstomos slidžios įkalnės, o kur būtina, ir lygūs takai.

Vingio parke vienas 1,5 km takas skirtas tik slidininkams, kuris nevalomas, nebarstomas, o smarkiau sningant tik paspaudžiamas specialia technika, kad slidininkams būtų patogu čiuožti „eglute“.

Klasikinio čiuožimo slidžių trasos Vingio parke yra padarytos šalia takų ir miško teritorijoje. Tie, kurie nori bėgioti ar vaikščioti stabiliau, nuo Geležinio Vilko gatvės iki Žvėryno pėsčiųjų tilto gali naudotis neužšąlančiu asfalto keliu ir taku.

Panašus takų priežiūros principas taikomas ir kituose miesto parkuose – Bernardinų, Lukiškių, Sapiegų. Takai šiuose parkuose nebarstomi druskos ar smėlio ir druskos mišiniu, kad nebūtų pakenkta parko medžiams ir kitiems augalams. Priklausomai nuo sniego intensyvumo takai valomi, slidžios vietos gali būti pabarstomos smėliu ar specialia smulkia skalda.

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt