Connect with us

Naujienos

Priemonė „Turizmo inovacijos“ skatina verslą diegti naujoves ir leidžia jam likti konkurencingam

Avatar

Paskelbta

2020 11 30

Kai susiduriame su negalia, įvyksta nelaimingas atsitikimas ar užklumpa rimta liga, – sumažėja savarankiškumas, galimybės dirbti, iškyla pagalbos poreikis, o tuo pačiu – atsiranda daug klausimų. 

Vienoje vietoje rasite viską, ką žmogui svarbu žinoti apie darbingumo ar neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialines garantijas: vaikui, darbingo amžiaus asmeniui, senjorui. 

AKTUALU DARBINGO AMŽIAUS ŽMONĖMS

Kaip nustatomas darbingumo lygis?

Darbingumo lygis nustatomas įvertinus asmens sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, įgyti naują kvalifikaciją ar dirbti nekvalifikuotus darbus po to, kai asmeniui gydyti buvo panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės.

Kam gali būti nustatytas darbingumo lygis?

 • asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu;
 • asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Abiem atvejais darbingumo lygis nustatomas įvertinus medicininius ir asmens veiklos bei gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Žingsniai, kaip nustatomas darbingumo lygis:

 • Asmenį gydantis gydytojas parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą,  kuriame pateikia duomenis apie asmens sveikatą.
 • Asmuo atvyksta į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą arba jos specialistai bendrauja su juo nuotoliniu būdu. Pokalbio su asmeniu metu užpildomas jo veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas.
 • Atliekamas siuntime pateiktų medicininių duomenų ir klausimyno vertinimas.
 • Per 15 darbo dienų priimamas sprendimas dėl darbingumo lygio ir / ar specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo).

SVARBU. Dokumentus gali pateikti pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmeniui nustačius 0-55 proc. darbingumo lygį, jam išduodama darbingumo lygio pažyma ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma; neįgaliojo pažymėjimas; rekomendacija dėl pagalbos poreikio; išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.

Asmeniui nustačius 60 proc. ar didesnį darbingumo lygį, jam išduodama pažyma, kai sumažėjusio darbingumo priežastis yra nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe, profesinė liga ir kt. atvejais. 

Ar nustatytas darbingumo lygis išlieka visam laikui?

Darbingumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems ar dvejiems metams, iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos ar neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

Kas priklauso nustačius darbingumo lygį?

Atsižvelgiant į nustatytą darbingumo lygį, „Sodra“ skiria socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją arba šalpos pensiją. Taip pat gali būti skirta lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.

Savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt 

AKTUALU AUGINANTIEMS VAIKUS IKI 18 METŲ

Kada reikia vertinti neįgalumo lygį?

Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir savarankiškumo kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastą.

Žingsniai, kaip nustatomas neįgalumo lygis:

 • Vaiką gydantis gydytojas parengia siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuriame pateikia duomenis apie vaiko sveikatą.
 • Pokalbio su vaiko (nuo 4 metų amžiaus) atstovais metu yra užpildomas vaiko veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas.
 • Atliekamas siuntime pateiktų medicininių duomenų vertinimas.
 • Per 15 darbo dienų priimamas sprendimas dėl neįgalumo lygio ir / ar specialiųjų poreikių nustatymo (nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos).

SVARBU. Gali būti nustatytas lengvas, vidutis ar sunkus neįgalumo lygis kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę, galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje, galimybes ugdytis, aplinkos veiksnių įtaką ir kitus svarbius aspektus.

Ar nustatytas neįgalumo lygis išlieka visam laikui?

Neįgalumo lygis gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems, dvejiems metams arba iki asmeniui sukaks 18 metų, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.

Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

Kas priklauso nustačius vaikui neįgalumo lygį

Atsižvelgiant į nustatytą neįgalumo lygį, „Sodra“ skiria šalpos pensiją, o savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS AKTUALUS VISIEMS, NEATSIŽVELGIANT Į AMŽIŲ 

Kada reikia vertinti specialiuosius poreikius?

Specialieji poreikiai dėl nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos yra nustatomi kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.

Šiuo atveju asmens amžius nėra svarbus – tai gali būti ir negalią turintis vaikas, ir darbingas ar senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo. 

SVARBU. Gali būti nustatomas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, taip pat automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. 

Kaip nustatomi specialieji poreikiai?
 
Specialieji poreikiai nustatomi įvertinus bendrą žmogaus sveikatos būklę ir gebėjimą būti savarankiškam kasdienėje veikloje. 

Automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas tiems asmenims, kurių judėjimo funkcija yra stipriai sutrikusi. Kartu su lengvojo automobilio įsigijimo ir jo pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas ir antrojo lygio nuolatinės slaugos arba pirmojo ar antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

SVARBU. Vaiko ir darbingo amžiaus asmens klausimyną pokalbio su juo metu pildo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbuotojas, o pensinio amžiaus asmens – jo gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas.  

Ar specialieji poreikiai nustatomi visam laikui?

Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai gali būti nustatomas 6 mėnesiams, vieneriems, dvejiems metams arba neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas 6 metams arba neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.
Pasibaigus nustatytam terminui gali būti atliktas pakartotinis vertinimas.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMAS ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ

Ar sulaukus pensinio amžiaus reikia kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo? 

Pensinio amžiaus asmenims nustačius specialiuosius poreikius, poreikių lygis nustatomas automatiškai, papildomai kreiptis nereikia.

SVARBU. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis:

 • esant 0–30 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • esant 35–55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Kas priklauso nustačius specialiuosius poreikius?

„Sodra“ skiria lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (jei šis poreikis nustatytas). 
Savivaldybė skiria slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją.

Daugiau informacijos apie jums priklausančias socialines paslaugas, pagalbos priemones, lengvatas ir garantijas, rasite www.manogarantijos.lt

Skaityti toliau
Advertisement

Miestas

COVID-19 iššūkiai Vilniuje: poliklinikos pamažu atsiveria pacientų vizitams

Avatar

Paskelbta

Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, pastarosiomis savaitėmis sumažėjus užsikrėtimų COVID-19 skaičiui, ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų teikėjai rengia atsargias schemas sugrįžimui prie įprasto darbo organizavimo.

Stacionarinės paslaugos

COVID-19 gydymui deleguota Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (VMKL), pagal susitarimą su koronaviruso gydymą Vilniaus regione koordinuojančiomis Santaros klinikomis, sprendimą dėl dalies paslaugų sugrąžinimo atidėjo iki ateinančio trečiadienio – sausio 27 d. Jau kelios dienos visi į VMKL siunčiami pacientai guldomi Antakalnio g. 124 esančiame padalinyje. Šiuo metu abiejuose VMKL padaliniuose hospitalizuota iš viso 173 pacientų, tai yra užimta apie 56 proc. vietų. Maždaug pusė vietų užimta ir reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose.

Preliminariai susitarta, kad nuo gruodžio pradžios neveikiantys Antakalnio g. 57 esantys skyriai (Dienos chirurgijos skyrius, Abdominalinės chirurgijos ir urologijos skyrius, Kraujagyslių chirurgijos skyrius, naujas Izoliacinis skyrius, kur bus guldomi skubios pagalbos atvykę, bet PGR testo neturintys pacientai, taip pat – Priėmimo skyrius), dirbti vėl galės pradėti, kai Antakalnio g. 124 COVID-19 skyriuose nuolat turės ne mažesnį nei dviejų trečdalių laisvų vietų rezervą.

„Koronavirusu sergančius žmones gydantys medikai teigia, kad dauguma pacientų, dabar gydomų stacionariniuose skyriuose, yra tikrai labai sunkūs ligoniai. Taigi skubėti keisti šiandienės tvarkos neskubama“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Viktorija Turauskytė.

Ambulatorinės paslaugos

Daugelis poliklinikų planuoja nuo vasario pradžios padidinti kontaktinių paslaugų prieinamumą pacientams. Bet ir šiandien asmens sveikatos priežiūros paslaugos jau teikiamos ne tik nuotolinių konsultacijų, bet ir tiesioginio kontakto būdu. Sveikatos priežiūros specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus.
Antakalnio ir Karoliniškių poliklinikose ambulatorinių paslaugų teikimas visa apimtimi atnaujintas jau šiuo metu. Pacientai raginami neatidėliodami kreiptis dėl sveikatos paslaugų – jie gaus visas kaip įprastai – ne karantino metu – teikiamas paslaugas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad gyventojai, patiriantys koronaviruso pandemijos sukeltą stresą, nerimą bei išgyvenantys kitas sudėtingas gyvenimiškas situacijas, gali kreiptis į psichikos sveikatos centrus, prie kurių yra prisiregistravę arba priregistruoti šeimos gydytojo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras visa apimtimi teikia visas ambulatorines paslaugas: psichiatro II lygio konsultacijas, dienos stacionaro paslaugas, psichosocialinės reabilitacijos paslaugas. Paslaugos teikiamos daugiausia kontaktiniu būdu, dalis pakartotinių ambulatorinių konsultacijų teikiama ir nuotoliniu būdu.

Gyventojai raginami nedelsti ir prireikus būtinai kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas dėl paslaugų suteikimo. Paslaugos yra teikiamos laikantis visų epidemiologinių rekomendacijų ir yra saugios.

Vakcinacija

Kitą savaitę Vilnius gaus 4134 vakcinas. Toliau bus skiepijami sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (dalis jų gaus privalomą antrą skiepą) ir Sveikatos apsaugos ministerijos papildyta socialinių paslaugų teikėjų ir gavėjų grupė, kuri buvo pradėta skiepyti praėjusią savaitę – socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, budintys globotojai, socialinės globos įstaigų gyventojai.
Į prioritetines grupes įrašyti ir socialinės globos įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos židinius, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys ir/ar besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai ir asmenys, socialinių paslaugų įstaigoje vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės. Taip pat bus skiepijami savivaldybių vairuotojai, kurie veža gyventojus į mobiliuosius punktus ir/ar pervežinėja sergančius COVID-19.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Kol Lietuvos gaunami vakcinų kiekiai nėra išaugę, vakcinacija Vilniuje ir toliau bus atliekama nesteigiant papildomų skiepijimo vietų. Šiuo metu pareiga yra deleguota keturioms didžiosioms poliklinikoms: Antakalnio, Centro, Karoliniškių ir Šeškinės. Atsiradus poreikiui, į procesą būtų galima įjungti ir kitas poliklinikas. Jau dabar veikia ir mobilios komandos, kurios vyksta į slaugos bei globos namus. Tuo tarpu visuotiniam vakcinavimui, be minėtų poliklinikų, yra numatytos ir kitos galimos vietos, tarp jų yra ir savivaldybės pastatas, ir gyventojų vakcinacija mobiliuosiuose punktuose, dalį jų tinkamai pritaikant šiai procedūrai.

Vilniečiai šiandien neturėtų rūpintis dėl registracijos skiepijimuisi. Gyventojų skiepijimosi tvarka bus paskelbta vėliau, kai bus baigiama vakcinuoti Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytas prioritetines grupes.

Skaityti toliau

Rajonas

Zdalne spotkanie z mieszkańcami Niemenczyna

Avatar

Paskelbta

26 stycznia (wtorek) o godz. 18:00 zapraszamy mieszkańców Niemenczyna uczestniczyć w zdalnym spotkaniu, podczas którego zostaną omówione ceny ogrzewania. Przedstawiciele Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz ZSA „Nemenčinės komunalininkas” odpowiedzą na Państwa pytania.
Podczas spotkania na platformie Zoom zostaną przedstawione informacje o cenach ogrzewania, a także funduszu wsparcia bloków wielomieszkaniowych oraz renowacji. Następnie odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Zapraszamy do aktywnego udziału. Przewidywany czas trwania spotkania – 2 godziny.
Link do spotkania zdalnego:https://zoom.us/j/99752849558?pwd=dERrUWpNOW4ydlc2OERZY0FZOWlCdz09

Skaityti toliau

Rajonas

2021 m. sausio 29 d. tarybos posėdžio darbotvarkė. Tarybos posėdis vyks nuotoliniu būdu

Avatar

Paskelbta

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajone paskelbtas karantino režimas, š. m. sausio 29 d., 10 val., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks nuotoliniu būdu. Vilniaus rajono gyventojai turės galimybę stebėti transliaciją realiuoju laiku VRSA YouTube kanale.
Kaip ir įprasta, su visais sausio 29 d. Tarybos posėdžio sprendimų projektais, galima susipažinti tinklalapyje www.vrsa.lt > Teisinė informacija > Teisės aktai ir aktų projektai.
2021 m. sausio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė
Tarybos posėdžio pradžia numatyta 10 val. Klausimų svarstymo laikas gali skirtis nuo laiko, nurodyto darbotvarkėje, todėl Tarybos posėdį kviečiame stebėti nuo jo pradžios.
VRSA YouTube kanalas

Komitetai vyks nuotoliniu būdu. Komitetų tvarkaraštis:
2021.01.26
13.00 Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komitetas;
14.00 Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitetas;

2021.01.27
10.00 Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komitetas;
14.00 Ekonomikos ir finansų komitetas;
15.00 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas;

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt