Rajonas

Metodinė diena „Mokytojas – mokytojui“ Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje

0

2021 m. balandžio 8 d. Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje vyko metodinė diena „Mokytojas – mokytojui“. Renginio metu Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ ir Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos bei Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos mokytojai skaitė pranešimus bei diskutavo mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio, mokinių individualios pažangos įsivertinimo bei diferencijavimo ir individualizavimo temomis.
Mokyklos direktorius Algimantas Baranauskas pasveikino dalyvius ir pristatė metodinės dienos aktualumą siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę įgyvendinti strateginiame plane numatytus prioritetus ir priemones.
Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Petrokienė skaitė pranešimą „Kolegialus grįžtamasis ryšys“, o Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Irena Korvel pranešimu „Mokytojų kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje“ pasidalino savo mokyklos kolegialaus grįžtamojo ryšio patirtimi ir praktika.
Mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Liudmila Švarcienė ir pradinio ugdymo mokytoja Gintarė Masalskienė skaitė pranešimą „Vertinimas ir įsivertinimas: mokomės, tobulėjame ir augame kartu“, matematikos ir IT mokytoja Diana Kovalevskaja pristatė savo įžvalgas tema „Mokinių pažangos matematikos pamokoje pamatavimo būdai, priemonės ir veiksmingumas“. Mokytojos dalinosi mokinių individualios pažangos įsivertinimo teorija ir praktika, pateikė aibę praktinių, pamokose taikomų metodų ir priemonių.
Trečioje metodinės dienos dalyje mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Petrokienė skaitė pranešimą „Ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo teorija ir praktika“. Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Aliona Rynkun kalbėjo tema „Kaip išlaikyti klasės dėmesį mokantis per nuotolį?“, o anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Kondratovič – „Karjeros planavimo projekto integravimas į kalbų ugdymo turinį“.
Metodinė diena „Mokytojas – mokytojui“ buvo labai naudinga, dalyviai drąsiai dalinosi savo patirtimi su kolegomis, siekdami patobulėti ir patirti sėkmę pamokose, savo veiklos sėkmę ir mokinio ugdymosi sėkmę, juk anot W. E. M. Remarko „Drąsus savo patirtimi pasidalina su kitais. Juk svarbiausia įveikti save, pergyventi negandas ir eiti tolyn“!

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

Vilniaus savivaldybės parama – bendruomenes stiprinančioms nevyriausybinių organizacijų veikloms

Previous article

Vilnius kviečia vakcinacijai registruoti darbuotojus, kontaktuojančius su klientais

Next article

You may also like

More in Rajonas