Greitos naujienos

Patikslinta konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo tvarka

0

2021 04 14

Trečiadienį Vyriausybė patikslino konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarką – ji aiškiau ir išsamiau reglamentuota.

 

Nustatyta, kokiais atvejais šie konkursai yra inicijuojami ir skelbiami, apibrėžtos ir konkurso rengėjo, ir komisijos funkcijos, taip pat komisijos sudarymo tvarka, konkursinių pasiūlymų turinys ir jų teikimo bei nagrinėjimo tvarka, konkurso rezultatų paskelbimas.

 

Konkurso rengėja Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos turi ne mažiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų, o ne prieš 120 kaip ligi šiol, iki paskutinės konkursinių pasiūlymų pateikimo dienos paskelbti konkursą viename iš nacionalinių laikraščių, savo interneto svetainėje ir ES oficialiajame leidinyje. Konkurso dalyviai pasiūlymus turi teikti ne tik popieriniu būdu, bet ir elektroniniu formatu. Konkurso rengėjas jo dalyvius apie konkursinių pasiūlymų įvertinimą ir laimėtoją privalo informuoti per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą. Jis ne anksčiau kaip po mėnesio nuo pranešimų apie konkursinių pasiūlymų išnagrinėjimą išsiuntimo turi nustatyti konkurso laimėtoją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti šią informaciją Aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos iš konkurso rengėjo gavimo dienos teiks Vyriausybei nutarimo išduoti leidimą naudoti angliavandenilių išteklius projektą.

 

Pažymėtina, kad draudžiama teikti kelis arba alternatyvius konkursinius pasiūlymus.

Globėjai ir įtėviai kviečiami į tęstinius GIMK programos mokymus

Previous article

Savivaldybės finansinė parama sergant onkologine liga: ką svarbu žinoti

Next article

You may also like