Rajonas

Szkoły rejonu wileńskiego według oceny tegorocznego czasopisma „Reitingai”

0

Pod koniec roku czasopismo „Reitingai” (pol. Rankingi) przedstawia rankingi i oceny szkół, kolegiów i uniwersytetów kraju według osobnych kryteriów. Dogłębne badanie sektora edukacji co roku cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej. Nic dziwnego, ponieważ rankingi wskazują nie tylko osiągnięcia absolwentów na podstawie wyników państwowego egzaminu dojrzałości, ale także placówek oświatowych, świadczących wykształcenie na poziomie początkowym i podstawowym.
Podobnie jak w zeszłym roku, czasopismo wyróżniło około 50 z 350 gimnazjów kraju, których absolwenci najlepiej zdają z każdego przedmiotu państwowe egzaminy maturalne (PEM). Rankingi opierały się na ogólnodostępnych informacjach: ilu uczniów zdawało każdy egzamin w każdej szkole w kraju, ilu zdało go słabo (czyli uzyskało od 16 do 35 punktów). Szkoła z najwyższym odsetkiem uczniów, którzy zdali egzamin i uzyskali od 36 do 85 punktów (czyli na poziomie podstawowym), otrzymała 4 punkty. Szkoła z najwyższym odsetkiem uczniów, którzy zdali egzamin na najwyższym poziomie, czyli od 86 do 100 punktów, otrzymała 6 punktów. Te szkoły, w których nie było uczniów, którzy nie zdali egzaminu z określonej dyscypliny, otrzymały po jednym dodatkowym punkcie.
 
50 najlepszych gimnazjów nauczających języków
Twórcy rankingów podzielili ranking placówek oświatowych według wyników poszczególnych państwowych egzaminów dojrzałości. Pierwsze na liście – rankingi egzaminów z języka litewskiego. Znakomicie spisały się tu dwa gimnazja rejonu wileńskiego: Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach zajęło 17. miejsce, a Gimnazjum w Pogirach – 22. miejsce ze wszystkich szkół w kraju. Warto zaznaczyć, że w obu gimnazjach egzamin z języka litewskiego zdali wszyscy absolwenci, którzy wybrali PEM.
Wśród gimnazjów najlepiej przygotowujących z języka angielskiego znalazło się Gimnazjum „Ryto” w Rudominie. 26 absolwentów tej szkoły zdawało ten egzamin i wszyscy sobie z nim poradzili, zapewniając swojemu gimnazjum 43. miejsce w rankingu. Według rankingu Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu na PEM z jęz. niemieckiego trafiło do najlepszych, zajmując 22-30. miejsce.
Najbardziej satysfakcjonujące wyniki w rankingu „50 gimnazjów, które najlepiej uczą języka rosyjskiego” – aż jedną piątą ogółu zajęły szkoły Samorządu Rejonu Wileńskiego, wykazując 100 proc. złożenie i doskonałe średnie wyniki na PEM. Najwyższą pozycję zajęły: Gimnazjum w Mickunach (10. miejsce), Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach (12-15. miejsce), Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (16. miejsce), Gimnazjum im. St. Batorego w Ławaryszkach (26-29. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (34. miejsce), Gimnazjum w Zujunach (35-41. miejsce), Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (43. miejsce), Gimnazjum im. M. Lukšienė w Mariampolu (44. miejsce), Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (46-48. miejsce).
 
Gimnazjum w Pogirach wyróżniło się na egzaminie z matematyki
W tym roku pojawiło się wiele pytań i niezadowolenia z PEM z matematyki. Nic dziwnego, ponieważ tylko uczniowie z siedemnastu gimnazjów w kraju zdało ten egzamin, a w ponad trzystu gimnazjach nie wszyscy zdali.
W tym roku szczególną znajomością matematyki wyróżniali się absolwenci Gimnazjum w Pogirach, podlegającego Samorządowi Rejonu Wileńskiego. Nawiasem mówiąc, szkoła ta znalazła się na zaszczytnej liście 17 litewskich gimnazjów, gdzie każdy, kto wybrał, zdał egzamin z matematyki. PEM z matematyki zdawało 27 absolwentów tego gimnazjum.
 
Osiągnięcia z innych przedmiotów
W tym roku na PEM z technologii informatycznych świetnie powodziło się absolwentom Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie (13. miejsce w rankingu). Listę rankingu egzaminu z historii uzupełniły trzy gimnazja rejonu wileńskiego: Gimnazjum im. WKL Algirdasa w Mejszagole, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemczynie i Gimnazjum w Mickunach, które zajęły 47-66. miejsca w rankingu. W tym roku na egzaminie z geografii świetnie wykazali się uczniowie gimnazjum im. Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (12-14. miejsce).
Mile zaskoczyły wyniki PEM z biologii. Aż 4 gimnazja naszego rejonu doskonale przygotowały uczniów do egzaminu z tego przedmiotu: Gimnazjum im Gedymina w Niemenczynie, Gimnazjum im. M. Lukšienė w Mariampolu i Gimnazjum „Ryto” w Rudominie zajęły 19-27. miejsce, a Gimnazjum w Pogirach dostało się 38-41. miejsce. W tegorocznym rankingu gimnazja Samorządu Rejonu Wileńskiego na listę PEM z chemii i fizyki nie trafiły.  
 
Doskonałe oceny kształcenia początkowego 
Redakcja pisma „Reitingai” oceniła także osiągnięcia szkół początkowych. Oceniano średni wzrost standaryzowanego ogólnego wskaźnika osiągnięć uczniów z klas od 2 do 4. Ponieważ klasy szkoły początkowej znajdują się w różnych typach placówek oświatowych, osobno sklasyfikowano cztery kategorie: szkoły początkowe, progimnazja, szkoły podstawowe i długie gimnazja.
W kategorii „szkoły początkowe” najlepiej wypadła Szkoła – Przedszkole w Skojdziszkach (5. miejsce). W kategorii „szkoły podstawowe” na 17. pozycji znalazła się Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Kienie, na 23. pozycji – Szkoła Podstawowa im św. F. Kowalskiej w Rzeszy, a na miejscu 25. – Szkoła Podstawowa „Saulėtekis” w Bezdanach. W kategorii „długie szkoły” zwyciężyło Gimnazjum im. St. Batorego w Ławaryszkach, zajmując 1. miejsce. Następnie uszeregowały się w kolejności: Gimnazjum w Pogirach (5. miejsce), Gimnazjum w Awiżeniach (10. miejsce), Gimnazjum w Wołczunach (11. miejsce), Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (20. miejsce), Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (22. miejsce), Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (23. miejsce).
Tegoroczne wyniki szkół podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego są satysfakcjonujące i pozwalają stwierdzić, że wszystkie wysiłki i inwestycje w młode pokolenie się opłacają.
Jak wiadomo, pod względem wysokości przyznanych środków na oświatę, Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje 1. miejsce wśród litewskich samorządów rejonowych oraz 6. miejsce w całej Litwie – po największych miastach Litwy. W rejonie wileńskim jest stale rozwijana i ulepszana infrastruktura placówek oświatowych: są one remontowane, modernizowane, rozbudowywane, inwestuje się w nowoczesny inwentarz pracy, najnowsze osiągnięcia techniczne stymulujące chęć dzieci do nauki, są budowane stadiony i boiska sportowe, jest rozszerzana baza zajęć pozalekcyjnych.
Od początku 2019 r. samorząd uczniom rejonu daje możliwość zakupu biletu na regularne rejsy podmiejskich autobusów nawet z 60% zniżką.
W celu przyciągnięcia nauczycieli do szkół prowincji od 2019 r. podjęto decyzję o zwrocie kosztów podróży do i z pracy dla nauczycieli szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego i specjalistów ds. pomocy uczniom. W ten sposób dąży się do rozwiązania narastającego niedoboru nauczycieli, przyciągnięcia i utrzymania wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w wiejskich szkołach oraz zapewnienie jakości procesu kształcenia uczniów, tworząc bardziej atrakcyjne warunki do pracy.

LSMU Kauno ligoninė vėl didina COVID-19 lovų skaičių, bet mažina kitas paslaugas

Previous article

Dėl susišaudymo Kaune pradėtas ikiteisminis tyrimas

Next article

You may also like

More in Rajonas