Rajonas

Tarptautinio KA2 Erasmus+ projekto „Instruction – Upskilling school teachers for education-work transition“ pristatymas

0

Sausio pradžioje Rukainių gimnazijos bendruomenei buvo pristatytas tarptautinis KA2 Erasmus+ projektas „Instruction – Upskilling school teachers for education-work transition”.  Pranešėjos (socialinė pedagogė Jovita Bliznikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ana Paulauskienė ir geografijos mokytoja Alicija Klonovska) papasakojo, kad pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti sukurtą modelį (the New Tutoring Model), kurio uždaviniai: palengvinti mokinių perėjimą iš mokyklos į darbo rinkos pasaulį bei stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų ir įmonių. Modelis numato skirtingus etapus: kaip mokinys ruošiamas praktikai, koks vaidmuo klasės vadovo, mokytojų dalykininkų, šeimos, įmonės pasirinkimas, praktikos atlikimas ir atsiskaitymas.  Per susitikimą taip pat buvo aptartos mūsų gimnazijos, kaip partnerių, užduotys: užmegzti ryšį ne mažiau kaip su 2 kitomis mūsų šalies mokyklomis  ir  pakviesti į sukurto modelio pristatymą 3 tikslines grupes: mokyklų vadovus, mokytojus, įmonių atstovus.
Sausio 15 ir 21 dienomis vyko nuotoliniai susitikimai su tikslinėmis grupėmis, kuriuose dalyvavo Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos ir Vilniaus Salininkų gimnazijos administracijos atstovai, mokytojai ir 11 įmonių atstovų.
Susitikimų metu pranešėjos pasidalino praktiniais ir teoriniais pastebėjimais, nuotraukomis, įspūdžiais iš partnerių susitikimo Italijoje, kuris vyko 2019 m. gruodžio 2-3 dienomis Komo mieste („Cometa“ mokykloje) ir kuriame dalyvavo 6 institucijų iš skirtingų valstybių – Italijos, Graikijos, Rumunijos, Portugalijos ir Lietuvos – atstovai. Nuo 2020 m. sausio 17 d. Rukainių gimnazijoje susibūrė Erasmus+ projekto „Instruction – Upskilling school teachers for education-work transition“ komanda, kurią sudaro administracijos atstovas, socialinė pedagogė, bibliotekininkė ir 9 mokytojai, kurie įgyvendina projekto veiklas.
Renginių pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti diskutuoti, taip pat išreikšti savo nuomonę apie pristatytą modelį, jo suprantamumą, įgyvendinimo galimybes. Įmonių atstovai pasidalino savo darbo patirtimi, idėjomis, kaip būtų galima pritaikyti pristatytą modelį praktiškai, kas labiausiai trukdo ir kuo naudingas gali būti bendradarbiavimas tarp mokyklų ir įmonių. Diskusijos rezultatai ir įžvalgos padės sukurti numatomų mokymų turinį, orientuotą į trūkstamų mokytojų kompetencijų tobulinimą.
Projektas Erasmus+ – tai unikali galimybė mūsų gimnazijos mokytojams ne tik įgyti tarptautinės patirties, bet ir tobulinti kompetencijas, kurios padėtų ieškoti inovatyvių priemonių ugdant jaunąją kartą, padedant jaunimui pasirinkti norimą profesiją.

              

Rasa Jachimovičienė, Vilniaus r. Rukainių gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,Erasmus projekto komandos narė

Snygis sostinėje: tarnybos dirba be perstojo, padėti kviečiami ir vilniečiai

Previous article

Vilniaus 700 moksleivių idėjų konkursas: daugiau nei 70 idėjų

Next article

You may also like

More in Rajonas