Connect with us

Rajonas

Cuda Bożego Narodzenia w Rudominie

Avatar

Paskelbta

Mikołajki – to święto, na które czeka chyba każde dziecko. To wyjątkowy dzień, który kojarzy się z prezentami. Dzieci z utęsknieniem oczekują na przyjście Św. Mikołaja z dużym worem niespodzianek. Św. Mikołaj nie zawiódł dzieci również w tym roku. Mimo panującej pandemii i czyhających na niego niebezpieczeństw przybył on z dalekiej Laplandii, aby wziąć udział w pięknej akcji „Cuda Bożego Narodzenia w Rudominie”, którą zorganizował Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie.
Ten, kto pragnął, aby w gościnę zawitał zawsze uśmiechnięty i dobroduszny Św. Mikołaj, musiał napisać do niego list. Obowiązkowo w liście należało podać imię i nazwisko, swój adres i numer telefonu kontaktowego. Mimo że Św. Mikołaj wie wszystko o dzieciach, czy były w tym roku grzeczne, czy psociły, ale zapamiętać adresy tylu maluchów jest bardzo trudnym wyzwaniem. Napisany list należało wrzuć do skrzynki Św. Mikołaja przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Pierwszych szczęśliwców Św. Mikołaj i jego niestrudzeni pomocnicy odwiedzili już 6 grudnia. Wesoły staruszek bezpiecznie dostarczył prezent bezpośrednio do domu.
Ten, kto napisał list do Św. Mikołaja i nie doczekał się jego wizyty 6 grudnia, niech się nie martwi. Św. Mikołaj obowiązkowo odwiedzi czekających na niego dzieciaków w następny weekend. Świąteczna akcja przecież potrwa aż do 20 grudnia.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Samorządowi Rejonu Wileńskiego za wsparcie finansowe tej świątecznej akcji.
Nagranie Św. Mikołaja można obejrzeć tutaj.

Andrzej AszkiełowiczZdjęcia: organizatorzy

Rajonas

Już można składać wnioski i zrezygnować z butli gazowych w domach wielomieszkaniowych

Avatar

Paskelbta

Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi zaprasza do składania wniosków i uzyskania finansowania na wymianę butli gazowych na alternatywne źródła energii w domach wielomieszkaniowych – energię elektryczną lub gaz ziemny, jeśli dom posiada już wloty gazu ziemnego. Wnioski mogą składać administratorzy domów wielomieszkaniowych, wspólnoty oraz osoby do tego upoważnione. W budżecie państwa na ten cel przeznaczono łącznie 10 mln euro.
Na jedno mieszkanie przypada do 726 euro z VAT wsparcia – na restrukturyzację ogólnych instalacji elektrycznych lub gazowych domów wielorodzinnych – 242 euro, na rekonstrukcję instalacji elektrycznej lub gazowej mieszkań – 242 euro, a także na zakup kuchenki elektrycznej lub gazowej – 242 euro. Zwrócone zostaną również koszty administracyjne przedstawiciela domu wielomieszkaniowego na roboty – 3 proc. od maksymalnych kosztów finansowania ogólnych prac adaptacyjnych i zakupu kuchenek.
Dom wielomieszkaniowy, w którym planowana jest realizacja projektu, musi zostać wpisany na listę domów wielomieszkaniowych Państwowej Rady Regulacji Energetyki (lit. VERT). Sprawdzić, czy Twój dom wielomieszkaniowy jest wciągnięty na tę listę, można na stronie internetowej VERT. Po upewnieniu się, że dom znajduje się na liście, mieszkańcy będą musieli podjąć jednomyślną decyzję o rezygnacji z butli gazowych i wybrać alternatywne źródło energii – prąd lub gaz, jeśli dom ma wloty gazu.
Wnioski będą przyjmowane i oceniane przez Agencję ds. Zarządzania Projektami Środowiskowymi (lit. APVA), a od promotorów projektów będzie wymagane wypełnienie formularzy wniosków o płatność za projekty, które są zintegrowane z systemem informacji o zarządzaniu projektami środowiskowymi (lit. APVIS).
Wnioski będą przyjmowane do 1 czerwca. Wszystkie projekty będą oceniane natychmiast po złożeniu wniosku, więc projekty będą uruchamiane szybciej. Zakończenie wyboru wniosków będzie możliwe wcześniej, jeśli na podstawie podjętych decyzji o finansowaniu projektu i złożonych nowych wniosków będzie mogła zostać rozdzielona pełna suma na finansowanie konkursu.
Po potwierdzeniu otrzymania wsparcia będzie można rozpocząć prace i nabyć nową kuchenkę. Po zakończeniu prac ostateczne wnioski o płatność będą musiały zostać złożone za pośrednictwem systemu APVIS do 1 grudnia 2021 r. Fundusze na ten projekt nie będą przenoszone na następny rok, więc wykonawcy projektów będą musieli zadbać o to, żeby wnioski były składane w podanym czasie.
Decyzje o rezygnacji z niebezpiecznych butli gazowych w mieszkaniach i przejściu na inne źródła energii w roku 2020 podjęło ponad 900 mieszkańców domów wielomieszkaniowych. Wnioski o finansowanie w 2020 roku złożyło ponad 400 mieszkańców domów wielomieszkaniowych. 309 mieszkańców bloków, którzy usunęli butle z gazem, otrzymali prawie 4,5 mln subsydium. Z tych domów wielomieszkaniowych usunięto 5 860 butli gazowych.
Obecnie w kraju nadal istnieje około 1 500 domów wielomieszkaniowych, w których do gotowania używa się butli gazowych.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 
 

Skaityti toliau

Rajonas

Vasario mėnesio Tarybos posėdžio aktualijos: patvirtintas 2021 m. biudžetas, strateginis veiklos planas ir kiti svarbūs sprendimai

Avatar

Paskelbta

Šiandien, paskutinįjį vasario mėnesio penktadienį, tęsiantis paskelbtam karantinui Lietuvoje, nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tiesioginę transliaciją, kaip įprastai, galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.
Patvirtintas Savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas
Siekiant užtikrinti ilgalaikę ir darnią Vilniaus rajono savivaldybės pažangą ir plėtrą, racionaliai suplanuoti finansinius išteklius strateginėms veikloms įgyvendinti patvirtintas 2021-2023 metų strateginis veiklos planas, kuriuo vadovaujantis organizuojama savivaldybės veikla ir pagal kurio programas vykdomas savivaldybės biudžetas.
Vilniaus rajono savivaldybės strateginį veiklos planą sudaro 8 įvairius veiklos sektorius apimančios programos: Ekonominio konkurencingumo didinimo, Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo, Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo, Valdymo, Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo, Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo, Kultūros, sporto ir turizmo vystymo, Socialinės atskirties mažinimo programos. Programose nurodytas išlaidų poreikis 2021 m. iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto dotacijų, ES fondų ir programų bei kitų finansavimo šaltinių sudaro virš 167 mln. Eur.
2021 m. daugiausia lėšų, virš 57 mln. Eur planuojama Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programos įgyvendinimui. Kaip ir kasmet, numatomas švietimo įstaigų aplinkos gerinimas ir modernizavimas, sporto aikštynų įrengimas, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos organizavimas ir ugdymo aplinkos gerinimas, mokinių vasaros poilsio organizavimas. Taip pat numatyta Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželyje įsteigti 6 naujas grupes, Didžiojoje Riešėje pastatyti naują vaikų darželį.
Strateginiame plane didelis dėmesys skiriamas saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimui, vandentiekio ir nuotekų, šilumos tiekimo infrastruktūros rekonstrukcijai, modernizavimui ir plėtrai. Šiai programai įgyvendinti planuojama virš 20 mln. Eur.
Kiekvienoje programoje iškelti trijų metų veiklos tikslai, uždaviniai, suformuluotos priemonės, nurodyti terminai ir finansavimo šaltiniai, rodikliai ir vykdytojai. Strateginės veiklos planas nėra vien įgyvendintinų savivaldybėje veiksmų suvestinė, tai dokumentas, jungiantis rajono gyventojų, ūkio subjektų, viešojo sektoriaus organizacijų ir pačios savivaldybės ir jos administracijos veiksmus gerinant socialinę ir ekonominę aplinką rajone ir užtikrinant jos nuolatinę pažangą.
Vilniaus rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas skelbiamas čia.
 
Pritarta bendrojo ugdymo mokyklų struktūriniams pertvarkymams
Vilniaus rajono savivaldybė, tęsdama efektyvaus, prieinamo ir kokybės reikalavimų atitinkančio mokyklų tinklo savivaldybėje kūrimą, Tarybos posėdyje patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrąjį planą.
Siekiant aukštesnės mokymo kokybės bei racionalaus ugdymui skirtų lėšų panaudojimo, nuspręsta iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti Vilniaus r. Veriškių pradinę mokyklą prijungiant ją prie Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos. Po reorganizavimo mokykla taps Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos Veriškių pradinio ugdymo skyriumi, mokymas – lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis.
Taip pat pritarta prijungti Vilniaus r. Rakonių pagrindinę mokyklą prie Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos. Po reorganizavimo mokykla taps Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos Rakonių pagrindinio ugdymo skyriumi, mokymas vyks lenkų mokomąja kalba.
Prie Rakonių pagrindinės mokyklos veikiantis Marijampolio pradinio ugdymo skyrius taps Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos Marijampolio pradinio ugdymo skyriumi, mokymas – lenkų mokomąja kalba.
Tarybos posėdyje taip pat pritarta iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pakeisti Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos vidaus struktūrą likviduojant Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyrių. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. bus įsteigtas Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyrius.
Teigiamų pokyčių sulauks Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla. Iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. žadama akredituoti Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos vidurinio ugdymo programą. Atitikus visus reikalavimus, taikomus gimnazijos tipo mokykloms, mokykla taps Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos gimnazija.
Tarybos patvirtinti struktūriniai pokyčiai anksčiau išvardintose švietimo įstaigose neturės neigiamos įtakos ugdymo proceso organizavimui, mokiniai ir toliau tęs ugdymąsi toje pačioje įstaigoje.
Su Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendruoju planu galima susipažinti čia.
 
Nauja ikimokyklinio ugdymo grupė lietuvių ugdomąja kalba Kabiškių lopšelyje-darželyje
Siekiant padidinti ugdymo paslaugų prieinamumą ankstyvojo (2-3 metų) ikimokyklinio amžiaus vaikams bei patenkinti vietos bendruomenės poreikį ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus nuo 2 metų amžiaus pagal pasirinktą ugdymo kalbą, Tarybos posėdžio metu pritarta pakeisti ikimokyklinio ugdymo grupių tipus Kabiškių lopšelyje-darželyje, sukuriant naują ikimokyklinio ugdymo grupę lietuvių ugdomąja kalba.
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Kabiškių lopšelyje-darželyje bus pakeisti ikimokyklinio ugdymo grupių tipai sudarant galimybę vaikams lietuvių ugdomąja kalba ugdytis dviejose grupėse vietoj dabar veikiančios vienos. Numatoma sukomplektuoti 2 (po 1 lietuvių ir lenkų ugdomąja kalba) ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupes vaikams nuo 2 iki 3 metų ir 2 (po 1 lietuvių ir lenkų ugdomąja kalba) ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 3 iki 6 metų grupes. Taip pat į ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo grupę lenkų ugdomąja kalba bus galimybė priimti daugiau vaikų – 15 vietoj 10.
Vilniaus rajono savivaldybė, suprasdama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo aktualumą, nuolat gerina gyventojų ikimokyklinio ugdymo prieinamumo galimybes ir plečia ikimokyklinių įstaigų tinklą. Vilniaus rajono savivaldybė iki 2022 m. planuoja naujo vaikų lopšelio-darželio statybą Didžiojoje Riešėje, kuriame veiks 8 ikimokyklinio ugdymo grupės (125 vietų), iš jų 2 grupės bus skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Taip pat atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė lietuvių ugdomąja kalba Vaidotų mokykloje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“, kurioje ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi nuo 2 metų.       
Pagal Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, vykdomas Marijampolio vaikų lopšelio-darželio modernizavimas, praplečiant pastatą, Pagirių ,,Pelėdžiuko“ vaikų darželio pastato rekonstrukcija su priestato statyba 6 ikimokyklinio ugdymo grupėms įsteigti, Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas. Taip pat 2021 m. planuojama Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ renovacija ir modernizavimas, Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas, Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio bei Skaidiškių mokyklos-darželio pastatų modernizavimas ir kita.
Daugiau apie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo plėtrą kviečiame skaityti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus veiklos ataskaitose: https://svietimas.vrsa.lt/go.php/Svietimo-skyriaus-veiklos-ataskaitos888.
 
Patvirtintos socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2020 metų veiklos ataskaitos
Vilniaus rajono savivaldybė, įvertinusi praėjusių metų Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų veiklą, patvirtino Paberžės ir Kuosinės socialinės globos namų, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų, Šeimos ir vaiko krizių, Šeimos ir vaiko gerovės, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrų 2020 metų veiklos ataskaitas.
2020-tieji dėl epidemiologinės situacijos buvo išskirtiniai, tačiau nepaisant pandemijos ir visuotinio karantino socialinės paslaugos ir pagalba Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams buvo teikiama nenutrūkstamai. Užtikrinant visuomenei teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, darbuotojų bei paslaugų gavėjų saugumą, dalis teikiamų paslaugų įgavo kitokią formą – buvo teikiamos elektroninių ryšių pagalba.
Susipažinti su Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigomis ir jų veikla galite Vilniaus rajono savivaldybės internetinio tinklalapio skiltyje „Socialiniai reikalai“.
 
Naujoms Vilniaus rajono gatvėms suteikti pavadinimai
Naujai suformuotoms gatvėms Vilniaus rajone bus sutekti pavadinimai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 6 naujus gatvių pavadinimus – Varniškių g., Lauko g., Laimės g., Dvarčių g., Eiliokiškių g. ir Saulės g. bei pritarė Bruknių g. trasų pertvarkymui Nemėžio sen., Murlinės k. ir Katiliškių vs.
Nauji gatvių pavadinimai suteikti:
– Paberžės sen., Arliškių k. naujai gatvei suteiktas Varniškių g. pavadinimas;
– Juodšilių sen., Valčiūnų k. naujai gatvei – Lauko g. pavadinimas;
– Nemenčinės sen., Gaukštonių k. ir Didžiųjų Kabiškių k. naujai gatvei – Laimės g. pavadinimas;
– Medininkų sen., Dvarčių k. naujai gatvei – Dvarčių g. pavadinimas;
– Maišiagalos sen., Eiliokiškių k. naujoms gatvėms patvirtinti Eiliokiškių g. ir Saulės g. pavadinimai.
Nauji ar keičiami gatvių pavadinimai kaimuose ir sodų bendrijose suteikiami vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57.
 
Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.
Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.

Skaityti toliau

Rajonas

Jau galima teikti paraiškas ir atsisakyti dujų balionų daugiabučiuose namuose

Avatar

Paskelbta

Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia daugiabučių namų administratorius, bendrijas bei įgaliotuosius asmenis teikti paraiškas ir gauti finansavimą dujų balionų daugiabučiuose namuose keitimui alternatyviais energijos šaltiniais – elektra arba gamtinėmis dujomis, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai. Tam iš viso valstybės biudžete numatyta 10 mln. eurų.
Vienam butui bus skiriama iki 726 Eur. su PVM parama – daugiabučių namų bendrųjų elektros arba dujų inžinerinių sistemų pertvarkymui – 242 Eur., butų elektros arba dujų sistemos pertvarkymui – 242 Eur., o taip pat elektrinės arba dujinės viryklės įsigijimui –242 Eur.  Taip pat bus kompensuojamos daugiabučio namo atstovo administravimo išlaidos už darbus – 3 proc. nuo bendrų pertvarkymo darbų ir viryklių įsigijimui numatytų maksimalių finansavimo įkainių.
Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) daugiabučių namų sąrašą. Pasitikrinti, ar jūsų daugiabutis yra įtrauktas į šį sąrašą galima VERT interneto svetainėje. Įsitikinus, kad namas yra įtrauktas į sąrašą, gyventojai turės priimti vieningą sprendimą dėl dujų balionų atsisakymo ir pasirinkti alternatyvų energijos šaltinį – elektrą, arba dujas, jeigu name yra dujų įvadai.
Paraiškas priims ir vertins Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), projektų vykdytojai turės užpildyti paraiškos ir projekto mokėjimo prašymo formas, kurios integruotos į aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).
Kvietimai teikti paraiškas bus priimami iki birželio 1 d. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti greičiau. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.
Gavus patvirtinimą apie skirtą paramą bus galima pradėti rangos darbus bei įsigyti naują viryklę. Atlikus darbus galutiniai mokėjimo prašymai turės būti pateikiami per APVIS sistemą iki 2021 m. gruodžio 1 d. Šiam projektui skirtos lėšos nebus perkeliamos į kitus metus, tad projektų vykdytojai, turės užtikrinti, kad prašymai būtų pateikiami laiku.
2020 m. sprendimus atsisakyti nesaugiai butuose naudojamų dujų balionų ir pereiti prie kitų energijos šaltinių priėmė daugiau nei 900 daugiabučių namų gyventojai. Paraiškas finansavimui gauti 2020 metais pateikė daugiau kaip 400 daugiabučių namų gyventojai. 309 daugiabučius namų gyventojams pašalinusiems  dujų balionus buvo suteikta beveik 4,5 mln. eurų subsidija, iš šių daugiabučių namų buvo pašalinta 5860 dujų balionų.
Šiuo metu šalyje dar yra apie  1500 daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai.
Daugiau informacijos rasite čia.

Inf. Aplinkos projektų valdymo agentūra

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt