Rajonas

Teatr „Wędrówka” z Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu zwycięzcą VI Rejonowego Festiwalu Teatrów Szkolnych Mi*m’2021

0

Zwycięzcą VI Rejonowego Festiwalu Teatrów Szkolnych Mi*m’2021 został Teatr „Wędrówka” z Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Festiwal stał się imprezą tradycyjną. Narodził się sprzed sześciu laty ze wspólnej inicjatywy Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Rady Metodycznej Koła Polonistów Rejonu Wileńskiego. Celem Festiwalu jest popularyzacja gry scenicznej i prezentacja twórczości teatralnej dzieci oraz młodzieży, rozbudzanie w młodych artystach wrażliwości artystycznej, a także scenicznej, pobudzanie do poszukiwań nowych form teatralnych i repertuarowych.
Teatr jest najbardziej atrakcyjną formą estetycznego wychowania dzieci i młodzieży. Przez elementy gry i zabawy teatr odkrywa tajemnicę i urodę słowa, magię teatralnej przestrzeni oraz siłę scenicznej iluzji. Uczy pracy w zespole, otwartości na drugiego człowieka, wychowuje i bawi. Dzieci instynktownie czują te wartości teatru i chętnie biorą udział w teatralnej zabawie. Jest to oczywiście teatr amatorski, niemniej obowiązują tutaj te same zasady, co w każdym innym teatrze: poprawna polszczyzna, logiczna interpretacja, funkcjonalna scenografia, harmonijna kompozycja obrazów scenicznych, organicznie związany z treścią sztuki ruch sceniczny.
Tegoroczny Festiwal udowodnił, że sceną teatralną może stać się własne mieszkanie czy też balkon z widokiem na miasto. Taka „nieteatralna” przestrzeń pozbawiona bariery sceny zachęciła do udziału osoby, które może nie zgodziłyby się stanąć przed publicznością.
Przedstawienia poruszyły wiele ważnych i aktualnych tematów, takich jak mała ojczyzna, tożsamość narodowa, szczęście, przyjaźń, szkoła, relacje międzyludzkie. Sięgnięto po polskich autorów (Jana Brzechwę, Juliana Tuwima) oraz ekranizację („Sami swoi”).
W Festiwalu mogły wziąć udział nie tylko zespoły uczniowskie, ale też nauczyciele, rodzice. Czas przedstawienia nie mógł przekroczyć 15 minut. Należało poszukać nowatorskich form, gdyż praca nad przedstawieniem i jego realizacja przebiegały w niełatwych warunkach – zdalnie. Jednak taka sytuacja nie przestraszyła miłośników sceny. Uczestnikom udało się połączyć różne techniki, słowo, dźwięk i obraz. Jury oceniło grę aktorską, scenografię, pomysł reżyserski i wyłoniło zwycięzców.

Poniżej przedstawiamy wyniki:
I miejsce – zespół „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu za przedstawienie „Ballada o samych swoich”. Kierownik Bożena Bieleninik;
II miejsce – zespół „Przyjaciele sceny” z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie za przedstawienie „Rzepka”. Kierownik Łucja Andrijewska;
III miejsce – zespół „Skrzat” z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach za przedstawienie „Wiersze Jana Brzechwy”. Kierownik Ludmiła Łatyszewicz;

Wyróżnienie – zespół „Twórczy świat” z Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego za przedstawienie „Ja”. Kierownik Renata Romejko;
Wyróżnienie – zespół „Skrzat” z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach za przedstawienie „Szczęście”. Kierownik Edyta Klimaszewska;
Wyróżnienie – zespół „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu za przedstawienie „O Gwieździe Betlejemskiej”. Kierownik Bożena Bieleninik;

Dziękujemy wszystkim artystom za zaangażowanie i wspaniałą grę aktorską, a kierownikom artystycznym za ciekawe pomysły, za przekazanie poprzez sztukę sceniczną ogólnoludzkich i ponadczasowych wartości.
Laureaci i wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody, których fundatorami są Wydział Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Zwycięskie i wyróżnione zespoły wezmą udział w XXV Festiwalu Teatrów Szkolnych, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Jury Konkursowe:Krystyna DejnarowiczKrystyna StankewiczieneKrystyna Witlicka

Visuomenė kviečiama aptarti naujojo valstybinio atliekų tvarkymo plano projektą

Previous article

Festivalis SPOT – tvarus judėjimas mieste, ar tai įmanoma?

Next article

You may also like

More in Rajonas