Greitos naujienos

Teisinės korekcijos leis apdorotą nuotekų dumblą panaudoti naudingiausiais būdais

0

2021 05 19

Aplinkos ministerijos siūlomi Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų pakeitimai leis apdorotą nuotekų dumblą panaudoti naudingiausiais ir veiksmingiausiais būdais.

Patikslinus tokio dumblo sąvoką, bus suvienodintos galimybės jį panaudoti – ir tręšimui, ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, ir energijai gauti. Tai padės išspręsti dabartinę problemą, kai šį dumblą tenka kaupti, nes nėra, pavyzdžiui, galimybių jį naudoti kaip trąšą.

Apdorotu nuotekų dumblu bus vadinamas ne trumpiau kaip vienus metus laikytas arba biologiniu, cheminiu, terminiu ar kitokiu būdu paveiktas dumblas, kurio savybė fermentuotis ir keliamas sveikatai bei aplinkai pavojus jį naudojant yra sumažintas.

Dabartiniai Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimai numato, kad 2022 m. sausio 1 d. įsigalios privaloma nuostata, jog kompostavimo ir apdorojimo įrenginiuose apdorojamas nuotekų dumblas ir biologiškai skaidžios atliekos turi būti priimamos, laikomos, kompostuojamos ir anaerobiškai apdorojamos uždarose patalpose. Kitose ES šalyse toks reikalavimas netaikomas – kvapų sklidimo valdymas ir jų prevencija užtikrinami kitomis priemonėmis. Siekiant išsamiau įvertinti šio reikalavimo būtinybę ir galimybes jį taikyti, siūloma iki 2025 m. atidėti jo įgyvendinimo terminą.

Su patikslintų Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje ir iki gegužės 24 d. teikti pastabas bei pasiūlymus.

Vyriausybė nutarė švelninti karantino ribojimus

Previous article

Pielgrzymka dla pieszych i rowerzystów ku czci ks. prałata Józefa Obrembskiego

Next article

You may also like