Rajonas

Kwarantanna przedłużona do lata. Od 19 kwietnia będą otwarte centra handlowe

0

Na posiedzeniu w czwartek rząd przedłużył reżim kwarantanny do 31 maja i podjął decyzję o stopniowym odmrażaniu kolejnych branż gospodarki. Od 19 kwietnia będą otwarte centra handlowe, ale w soboty i niedziele będą nieczynne.
Zmiany od 19 kwietnia:

Oświata
• Można organizować konsultacje dla maksymalnie 10 maturzystów.
• Egzaminy maturalne przeprowadza się w pomieszczeniach z udziałem maksymalnie 10 abiturientów z zachowaniem odległości co najmniej 2 m między wszystkimi osobami, znajdującymi się w pomieszczeniu lub z udziałem od 11 do 50 abiturientów z zachowaniem co najmniej 2-metrowego dystansu między wszystkimi osobami znajdującymi się w lokalu i zapewniając 10 metrów kwadratowych powierzchni na jedną osobę.
• Mogą być przeprowadzane egzaminy dla uczniów, którzy kończą program nauczania zgodnie z programami edukacyjnymi państw zagranicznych i organizacji międzynarodowych (matura międzynarodowa), jeżeli w jednym pomieszczeniu egzaminacyjnym uczestniczy nie więcej niż 10 uczniów, przy zachowaniu warunków określonych przez szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym
• W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względów zdrowotnych oraz uczniów szkół (wydziałów) działających w miejscach pozbawienia wolności, sprawdzian z zakresu osiągnięć kształcenia podstawowego odbywa się w pomieszczeniu z udziałem najwyżej 10 uczniów, z zachowaniem co najmniej 2-metrowej odległości między wszystkimi osobami w sali lub z udiałem od 11 do 50 uczniów, zachowując co najmniej 2-metrowy dystans między wszystkimi osobami w sali i zapewniając powierzchnię 10 metrów kwadratowych na osobę.
Handel
• Mogą pracować wszystkie sklepy, z wyjątkiem znajdujących się na targowiskach, zapewniając przestrzeganie warunków ustanowionych przez szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym oraz z wymogów, dotyczącymi powierzchni handlowej przypadającej na jednego klienta.W soboty i niedziele działalność centrów handlowych oraz innych sklepów czy miejsc handlowych, które będą otwarte od 19 kwietnia, jest zakazana.
Kultura, rozrywka
• Mogą być otwarte kina i teatry, ale pod warunkiem, że: widzowie zajmują tylko miejsca siedzące, przy obłożeniu maksymalnie 30 proc. wszystkich miejsc siedzących, ale łączna liczba widzów nie może przekroczyć 150; dystrybucja biletów odbywa się drogą elektroniczną i (lub) jest rejestracja widzów; widzowie powyżej 6 roku życie noszą maski ochronne, a także przestrzegane są inne wymogi, ustanowione przez szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym. Sprzedaż produktów żywnościowych i napojów oraz świadczenie innych usług w tych miejscach są zabronione.
Imprezy
• Dozwolone są takie wydarzenia, gdy uczestniczy w nich maksymalnie 150 widzów, zgodnie z ustalonymi wymaganiami. Imprezy można organizować w pomieszczeniach, gdy wypełnione jest nie więcej niż 30 proc. wszystkich miejsc siedzących. Sprzedaż produktów żywnościowych i napojów oraz świadczenie innych usług w miejscu organizowanego wydarzenia są zabronione.
Zmiany od 22 kwietnia:
Wobec osób, które przechorowały COVID-19, gdy diagnoza była potwierdzona na podstawie wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 lub testu antygenowego i nie upłynęło więcej niż 180 dni od dodatniego wyniku, oraz osób zaszczepionych szczepionką przeciw COVID-19, zarejestrowaną w rejestrze produktów leczniczych UE, mogą być stosowane mniej rygorystyczne wymogi reżimu kwarantanny niż w przypadku innych osób.
Komunikowanie się i wizyta w placówkach zdrowotnych• Dozwolone są bliskie kontakty między maksymalnie 10 osobami zaszczepionymi lub ozdrowieńcami.• Dozwolone są prywatne uroczystości w miejscach publicznych i prywatnych, pod warunkiem, że uczestniczy nie więcej niż 10 zaszczepionych osób lub ozdrowieńców.• Dozwolone są wycieczki w otwartych przestrzeniach z udziałem maksymalnie 10 zaszczepionych osób lub ozdrowieńców.• Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy mogą odwiedzać krewnych w placówkach medycznych i domach opieki społecznej, rodzinach wspólnotowych, domach opieki grupowej i środowiskowej.
Usługi
• Dozwolony jest wynajem, podnajem lub użytkowanie lokalu przeznaczonego do świadczenia usług noclegowych i wypoczynkowych w celu organizacji uroczystości rodzinnych, ale pod warunkiem, że nie przekroczona jest dozwolona liczba uczestników święta.
Lokale gastronomiczne
• Mogą wznowić działalność zakłady żywienia zbiorowego, restauracje, kawiarnie i bary w godzinach od 7:00 do 21:00, kiedy zamówione jedzenie i napoje są spożywane przy stolikach na otwartej przestrzeni, przy jednym stole mogą usiąść nie więcej niż 2 osoby, z wyjątkiem członków jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.• W terminalach promów i lotnisk mogą wznowić działalność lokale gastronomiczne, restauracje, kawiarnie i bary, w których zamówione jedzenie i napoje są spożywane przy stołach, przy jednym stole mogą usiąść nie więcej niż 2 osoby, z wyjątkiem członków jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.
Zmiany od 26 kwietnia
Oświata
• Otwarte są baseny w ramach edukacji pozaformalnej dzieci na określonych warunkach lub dla uczniów jednej klasy, którzy uczą się w trybie zwykłym, przy zapewnieniu warunków ustanowionych przez szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym.
Usługi
• Mogą otwierać się kluby fitness i siłownie, jeśli zapewnią 20 metrów kwadratowych powierzchni usługowej na osobę (w tym usługodawców) i inne warunki ustanowione przez szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym. Zajęcia grupowe mogą odbywać się przy udziale maksymalnie 5 osób (nie licząc usługodawców).
• Baseny i sauny mogą działać we wszystkich placówkach noclegowych (nie tylko w gospodarstwach agroturystycznych), jeżeli są świadczone tylko dla członków jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.
Zmiany od 3 maja:
Oświata
• Kształcenie maturzystów odbywa się w trybie mieszanym, zgodnie z procedurą ustaloną przez ministra oświaty, nauki i sportu oraz z zapewnieniem warunków ustanowionych przez szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym.
Handel
• Dozwolona jest działalność targowisk i innych publicznych miejsc handlu, przy zapewnieniu warunków ustanowionych przez szefa operacji kryzysowych na szczeblu państwowym oraz przestrzeganiu wymogów dotyczących powierzchni handlowej na jednego klienta.

L24.ltFoto. pixabay.com

Statybų sektoriui skaitmeninti priimtos svarbios įstatymų pataisos

Previous article

Neįprastas būdas aktyvumui skatinti: vilniečiai kviečiami eiti už savo rajoną

Next article

You may also like

More in Rajonas