Rajonas

Ranking instytucji edukacyjnych. Jak w tabeli rankingowej wyglądają placówki oświatowe rejonu wileńskiego?

0

Jak co roku czasopismo „Reitingai“ opublikowało oceny różnych placówek oświatowych i uczelni wyższych. Oceniono łącznie 356 gimnazjów, których absolwenci w 2020 roku zdawali państwowe egzaminy dojrzałości (PED). W rankingu znajdują się również szkoły początkowe i podstawowe. Jakie miejsca w tegorocznej tabeli rankingowej zajęły placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego?
Kryteria oceny
W tym roku czasopismo oceniało gimnazja nieco inaczej niż dotychczas. W poprzednich latach szkoły były porównywane na podstawie ocen średnich z państwowych egzaminów dojrzałości (PED) zdawanych przez ich absolwentów, a tym razem wyniki egzaminów zdanych przez absolwentów porównuje się według skali: ilu uczniów konkretny egzamin zdawało, ale go nie zdało, ilu z nich na konkretnym egzaminie uzyskało najniższe punkty, tj. od 16 do 35 (ze 100), ilu otrzymało 26-85 punktów, a ilu uzyskało najwyższe oceny (od 86 do 100).
W tegorocznym rankingu gimnazjów, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, szkoły nie otrzymywały punktów za uczniów, którzy zdali egzaminy z najniższymi wynikami (od 16 do 35 punktów na 100).
Również w tym roku wyróżnionym parametrem jest ilość funduszy państwa i samorządów, przyznanych każdej szkole w kraju w 2020 r. Ten parametr w punktach nie był oceniany.
 
W 50-ce – Gimnazjum w Pogirach, w 100-ce – Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie
Wśród najlepszych 50 placówek oświatowych kraju – Gimnazjum w Pogirach rejonu wileńskiego, w 100-ce – Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie.
Gimnazjum w Pogirach, które uzyskało 33,33 pkt i zajęło 48. miejsce może poszczycić się uczniami, którzy dobrze zdali egzaminy. Wszyscy zdający zdali maturę z języka litewskiego i matematyki. Na egzaminie z języka litewskiego 48,1 proc. uzyskało od 36 do 85 punktów. Na najwyższym poziomie – od 85 do 100 punktów egzamin z języka litewskiego zdało 22,2 proc. absolwentów. Wyniki egzaminu z matematyki również są satysfakcjonujące. Od 36 do 85 punktów na egzaminie z matematyki otrzymało 25,9 proc. zdających, a od 8 do 100 punktów zgromadziło 7,4 proc. absolwentów.
Dwunastoklasiści Gimnazjum w Pogirach w zeszłym roku wypadli dobrze na egzaminie z języka angielskiego – prawie połowa absolwentów otrzymała oceny na najwyższym poziomie – od 85 do 100 punktów, a 6 uczniów było zadowolonych z setek.
W ubiegłym roku Gimnazjum w Pogirach miało 5 setkowiczów, z których jednemu absolwentowi udało się maksymalnie wykazać swoją wiedzę i zdobyć dwie setki. Spośród wszystkich absolwentów prawie połowa (46,7 proc.) podjęła studia na uczelniach wyższych finansowanych przez państwo. Jeden z absolwentów wstąpił do zagranicznej szkoły wyższej.
Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie po zgromadzeniu 30,83 pkt. zajmuje 70. miejsce. Absolwenci tego gimnazjum wykazali się najlepszą wiedzą na egzaminie z języka angielskiego. Aż 52 proc. zdających egzamin z języka angielskiego zdało z najwyższą oceną – od 86 do 100 punktów. Dobre osiągnięcia wykazali zarówno na egzaminach z historii, jak i z biologii i chemii.
W ubiegłym roku Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie szczyciło się absolwentką Agne Damarackaitė, która otrzymała najwyższe oceny z trzech państwowych egzaminów dojrzałości – biologii, języka i literatury litewskiej oraz języka angielskiego. Absolwentce Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie wraz z najlepszymi absolwentami Litwy w ubiegłym roku na specjalnej uroczystości ku czci najlepszych uczniów gratulowali premier Republiki Litewskiej Saulius Skvernelis oraz minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius.
 
Wśród 200 najlepszych gimnazjów – 3 gimnazja rejonu wileńskiego
Na 112 miejscu znalazło się Gimnazjum „Rytas” w Rudominie, na 125 – Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, na 199 – Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
Warto zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku większość „setkowiczów” było z Gimnazjum „Rytas” w Rudominie, to gimnazjum zostało rekordzistą – najwyższe noty otrzymało 8 maturzystów. Wielu „setkowiczów” pochodziło także z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
Cieszymy się, że w 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019, w rejonie wileńskim znacznie wzrosła liczba „setkowiczów” Aż 61 absolwentów z 18, gimnazjów będących w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego, uzyskało maksymalną liczbę punktów z egzaminów państwowych – w sumie 65 „setek”.
W rankingu są wspominane również inne gimnazja, podległe Samorządowi Rejonu Wileńskiego. 260. miejsce ze wszystkich 356 gimnazjów w kraju zajęło Gimnazjum w Miednikach, wyprzedzając Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie o jedno miejsce. 271 miejsce zajęło gimnazjum w Rukojniach, 276 – Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach, 279 – Gimnazjum im. księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole, 295 – Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach. Miejsca od 300 do 350 zajęły również: Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach, Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, gimnazja w Zujunach i Wołczunach.
 
W 6 placówkach edukacyjnych – szerokie możliwości edukacji nieformalnej
Sześć placówek oświatowych rejonu wileńskiego może cieszyć się aktywną liczbą uczniów korzystających z nieformalnych zajęć edukacyjnych. Czasopismo „Reitingai“ wyróżniło, z ilu możliwości edukacji nieformalnej (kółek) korzystają uczniowie w szkole i poza nią. Aktywną edukację nieformalną promują także placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego: Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach (95,89 proc.), Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (95,5 proc.), Gimnazjum w Miednikach (96,88 proc.), Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach (93,46 proc.), Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (92,57 proc.) i Gimnazjum w Rukojniach (90,95 proc.)
Cieszymy się, że placówki oświatowe rejonu wileńskiego doskonale wykorzystują możliwości edukacji nieformalnej, a tym samym przyczyniają się do wszechstronnego procesu rozwoju dzieci, promowania auto ekspresji uczniów oraz pogłębiania kompetencji społecznych i osobistych uczniów.
 
Oceny wyników kształcenia na poziomie początkowym
Redakcja pisma „Reitingai” oceniła także osiągnięcia szkół początkowych. Rankingi szkół początkowych i progimnazjów zostały przedstawione na podstawie wyników badania osiągnięć uczniów nie jednego, a trzech lat.
Szkoła Podstawowa „Saulėtekio” w Bezdanach wyróżniała się najlepiej spośród szkół podstawowych, podlegających Samorządowi Rejonu Wileńskiego, kiedy sprawdzano liczbę uczniów od 1 do 9. Podczas oceny obliczono średnią z 3-letnich wyników osiągnięć z języka litewskiego i matematyki.
Poza szkołami mniejszościowymi, spośród wszystkich 22 szkół dobre miejsca zajęło 8 szkół podstawowych rejonu wileńskiego. Zgodnie z wynikami Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie zajęła 2. miejsce, 3. – Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, na 4. miejscu – Szkoła Podstawowa im Mariana Zdziechowskiego w Suderwie i na 5. – Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach.
Na liście rankingów znajdują się również Szkoła–Centrum Wielofunkcyjne w Mościszkach, szkoły podstawowe w Szumsku, Sużanach i Jęczmieniszkach.
Gratulujemy szkołom, które osiągnęły dobre pozycje w rankingu! Wszystkim placówkom oświatowym życzymy jak najlepszych wyników i osiągnięć w nauce, a dwunastoklasistom życzymy sukcesów w zbliżających się egzaminach dojrzałości!
 

Ribiškių kraštovaizdžio draustinį „šienaus“ avys

Previous article

Vilniuje nuo pirmadienio veiks 2 testavimo punktai Galimybių pasui gauti

Next article

You may also like

More in Rajonas