Greitos naujienos

Bus patikslintas inžinerinių geologinių tyrimų reglamentavimas

0

2021 05 21

Inžinerinių geologinių ir geotechninių  tyrimų reglamentavimui patikslinti Aplinkos ministerija parengė naujos redakcijos statybos techninį reglamentą  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (STR 1.04.02:2011).

 

Pakeitimai leistų suderinti šio STR nuostatas su kitais žemės gelmių tyrimus ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos ir tarptautiniais standartais,  plačiau naudoti sukauptą geologinę informaciją, skaitmenizuoti tyrimų rezultatų teikimą ir mažinti administracinę naštą.

 

Nauja yra tai, kad STR nuostatų nebereikėtų taikyti tyrimams, atliekamiems vykdant statinių griovimo ir pastatų patalpų paskirties keitimo projektus.

 

Be to, numatoma pakeisti reikalavimus nustatant projektinių inžinerinių geologinių tyrimų geotechninę kategoriją, atsižvelgus į statinio kategoriją ir inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumą. Supaprastinus reikalavimus tyrimams, reikalingiems projektuojant vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus, paspartės ir tokių namų  projektavimas, ir statyba.

 

Patvirtinus naujos redakcijos STR, bus patikslinti žvalgybinių inžinerinių geologinių tyrimų tikslai, išskirti tyrimai, skirti suplanuoti projektinius inžinerinius geologinius tyrimus, nustatant maksimalų atstumą tarp tyrimo vietų ir minimalų šių vietų skaičių.

 

Tyrimų rezultatų ataskaitas Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos bus galima teikti tik elektroniniu būdu. Paprastų ataskaitų vertinimas nebus privalomas. Visa tai leis supaprastinti ir pagreitinti inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų priežiūros procesą.

 

Su naujos redakcijos STR „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje, o pastabas ir pasiūlymus teikti iki birželio 2 d.

Vilniečius kvies į pirmą industrinę diskoteką veikiančioje elektrinėje

Previous article

Ribiškių kraštovaizdžio draustinį „šienaus“ avys

Next article

You may also like