Rajonas

Paskutinis Erasmus+ projekto „My culture, your culture, our culture“ partnerių susitikimas

0

Gegužės 7-12 dienomis, Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio mokytojos: Božena Naimovič, Katrina Baranovska ir Ana Šabanovič bei direktorė Božena Petrulevič, dalyvavo paskutiniame, 5-tame projekto partnerių susitikime, kuris dėl visuotinės pandemijos negalėjo įvykti gyvai, todėl buvo nuspręsta, kad susitikimas bus organizuojamas Microsoft Teams pagalba, virtualiai. Susitikimą organizavo ir koordinavo Lenkijos ikimokyklinio ugdymo įstaigos (Przedszkole Samorządowe w ZPO w Woli Filipowskiej) mokytoja Edyta Tworek-Gągolska. Susitikimo programa buvo suderinta anksčiau, bendradarbiaujant projekto koordinatoriams iš penkių šalių, taip pat buvo pateikti nurodymai, ką kiekviena įstaiga turi paruošti ir pristatyti šio susitikimo metu.
Kiekvienos dienos susitikimams buvo skiriama 4 val., kurių, visai informacijai pateikti ir išsamiai padiskutuoti buvo per mažą. Pirmąją susitikimo dieną Lenkijos atstovai pasveikino visus susitikimo dalyvius, pristatė sumontuotą filmuką apie savo mokyklą, mokytojus bei vaikų grupes, kurios veikia įstaigoje, o mokytoja Edyta pateikė prezentaciją apie Lenkijos švietimo sistemą bei vyraujančias tradicijas įstaigoje. Pirmąją dieną savo prezentacijas apie projekto metu įgyvendintas veiklas pristatė Graikijos komanda ir Lietuvos komanda. Kitomis susitikimo dienomis tokias pat prezentacijas pateikė kitos šalys, taipogi diskutuota buvo apie folkloro prasmę ir svarbą ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikams, o Graikijos atstovė ir projekto koordinatorė Anna Magkiosi pateikė gerosios patirties pavyzdžių, kaip folklorą, tradicijas ir kultūrą įtraukti į ugdymosi procesą bei kaip tai prieinamai perteikti vaikams.
Lenkijos atstovai transliavo gyvai vaikų pasirodymus, vaikai demonstravo susitikimo dalyviams tradicinius šokius: krakoviaką (lenk. Krakowiak) ir polonezą (lenk. Polonez), mokytojos pristatė tradicinius tautinius drabužius iš Krokuvos regiono ir surengė visiems dalyviams praktikumą, kuriuo metu mokė kaip pinti vainikus iš gyvų gėlių ir kaip ruošti gėles iš krepinio popieriaus, bei taip pat jomis papuošti vainikėlius.
Paskutiniąją susitikimo dieną vyko diskusijos ir Graikijos atstovės mokymai apie tai, kaip užpildyti pagrindines projekto ataskaitas, kokią informaciją reikia pateikti sistemoje Mobily Tools+ bei kokias užduotis dar turi atlikti projekto partneriai tam, kad tinkamai užbaigti šį mūsų projektą. Primename, kad projektas „My culture, your culture, our culture“ įstaigoje vykdomas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. ir turėjo baigtis 2020 m. rugpjūčio 31 d., tačiau dėl COVID-19 situacijos pasaulyje, projekto pabaigos terminas buvo nukeltas iki 2021 m. gegužės 31 d.
Šio projekto dėka mūsų įstaigos vaikai ir mokytojai ne tik pagilino žinias apie kitų tautų kultūrą, tradicijas bei papročius, bet ir prisijungė prie puikių projekto produktų kūrimo, tokių kaip e-knygų, albumų, informacinių leidinių, tradicinių žaidimų rinkinių ir begalės kitų, kurie projektui pasibaigus bus sugrupuoti ir patalpinti projekto svetainėje http://erasm18culture.simplesite.com ir bus prieinami kiekvienam mokytojui.
Mūsų įstaigos prezentacijos ir įgyvendintų projekto veiklų pristatymas:
– Pristatymas apie kultūrinio ugdymo svarbą: https://prezi.com/view/yaD3nc5ktNntPGCE3al8/
– Pristatymas apie etnokultūros (folkloro tradicijų) svarbą:https://www.canva.com/design/DAEeJy2wjK4/WwnxUc5D1Qe3SEGlCdwy8A/view?utm_content=DAEeJy2wjK4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 
– 2-ųjų metų projekto veiklų pristatymas:https://www.canva.com/design/DAEZeR7XwoU/uIhLSFP-StDCg-wEYCv8Rg/view?utm_content=DAEZeR7XwoU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebuttonh 
– 1-ųjų metų projekto veikų pristatymas: https://youtu.be/ecTgU8aerhQ  

Projekto įgyvendinimui finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris.
 

Autorė ir projekto koordinatorėBožena Petrulevič

Šeštadienį Vilniuje – laikini eismo pokyčiai

Previous article

Parengtas pirmasis Lietuvoje leidžiamų nelaisvėje laikyti ir veisti žinduolių rūšių sąrašas

Next article

You may also like

More in Rajonas