Rajonas

Zakaz przemieszczania się między samorządami. Jakie będą wyjątki w okresie świątecznym?

0

Rząd, który zebrał się w minioną niedzielę na posiedzeniu, podjął decyzję o zaostrzeniu kwarantanny i ustanowieniu od środy ograniczeń w przemieszczaniu się między samorządami. Aby uniknąć nieporozumień w okresie świątecznym, litewska policja bardziej szczegółowo objaśnia nowe restrykcje nałożone na mieszkańców z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem.
Policja zapowiada, że przy wjazdach do centrów wszystkich samorządów pojawią się stacjonarne punkty kontrolne, gdzie będą kontrolowane pojazdy wjeżdżające do miast. Część wjazdów zostanie zablokowana, zamontowane zostaną kamery monitoringu, pojawią się znaki zakazu. Na każdym posterunku będzie pracować co najmniej dwóch funkcjonariuszy, a na stanowiskach o dużym natężeniu ruchu będą pracować pomocnicy policji, strzelcy itd.
Posterunki blokujące przy wjazdach do miast będą ustawiane od 18 grudnia godz. 13 do 20 grudnia godz. 21, od 23 grudnia godz. 13 do 27 grudnia godz. 21 i od 31 grudnia godz. 13 do 3 stycznia godz. 21.W nadchodzący weekend będzie pełnić służbę 670 załóg policji, a kolejne 250 załóg będzie pełnić służbę w punktach kontrolnych, a więc ogółem patrolować będzie 920 załóg. W dni powszednie patrolować będzie 750 załóg. Dodatkowych 60 ekip policyjnych będzie kontrolować ruch między samorządami, sprawdzając legalność ruchu.
Wracający z zagranicy
Dojazd i przyjazd z lotnisk, portów, dworców autobusowych, realizujących międzynarodowe połączenia będzie dozwolony. W takim przypadku osoba podróżująca musi mieć dokumenty potwierdzające podróż międzynarodową, np. bilety lotnicze.Osoba, która wróciła z zagranicy, jeśli nie podlega samoizolacji i posiada nieruchomość na Litwie, może jechać i przebywać tylko tam. Natomiast osoby, które przyjechały z zagranicy, ale nie posiadają nieruchomości na Litwie, mogą udać się do krewnych, z którymi będą razem przebywać: na przykład do rodziców, sióstr, braci, małżonków, dzieci, dzieci małżonków. W przypadkach, gdy stosunki między osobami nie są prawnie sformalizowane, funkcjonariusze ocenią sytuację indywidualnie.
Współpracownicy mogą podróżować jednym samochodem
Policja informuje, że współpracownicy mogą podróżować jednym samochodem, liczba ograniczona jest jedynie maksymalną liczbą miejsc siedzących w pojeździe. W takim przypadku osoby muszą uzasadnić, że pracują wpólnie (np. umowa o pracę, legitymacja pracownika itp.).Jednocześnie konieczne jest przestrzeganie ustanowionych wymogów podczas pracy.
Dzieci
Jak podano, dzieci nie można przewozić do innych samorządów (np. do dziadków), także nie można ich zostawić u krewnych w tym samym samorządzie.Dozwolone jest sprowadzenie dzieci z innego samorządu, ale funkcjonariusze ocenią każdą sytuację indywidualnie i będą mogli podjąć dodatkowe kroki w celu oceny sytuacji. Należy podkreślić, że nawet przy pozwoleniu na zabranie dzieci, nie można kontaktować się z krewnymi.
Kiedy dziecko zameldowane u jednego z rodziców, to w okresie ograniczeń dotyczących przemieszczania powinno być z tym rodzicem. Udanie się do drugiego rodzica jest możliwe tylko wtedy, gdy sąd wyraźnie ustali miejsce zamieszkania dziecka z obojgiem rodziców (tj. dając jednemu z rodziców prawo do widywania się z dzieckiem, wskazując, że przez jakiś czas dziecko mieszka to z jednym rodzicem, to z drugim).Dziecko może być przewiezione do innego samorządu z powodu usług edukacyjnych (tylko w takim przypadku, jeśli dana usługa edukacyjna nie jest świadczona zdalna, np. przedszkola), w takim przypadku trzeba mieć przy sobie umowę o świadczenie usług edukacyjnych.
Opieka nad chorymiMożna udać się do innego samorządu w przypadku opieki nad osobą chorą lub niezdolną do zadbania o siebie, ale biorąc pod uwagę różnorodność takich przypadków, funkcjonariusze będą oceniać je indywidualnie.Osobom zaleca się posiadanie dokumentów potwierdzających (np. dotyczących stanu zdrowia osoby pod opieką), gdy jest to możliwe.
Wyjazd do innego samorządu w celach osobistychPolicja odradza mieszkańcom wyjazd poza teren samorządu zamieszkania, jeśli nie będzie można udokumentować legalność wyjazdu i pobytu.
Po wyjeździe do innego samorządu, a później chcąc powrócić, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy posiadali dokumenty poświadczające uzasadniony cel podróży (np. umowa najmu mieszkania, dokumenty własności nieruchomości, dokumenty potwierdzające stosunek pracy (gdy wyjeżdża się w sprawach służbowych). W przypadku braku możliwości okazania powyższych lub innych dokumentów uzasadniających słuszny cel wyjazdu lub pobytu, powrót nie będzie możliwy do końca obowiązywania ograniczeń w ruchu (włącznie z dniem 3 stycznia 2021 r.).Jeżeli mieszkańcy posiadają nieruchomość na terenie innego samorządu (tj. poza samorządem swojego zamieszkania) lub są tam zameldowani, to mają prawo tam się udać. Jednak podlegają oni również innym ograniczeniom, takim jak np. komunikacja w ramach jednego gospodarstwa domowego (na przykład powrót do rodziców, dziadków i / lub innych krewnych stanowiłby naruszenie tego wymogu).Policja informuje również, że możliwa jest również przeprowadzka z jednego samorządu do drugiego, ale w tym przypadku należy przemieszczać się z całym dobytkiem osobistym, a funkcjonariusz oceni sytuację indywidualnie (np. podróż z kilkoma rzeczami osobistymi nie jest traktowana jako przeprowadzka).Poinformowano też, że udając się do celu podróży, można przekroczyć kilka samorządów, ale muszą one znajdować się w drodze do legalnego miejsca docelowego.Nie wolno udawać się na teren innych samorządów w celu przekazania żywności i innych rzeczy (także w sposób bezkontaktowy), z wyjątkiem opieki nad osobami chorymi lub niezdolnymi do samodzielnej opieki.
Wyjazd w celu wykonania planowego zabiegu
Dozwolony jest dojazd do innych samorządów w celu uzyskania (planowanych) świadczeń zdrowotnych, zaleca się posiadanie dokumentów potwierdzających cel wyjazdu (np. e-potwierdzenie z zakładu opieki zdrowotnej).
Informacja studentomStudenci, którzy wyjechali z miasta, w którym studiują (biorąc pod uwagę fakt, że studia odbywają się zdalnie), nie będą mogli wrócić (chyba że mają przy sobie dokumenty o wynajmie akademika lub innego miejsca zamieszkania, nieruchomość lub są zameldowani w tym samorządzie).
Usługi zakwaterowania
Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem jest dozwolone, ale można z nich korzystać wyłącznie na terenie samorządu, w którym mieszkamy (niezależnie od tego, kiedy została zawarta umowa o świadczenie usług zakwaterowania).Dostawa towarów
Możliwa jest dostawa towarów do innych samorządów, odbiór – tylko w tym samym samorządzie.

Tłumaczenie L24.ltFoto. Marian Dźwinel

Pamatykite gražiausias Vilniaus vitrinas – skelbiami konkurso laimėtojai

Previous article

Žvilgsnis į Vilniaus miesto nuotekų tinklus: nuo buitinės technikos iki kolekcinių monetų

Next article

You may also like

More in Rajonas