Rajonas

Ptasia grypa: zalecenia i konieczne środki bezpieczeństwa

0

Po stwierdzeniu na terenie rejonu wileńskiego przypadków wirusa ptasiej grypy H5N8 gospodarstwa drobiarskie i poszczególnych hodowców drobiu obowiązują konieczne środki bezpieczeństwa. Nawołujemy hodowców drobiu do bycia odpowiedzialnymi i przyczynienia się do wspólnego wysiłku na rzecz uniknięcia choroby, która powoduje ogromne straty.
O ptasiej grypie
Ptasia grypa jest szybko rozprzestrzeniającą się groźną chorobą zakaźną, występującą u ptaków.  Zapada na nią zwłaszcza ptactwo domowe, ale chorują też ptaki dzikie. 

Sposoby przenoszenia wirusa
Ptasią grypę przenosi chory ptak bądź też skażone środowisko. Choroba wirusowa może być przenoszona drogą kropelkową, ale na bardzo ograniczoną odległość. Ptasią grypę przenosi również kał zarażonych ptaków, skażona karma, woda, inwentarz, odzież, obuwie itd.
 
Zagrożenie dla ptactwa domowego
Zwłaszcza podatne na chorobę jest ptactwo domowe (indyki, kurczaki, kaczki, gęsie, przepiórki, kuropatwy, bażanty). Drogi zarażenia się ptactwa domowego:
przez kontakt z dzikimi ptakami wodnymi;
przez skażoną wodę;
przez skażoną karmę i podściółkę;
przez odzież osób doglądających ptactwa;
przez narzędzia do chowu ptaków;
przez środowisko (obok zbiorników wodnych, wokół których gromadzą się dzikie ptaki wodne).
Ptasia grypa jest skrajnie groźną i szybko rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną, która może narazić na straty nie tylko drobnych hodowców ptactwa, ale cały sektor drobiowy i przyhamować eksport ptaków i ich produktów. Jeśli w gospodarstwie stwierdzone zostanie ognisko grypy, zniszczyć należy wszystkie ptaki chowane w danym gospodarstwie.
 
Posiadacze drobiu muszą:
podczas wiosennych i jesiennych migracji trzymać drób w zamkniętych pomieszczeniach;
przechowywać paszę dla drobiu w taki sposób, aby była chroniona przed dzikim ptactwem, gryzoniami i innymi zwierzętami, które mogą mechanicznie przenosić wirus;
do pojenia drobiu nie używać wody z otwartych zbiorników wodnych;
domowe gęsi i kaczki trzymać oddzielnie od innego drobiu;
nie odwiedzać innych miejsc trzymania ptaków, unikać bezpośredniego kontaktu z dzikimi ptakami.
 
Objawy ptasiej grypy:
ptaki przestają jeść, pić;
mają trudności z oddychaniem;
występuje zasinienie i obrzęk grzebienia i korali;
występuje obrzęk zatok podoczodołowych;
pojawiają się zasinienia skóry i błon śluzowych;
Od tej choroby może paść do 100% ptaków trzymanych w gospodarstwie, dlatego jest konieczne trzymanie drobiu w domu i niewypuszczanie go na zewnątrz.  Można wpuszczać go tylko na place zewnętrzne urządzone w taki sposób, aby drób nie miał bezpośredniego kontaktu z dzikimi (np. plac zewnętrzny jest ogrodzony ze wszystkich stron i pokryty od góry siatką lub dachem).
 
Czy ptasia grypa jest groźna dla ludzi?
Ptasia grypa nie jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi, jednak zachęcamy do ochrony swoich gospodarstw przed rozprzestrzenianiem się wirusa! Wirus może przetrwać w tuszach ptaków do 30 dni, dlatego nie zaleca się dotykania znalezionych martwych lub dzikich ptaków. Jest również wskazane, aby nie karmić dzikich ptaków z rąk, unikać innego bezpośredniego kontaktu z dzikimi ptakami.
W przypadku dotykania lub podnoszenia dzikiego ptactwa należy przestrzegać ścisłej higieny osobistej. Według specjalistów z Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS, rosnąca liczba ognisk ptasiej grypy u ptaków teoretycznie zwiększa możliwość mutacji wirusa grypy i zagrożenie pandemią grypy.
Brakuje dowodów na to, że wirus może przenieść się pośród ludzi.
 
Spożywanie wyrobów drobiarskich jest całkowicie bezpieczne dla człowieka
W przypadku stwierdzenia ptasiej grypy wszystkie ptaki w danym gospodarstwie są uśmiercane. Zwłoki ptaków, jak też pozostała produkcja w danym gospodarstwie oraz karma są w sposób bezpieczny utylizowane. Surowe środki bezpieczeństwa stosowane są również w gospodarstwach, w których istnieje podejrzenia ogniska choroby. Dodatkowo wirus ginie podczas termicznej obróbki.
 
Konieczne środki bezpieczeństwa biologicznego
Zalecenia dla gospodarstw drobiarskich:
ferma drobiu musi być urządzona w taki sposób, aby niekontrolowanie do niej nie mogły trafić postronne osoby, pojazdy, dzikie zwierzęta, zwierzęta bezdomne i inne;
teren gospodarstwa musi być stale porządkowany, rosnąca na nim trawa musi być koszona;
przed wjazdem na teren fermy drobiu należy zapewnić dezynfekcję wszystkich wjeżdżających pojazdów;
budynki i pomieszczenia, w których przechowywana jest pasza, muszą być skonstruowane i urządzone w taki sposób, aby nie mogły do nich przedostać się dzikie ptactwo i gryzonie, one muszą spełniać wymogi innych aktów prawnych, regulujących przechowywanie pasz;
w gospodarstwie w celu wczesnego wykrycia choroby i powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji na inne tereny muszą być rejestrowane informacje, dotyczące śmiertelności ptaków, spożycia wody i paszy.
Zalecenia dla myśliwych:
myśliwi muszą mieć świadomość, że ptactwo łowne jest potencjalnym nosicielem ptasiej grypy, dlatego polowanie, porządkowanie upolowanych ptaków i ich cięcie muszą być prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa biologicznego;
wszystkie odpady ptactwa łownego należy traktować jako potencjalnie skażone i bezpiecznie usuwać. Zabrania się karmienia zwierząt domowych (psów, kotów itp.) odchodami upolowanego ptactwa wodnego;
podczas i po polowaniu należy przestrzegać wymogów bezpieczeństwa biologicznego. Należy unikać odwiedzania ptaków i polowania w tym samym ubraniu i obuwiu, ponieważ wirus ptasiej grypy może przenosić się przez odzież, obuwie dziecięce, pojazdy itp.
Zalecenia dla podróżujących:
podróżni za granicą powinni unikać bezpośredniego kontaktu z dzikimi zwierzętami lub ptakami, powstrzymywać się od wycieczek na targi ptaków, zwłaszcza w krajach, w których odnotowuje się ogniska ptasiej grypy;
należy upewnić się, że spożywany drób jest dobrze przyrządzony termicznie (ugotowany lub usmażony). Należy ściśle przestrzegać higieny osobistej;
nie należy starać się przywieźć na Litwę drobiu i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego z krajów spoza Unii Europejskiej – to jest surowo zabronione.
 
Złamania wymogów bezpieczeństwa biologicznego podlegają karze administracyjnej: ukaraniem bądź grzywną w wysokości do 600 euro.
 
W przypadku martwych ptaków należy poinformować PSŻW (lit. VMVT) pod nr. 8 800 40403, w celu pobrania próbek ptaków w ich gospodarstwach pod kątem możliwej grypy ptaków.
 
Chrońmy swoje ptaki przed ptasią grypą!
 

Na podstawie vrsa.lt i vmvt.lt

Konkursas Naujojo europinio bauhauzo premijoms laimėti

Previous article

Nacionalinis miškų susitarimas įsibėgėja: kaip rasti sprendimus nugalint priešpriešą

Next article

You may also like

More in Rajonas