Greitos naujienos

Mažinant degalų ekologinį pėdsaką įskaičiuojamas ir jų pačių transportavimas

0

2021 03 24

Aplinkos ministro įsakymu degalų tiekėjams nustatomos papildomos priemonės prieš išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, nes kuro cikle – nuo kuro gavybos iki pardavimo – kasmet anglies dioksido turime mažinti 6 proc.

 

Dar 2019 m. tiekėjų į Lietuvos rinką patiekti degalai šiltnamio dujų sutaupė tris kartus mažiau, nei esame įsipareigoję Europos Sąjungai, ir sudarė tik apie 2,1 proc.

 

Iki šiol Lietuvoje plačiausiai buvo taikoma tik viena degalų CO2 pėdsako mažinimo priemonė – pirmos kartos biodegalai buvo įmaišomi į mineralinius degalus. Nuo praėjusios žiemos jų buvo įmaišoma apie 7 proc.

 

Aplinkos ministro įsakymo projektu  siūloma metodika biomasės kurui vertinti visoje gamybos ir tiekimo grandyje, taip užtikrinant, kad bus įgyvendinti griežti šiltnamio dujų ir tvarumo reikalavimai.

 

Vertinant biomasės kuro CO2 pėdsaką, bus atsižvelgiama ir į transportavimo atstumą, taigi, daugiausiai šiltnamio dujų bus sutaupoma biomasės kuro gamybai naudojant vietinę žaliavą.  

 

Ateityje, kaip numato Alternatyvių degalų įstatymas, valstybė skatins pereiti prie biodegalų gaminimo iš atliekų, o ne iš įprastų žemės ūkio kultūrų. Tad konkurencija tarp maistinių ir biodegalams skirtų grūdinių kultūrų mažės. Tai leis dar labiau sumažinti aplinkos taršą.

 

Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pakeitimo projektu siekiama įgyvendinti atitinkamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatas, skatinančias naudoti atsinaujinančių išteklių energiją.

 

Ekologinio pėdsako mažinimą numatančiose aplinkos ministerijos parengtos atnaujintos biodegalų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklėse nustatyta metodika naudojama sertifikuojant biodegalus, skaičiuojant šiltnamio dujų sutaupymus gaminant ir naudojant tam tikrų rūšių degalus.

 

Pavyzdžiui, biodyzelinas iš rapsų, saulėgrąžų arba sojos pupelių CO2 pėdsaką sumažina per pusę, o panaudoto aliejaus biodyzelinas – net 88 proc.

 

Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu ir teikti pastabas iki š. m. balandžio 5 d. el. paštu klimato_kaita@am.lt

 

Rengiamas naujo Paluknio pievų biosferos poligono planas

Previous article

Kviečiame diskutuoti, kokį kursime Naująjį bauhauzą Lietuvoje

Next article

You may also like