Greitos naujienos

Tikslinamas teritorijų planavimo teisinis reguliavimas

0

2021 05 06

Teritorijų planavimo įstatymo pataisoms įgyvendinti Aplinkos ministerija siūlo patikslinti Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarką. Įstatymo pataisos įsigalios liepos 1 d.

Patikslintoji Tvarka leistų aiškiau reglamentuoti, kaip turi būti sudaromos sutartys teritorijų planavimo procesui inicijuoti ir teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti. Be to, siūloma įstatymo numatytais atvejais nustatyti dar vieną atvejį sutarčiai sudaryti, kai įgyvendinant sprendinius dalis būsto turi būti perduota savivaldybės būsto fondui.

Patikslinimai padėtų įgyvendinti ir kitą pakeistojo įstatymo nuostatą – numatytais atvejais teritorijų planavimo iniciatyvos teisę suteikti ne tik dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo bei finansavimo, bet ir dėl savivaldybės lygmens bendrųjų planų koregavimo.

Tarp kitų siūlomų patikslinimų pažymėtina teritorijų planavimo proceso inicijavimo viešumui didinti skirta nuostata. Ji numato, kad apie motyvuotą sprendimą atmesti pasiūlymą inicijuoti teritorijų planavimo procesą privalu informuoti planavimo iniciatorius ir sprendimą paskelbti savivaldybės ar kitų specialiojo teritorijų planavimo organizatorių interneto svetainėse.

Su Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje, o teikti pasiūlymus ir pastabas – iki gegužės 19 d.

Процесс массовой вакцинации населения Литвы будет проходить поэтапно

Previous article

Liepkalnio g.–Žirnių g.–Minsko pl. sankryžoje – svarbūs pokyčiai nuo savaitgalio

Next article

You may also like