Rajonas

Dėl planuojamo maitinimo paskirties pastato Galgių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

0

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl maitinimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Kerpių g. 20. Statinio naudojimo paskirtis: maitinimo.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Devyni architektai“.
Projekto vadovas: Arūnas Skrolis, Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas arunas@devyniarcitektai.lt, tel. +370 698 81941.
Statytojas: A.P.
Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 10.00 – 12.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-09 16:00 val.
Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:
https://join.skype.com/A1xqp9Vp13aI
Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.
 
Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.
Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.
 
 
 
 
 

Pirmas toks pasaulyje „Portalas“: Vilnius ir Liublinas susijungė neįprastu virtualiu „tiltu“

Previous article

Gyventojai jau gali kreiptis kompensacijų už mažataršes judumo priemones

Next article

You may also like

More in Rajonas