Greitos naujienos

Punios šilo rezervatas didinamas 5 kartus

0

2021 05 12

Vieną vertingiausių Lietuvos gamtos vietovių – Punios šilą – siūloma saugoti išplečiant gamtinį rezervatą. Pietinėje Punios šilo dalyje projektuojamas pažintinis pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris leis visuomenei susipažinti su šio unikalaus kraštovaizdžio vertybėmis be didelės intervencijos.

 

Tai numato Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos parengta Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos korektūra, pagal kurią Punios šilo gamtinis rezervatas, dabar užimantis 456 hektarų, ir Punios šilo botaninis zoologinis draustinis sujungiami ir įgyja naują statusą – gamtinio rezervato. Rezervato plotas padidėja iki 2,2 tūkst. hektarų

„Noriu pabrėžti, kad senojoje rezervato teritorijoje, kur žmonėms nebuvo leidžiama lankytis, ir toliau nebus galima. Atvira visuomenei liks naujoji rezervato teritorija. Manyčiau, tokia pusiausvyra tenkins visas suinteresuotas šalis“, – sako aplinkos viceministras Danas Augutis. Pagal Aplinkos ministerijos viziją, lankomame rezervate vietos gyventojai galės nebent grybauti ir uogauti, bet ne žvejoti ar medžioti.

Schemoje nustatytos naujojo rezervato apsaugos ir tvarkymo priemonės. Šioje Nemuno kilpoje taip pat siūloma išskirti ekologinės apsaugos zonas, numatant pažintinio ir rekreacinio turizmo, kitas visuomenės gamtosauginiam švietimui pritaikytas veiklas.

 

Naujasis reguliavimas padės išsaugoti pirmykščių Lietuvos girių bruožus išlaikiusį unikalų Punios šilo gamtinį kraštovaizdį su sengirei būdingomis gausiai ten aptinkamomis saugomomis gyvūnų, augalų bei grybų rūšimis, jų natūraliomis buveinėmis. Pavyzdžiui, ąžuolinį pintenį, ąžuolinę baktrosporą, skėtriąją briedragę, didįjį asiūklį, plačiąją platužę, skylėtąją menegaciją, ąžuolinę kepeną, krokinį minkštenį, karpotąją kempę, skaisčiąją raudonpintelę, didįjį skydvabalį, niūraspalvį auksavabalį.

Atsižvelgta į dar vieną planavimo tikslą – įvertinti Punios šilo eglės ir pušies medynų, kurie atspindi unikalias šių medžių populiacijas, apsaugos ir tvarkymo ypatumus. Siekiant išsaugoti šį unikalų gamtos fondą, jiems siūloma suteikti genetinių draustinių statusą. Tokių draustinių bendras plotas sudarytų apie dešimtadalį rezervato ploto – 292,7 hektarų.

 

Iki šiol buvusio rezervato dalyje jau daugiau kaip 20 metų nevykdoma jokia ūkinė veikla, o dalyje šilo jokie kirtimai neleidžiami nuo 1969 metų.

Su Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos korektūros sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2021 m. gegužės 17 d. iki gegužės 28 d. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu el. paštu  uabkrastotvarka@gmail.com arba Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Šiuo metu galiojančios Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos sprendinių ir siūlomų sprendinių planuojamoje teritorijoje palyginimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje, pateiktame nuorodoje 

Pėsčiūjų tunelio po geležinkeliu įrengimas Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje

Previous article

Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój aktywnej turystyki promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych”

Next article

You may also like