Rajonas

Projekt „Ludzie, miejsca i wydarzenia”

0

Projekt „Ludzie, miejsca i wydarzenia” – to wspólna inicjatywa Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Rady Metodycznej Koła Polonistów Rejonu Wileńskiego, był realizowany od 15 marca do 31 maja 2021 r. i skierowany do uczniów klas 5-IIG szkół podstawowych oraz gimnazjów rejonu wileńskiego. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ważnych rocznic literackich i Święta Konstytucji 3 Maja oraz zgłębianie wiedzy o swoim regionie.
Uczniowie, biorący udział w projekcie edukacyjnym, mieli okazję poznać sylwetki ludzi, którzy zasługują na uznanie, są przykładem i źródłem inspiracji, ciężką pracą i wyrzeczeniami doszli do osobistego sukcesu, ale nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach.
Uczestnicy zaprezentowali również historię swojej Małej Ojczyzny, przedstawili znane im miejsca i krajobrazy. Zdobyli umiejętności prezentowania informacji w sposób ciekawy i oryginalny, gdyż zadaniem było wygłoszenie przemówienia na wybrany temat. Ogółem zostało nadesłanych 32 przemówienia. Najliczniejszą grupą okazała się I kategoria – uczniowie klas 5-6, gdyż nadesłano 13 prac, z kolei w II kategorii – uczniowie klas 7-8 było 12 prac, a w III kategorii – uczniowie klas 9-10 otrzymaliśmy 6 zgłoszeń.
Zachwyciły nas szczególnie te przemówienia, w których uczniowie odwoływali się do własnych doświadczeń, zgłębili dzieje swojej rodziny, miejscowości, szkoły. W szczery i sugestywny sposób starali się przekazać swoje myśli i emocje.

Dziękujemy wszystkim Młodym Oratorom, Nauczycielom, którzy czuwają nad rozwojem talentów swoich uczniów, i Rodzicom wspierającym dzieci, w rozwijaniu własnych pasji, za umożliwienie nam wysłuchania przemówień, w których ujawniły się wrażliwość, umiejętność wysłowienia się, bogata dziecięca wyobraźnia, a równocześnie dojrzałość w formułowaniu myśli.
Wyniki przedstawiamy poniżej:

I kategoria – uczniowie klas 5-6
Temat Urok mojej Małej Ojczyzny.
I miejsce – Mileja Steszko kl. 5, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, nauczycielka Anna Bartoszko;
II miejsce – Beata Szczerbuk kl. 6, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, nauczycielka Lucja Podworska;
III miejsce – Urszula Chodorowicz kl. 5, Gimnazjum w Rukojniach, nauczycielka Regina Iwaszko;
Wyróżnienie – Magdalena Mazajło kl. 5, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, nauczycielka Olga Wołkowicka;
Wyróżnienie – Krzysztof Wołodko kl. 6, Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, nauczycielka Irena Szulska;
 
II kategoria – uczniowie klas 7-8
Temat W poszukiwaniu własnej tożsamości. Miejsca, ludzie, wydarzenia mojego regionu. 
I miejsce – Emilia Krasowska kl. 7, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, nauczycielka Anna Burbo;
II miejsce – Ariana Puncevičiūtė kl. 8, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, nauczycielka Anna Bartoszko;
III miejsce – Urte Urszula Taraszkiewicz kl.7, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, nauczycielka Krystyna Dejnarowicz;
Wyróżnienie – Donata Savanevičiutė kl. 7, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, nauczycielka Alina Savanevičienė.
 
III kategoria – uczniowie klas IG-IIG
Temat Moja najpiękniejsza podróż literacka (utwory Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza) lub Konstytucja 3 maja – symbolem wolności  
I miejsce – Aneta Baranowska kl. 9, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, nauczycielka Alina Savanevičienė;
II miejsce – Wiktoria Jodko kl.10, Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego, nauczycielka Krystyna Stankevičienė;
III miejsce – Kamila Wojnicz kl. 9, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, nauczycielka Edyta Klimaszewska.
Laureaci i wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody oraz dyplomy, których fundatorami są: Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie Macierz Szkolna.
 
Koordynatorzy projektu:Lucja KuzborskaAlicja RosowskaIlona Herman
Zdjęcie ilustracyjne unsplash.com

Kviečiame susipažinti su Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimais

Previous article

Rekonstruota Vilniaus nuotekų valykla sulaikys ir 0,05 milimetro dydžio daleles

Next article

You may also like

More in Rajonas