Rajonas

Lietuvių kalbos dienų renginiai Vilniaus rajono švietimo įstaigose

0

Laikotarpiu tarp dviejų Lietuvai svarbių švenčių – nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. –  Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose tradiciškai rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Nors šie metai pilni iššūkių ir mokymasis persikėlė į elektroninę erdvę, švietimo įstaigų kūrybingumui nėra ribų – lietuvių kalbos puoselėjimui skirti renginiai nemažiau spalvingi ir išradingi.
Kviečiame susipažinti su renginių akimirkomis ir pamatyti, kaip išradingai švietimo įstaigų pedagogai kartu su auklėtiniais mini Lietuvių kalbos dienas.
Su renginių programa galite susipažinti čia.
Bus pildoma
 
Stebina, kokią vertę žmonės suteikia knygoms: saugoja, perduoda iš kartos į kartą, skaito su vaikais ir anūkais savo vaikystės knygas. Ypatingas dėmesys čia atitenka vaikų literatūros kūriniams: būtent jos nuskraidina į vaikystės šalį, kai ši jau toli toli, jos stato tiltą tarp skirtingo amžiaus žmonių, skirtingų tautų ir laikmečių.
Laikotarpiu tarp dviejų Lietuvai svarbių švenčių – nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyksta Lietuvių kalbos dienos. Pirmasis renginys – tai 5-7 klasių mokinių bei jų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų parengta virtuali paroda „Seniausia lietuviška knyga mano namuose“. Į parodos atidarymą bei pristatymą Teams komandoje „Lietuvių kalbos dienų renginiai“ susirinko daugiau nei 70 mokinių, buvo pristatytos 28 knygos, kurių jauniausiai buvo vos 18 metų, o seniausiai – 114 metų. Ieškodami seniausios knygos mokiniai ne tik patikrino savo namų knygų lentynas, bet ir bendravo su šeimos nariais, norėdami sužinoti tos knygos istoriją, ruošė pristatymą.
Tarp parodoje pristatytų knygų – Mažosios Lietuvos lietuviškų giesmynų rinkinys, išleistas 1907 m. Karaliaučiuje, močiutės maldynėlis, išleistas 1909 metais, Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“, išleista 1954 metais, 1957 metais išverstas romanas „Dvylika kėdžių“, elementorius „Šaltinėlis“, K. Kubilinsko kūriniai, P. Mašioto vertimas ir daug kitų įdomių knygų. Bene unikaliausias leidinys parodoje žanro aspektu – 1936 metų kaimo sodybos vadovas, kurį knygos savininkai panaudojo statydamiesi savo namus jau šiais laikais.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojosSimona Diržinauskaitė ir Jurga Stankevičienė

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio pedagogai ir vaikai noriai prisijungė prie lietuvių kalbos dienų. Kartu su meninio ugdymo mokytoja E. Staniulioniene, „Nykštukų“ grupės ugdytiniai žaidė muzikinius lietuvių liaudies žaidimus. Šios grupės ugdytiniai kartu su mokytoja G. Švaikovskaja mokėsi lietuvių liaudies dainų, skaitė eilėraščius apie tėvynę, interaktyvioje lentoje atliko įvairias užduotėles, žiūrėjo legendą apie kunigaikštį Gediminą. „Drugelių“ grupės ugdytiniai su mokytoja N. Četrauskaite pasinėrė į stebuklingą pasakų šalį ir aktyviai praleido dieną su pasaka „Eglė – žalčių karalienė“. Mažieji „Paukštelių“ grupės ugdytiniai su mokytojomis K. Misevič ir D. Jermak skaitė eilėraščius apie Lietuvą, skyrė jai gražiausius žodžius ir kūrė širdeles iš Lietuvos vėliavos spalvų.

Vasario 24 dieną Rukainių gimnazijos 5a klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje lietuvių kalbos ir literatūros modulio „Augu skaitydamas“ pamokoje, skirtoje Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai (taip prisidėjo prie iniciatyvos paminėti Lietuvių kalbos dienas). Pamokos „Aš myliu tėvynę“ pradžioje mokiniai pasidalino savo mintimis, kas jiems yra tėvynė, kodėl tėvynė yra brangi žmogui. Po to mokiniai pristatė ir savo kūrybinius darbus „Aš myliu tėvynę“, kuriuos sukūrė minėdami Vasario 16-ąją. Kiekvienas mokinys, kalbėdamas apie savo tėvynę, pripažino, kad tėvynė kiekvienam yra neatsiejama jo, kaip žmogaus dalelė, ir dėl to ją reikia mylėti ir kovoti dėl jos. Taip pat penktokai prisiminė ir mūsų tėvynės – Lietuvos simbolius, juos įvardijo.
Apibendrindama pamoką lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, bibliotekininkė Alina Juckevič pabrėžė, kad penktokai tikrai supranta, kas yra tėvynė. Ji džiaugėsi mokinių aktyvumu, pilietiškumu, linkėjo jauniems žmonėms čia ir dabar kurti Lietuvą, gerbti savo gimtąją kalbą, nes, nors ir gyvename tokioje įvairiakultūrėje šalyje, kiekviename iš mūsų slypi Lietuvos vardas.

Vasario 25 dieną, kovo 4 dieną Rukainių gimnazijoje vyko integruotos lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pamokos. Virtualias pamokas IIG kl. mokiniams organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Jeremejeva, matematikos mokytoja Alina Krulikovska. Pamokoje „Kaip nepasiduoti nuolaidų pagundoms?“ per nuotolį mokiniai, remdamiesi įgytomis žiniomis apie teksto suvokimo principus, ne tik patobulino teksto analizės įgūdžius, bet ir, spręsdami matematines interaktyvias užduotis (procentų skaičiavimai), padarė išvadas apie matematikos žinių pritaikymą gyvenime.
Pamokoje „Matematinių terminų taisyklingas vartojimas, kirčiavimas“ mokiniai, atlikdami praktines interaktyvias lietuvių kalbos ir matematikos užduotis, dirbdami individualiai, naudodamiesi informacijos šaltiniais, pakartojo geometrinių figūrų rūšis, matematinių terminų sąvokas, gilino taisyklingos lietuvių kalbos įgūdžius matematikos pamokose, gebėjo praktiškai taikyti matematines žinias spręsdami uždavinius. IIG kl. mokiniai, atlikę visas užduotis, noriai įsivertino, pamatavo padarytą pažangą. Galima drąsiai sakyti, kad  toks integruotas mokymas ne tik praturtina ugdymo turinį, bet leidžia mokiniams patirti mokymosi prasmę ir džiaugsmą.
Nuoroda į virtualią pamoką „Kaip nepasiduoti nuolaidų pagundoms?“ https://www.canva.com/design/DAEVwWd7WuE/uKNuubYaOL7yfmzQxt8ZWg/view?utm_content=DAEVwWd7WuE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
Nuoroda į virtualią pamoką „Matematinių terminų taisyklingas vartojimas, kirčiavimas”
https://www.canva.com/design/DAEXKUUvYSM/FtxJtmtkoOEVBr73ZuqT_A/view?utm_content=DAEXKUUvYSM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Vasario 23 dieną Rukainių gimnazijos 8a kl. mokiniai dalyvavo virtualioje integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos pamokoje „Holokausto tema istorijoje ir literatūroje“, į kurią pakvietė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Jeremejeva, istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė. Istorijos mokytoja lietuvių kalba (istorijos aštuntokai mokosi gimtąja (lenkų kalba)) papasakojo apie tragišką holokausto laikotarpį.  Holokausto tema aktuali jaunam, kritiškai mąstančiam žmogui, nes jis geba ne tik suvokti istorijos faktus, analizuoti perskaitytą Anos Frank kūrinį „Dienoraštis“ (programinis kūrinys), bet pamąstyti apie žmogiškumo apraiškas sudėtingu istorijos laiku ir šiandien. Smagu, kad pamokoje per nuotolį pavyko ne tik aptarti istorinę situaciją, bet ir įrodyti, kad grožinės literatūros tekstas gali būti perskaitomas ir kaip istorinis.

Nuotoliu besimokantys Skaidiškių mokyklos-darželio 1-2a klasių pradinukai vasario 26 dieną dalyvavo dailyraščio konkurse. Šio konkurso tikslas – ugdyti estetiško rašymo įgūdžius, formuoti taisyklingą rašyseną, kantrybę, kruopštumą ir tvarkingumą. Mokiniams parinkome tekstą apie pavasarį. Pirmokams lengvesnį, o antrokams sunkesnį. Visi mokiniai stengėsi dailiai rašyti. Atrinkome gražiausiai parašytus darbus.
Pirmoje klasėje dailiausiai parašė Justina Bobrovičiūtė, Rusnė Plaščinskaitė ir Edvinas Tunkevič. Antroje klasėje gražiausiai parašė Ingrida Karankevič, Dominik Petrulevič, Artur Filipovič. Dėkojame mokiniams, dalyvavusiems gražaus rašto konkurse ir skatiname puoselėti rašto kultūrą.

 Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Zibolienė
 
Vasario 22-26 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla organizavo dailyraščio konkursą, kaip vieną iš lietuvių kalbos dienų veiklų. 2021-ieji paskelbti Vytauto Mačernio metais, todėl konkurso dalyviai turėjo gražiausiai kaip tik gali parašyti Vytauto Mačernio eilėraštį „Tėviškė“. Šiemet konkursas vyko mokyklos facebooke, dalyviai turėjo nufotografuoti savo darbą, įdėti jį į komentarus po konkurso postu arba nusiųsti mokyklos lietuvių kalbos mokytojoms. Konkurse dalyvavo mokiniai, mokytojai bei mokyklos draugai. Mokykla sulaukė 32 darbų.
Šiemet dailyraščio nevertino komisija, o konkursą laimėjo daugiausiai „patiktukų“ surinkę darbai:
I vieta – Mažena Mackevič, 10 kl. (135)
II vieta – Daniel Kuncevič, 3 kl. (83), Evelina Kuncevič, 6 kl. (82)
III vieta – Ivona Baslyk, 4 kl. (76), Eva Baslyk, 4 kl. (74)
Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais bei saldžiomis staigmenomis.

Daug gražių ir skambių žodžių Tėvynei bei gimtajai kalbai š. m. vasario 25 d. per lietuvių kalbos pamoką, skirtą Lietuvių kalbos dienoms paminėti, išsakė Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 6a klasės mokiniai.
Vaikai noriai skaitė pačių sukurtus eilėraščius, laiškus Lietuvai, bandydami atskleisti mūsų kalbos savitumą, turtingumą bei grožį, dalijosi mintimis, kodėl galime didžiuotis savo šalimi.
Darbeliuose nuoširdžiai pasakojo apie Tėvynę, grožėjosi gimtojo krašto gamta, kvietė aplankyti žymias Lietuvos vietas. Neliko nepastebėti ežerai, upės, upeliukai ir Baltijos jūra. Prisiminta ne tik garbinga mūsų šalies istorija, bet ir kulinarijos paveldas: „skaniausi cepelinai ir kraujiniai vėdarai“.
Smagu, kad auga patriotiška jaunoji karta, siekianti išsaugoti gimtąją šalį bei kalbą!

Š. m. vasario 24 d. Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 8c klasės mokiniai nepalinko prie vadovėlių ir sąsiuvinių, bet mokėsi kitaip – netradiciškai! Bendradarbiaudama su VRSCB Nemėžio struktūrinio padalinio bibliotekininke p. Česlava Šatkevič, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Asta Diržiuvienė organizavo smagią virtualią viktoriną „Lietuva – tai mes, Lietuva – tai aš“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms paminėti.
Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie lietuvių kalbą, žymius mūsų kalbos puoselėtojus, rašytojus, taisė netaisyklingus sakinius bei žodžius. Reikia tikėtis, kad buvo prisibelsta į kiekvieno vaiko širdutę ir kad šios užduotys paskatino mokinius didžiuotis savo kalba, susimąstyti apie jos svarbą bei puoselėjimą, sustiprino lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Diržiuvienė
 

Vasario mėn. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje vyko eilėraščių skaitymai „Gražiai apie Lietuvą“. 1-4 kl. mokiniai skaitė gražiausias eiles apie Lietuvą. Buvo sukurtas gražiausių skaitymų filmukas, kurį peržiūrėti galite paspaudus čia.

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai. Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio „Boružėlių“ ir „Nykštukų“ grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis Leonarda Stelmach ir Alina Černiavska š. m. vasario 15 d. aktyviai pasveikino mūsų šalelę su gimtadieniu. Papuošę veidus plačiomis šypsenomis, o širdyse – su pasididžiavimu tėvyne, Lietuvai nusiuntė gražiausius linkėjimus dainuojant, šokant ir deklamuojant gražiausius eilėraštukus. Savo šventės akcentu padarė vaikų dovanėles šalelei. Lietuvos 103-ąjam gimtadieniui, patys išlankstė ir į dangų paleido trispalvius lėktuvėlius. Minėdami šią dieną siekėme, kad vaikai suprastų, jog savo kraštą mes kuriame patys. Todėl turime stengtis, kad mums čia būtų gera gyventi, kad galėtume didžiuotis jog esame lietuviai.

Vasario 1-16 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos 1-10 kl. mokiniams buvo organizuotas konkursas „Atpažink Lietuvos kampelius“, skirtas Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei buvo viena iš lietuvių kalbos dienų veiklų. Kiekvieną dieną 20.00 val. mokyklos facebooko puslapyje buvo skelbiama nuotrauka su tam tikra Lietuvos vieta. Mokiniai turėjo atpažinti vietą, paspausti „Patinka“ po nuotrauka ir kuo greičiau parašyti lietuvišką vietos pavadinimą. Kitą dieną komentaruose po nuotrauka buvo skelbiami taškai.
Daugiausiai taškų surinko ir konkursą laimėjo 6 kl. mokinė Malgožata Cvetkova.
Vasario 16 d. mokinė buvo apdovanota lietuviškais saldumynais. 
 

Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 kl. mokiniai dailės darbeliais pavaizdavo už ką myli Lietuvą. 

Viena nuostabiausių ir gražiausių Lietuvos valstybės švenčių yra Vasario 16-oji. Ši diena labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam savo šalies istoriją. Ji jungia praeitį ir dabartį, simbolizuoja viltį, stiprybę ir mūsų visų didybę.
Vasario 12 dieną Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos IG klasės mokiniai per nuotolines istorijos ir pilietiškumo (mok. I. Masevič) bei lietuvių kalbos (mok. B. Martinkevič) pamokas kalbėjo apie Lietuvos valstybės atkūrimo kelią, o minint šią ypatingą datą devintokai sveikino savo tėvynę su gimtadieniu savitai ir išradingai – dovanodami jai savo kūrybines dovanas.
Mylėkime ir sveikinkime Lietuvą visi kartu!

Tereikia tik širdimi klausyti ir širdimi išgirsti Lietuvą. Lietuva beldžiasi į kiekvieno vaiko širdį ir kviečia būti gerais, ištikimais savo šalies piliečiais.
Buivydžių gimnazijos ikimokyklinukai (auklėtoja Ivona Stacevič) vasario 12 dieną minėdami Vasario 16-ąją padovanojo pačių pagamintas trispalves širdutes savo Tėvynei.

Dar 3 sostinės mokyklos planuoja atverti duris moksleiviams

Previous article

Kovo 11-ąją Vilnius pasitinka unikalia paroda – „Žmonės, kuriantys Lietuvą“

Next article

You may also like

More in Rajonas