Rajonas

Dėl planuojamo sandėliavimo paskirties pastato Pagirių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

0

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Ateities g. 6A. Statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statybinio konstrukcijų projektavimas“.
Projekto vadovas: Mindaugas Daugėla, Vilnius, Verkių g. 5, el. paštas info@projektuok.lt, tel. +370 683 05450.
Statytojas: UAB „Transjungta“.
Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 – 16.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-10 15:00 val.
Viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:
https://zoom.us/j/2270418223?pwd=eDdFREpIakNLLzdkZ2tFMW9GTHBNUT09
Meeting ID: 227 041 8223
Passcode: 8sHNnm
Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.
 
Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315.
Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

 

Aplinkos ministras: „Kartu su verslu turime galvoti, ne kur laidoti anglies dioksidą, o kaip jo nesukurti“

Previous article

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

Next article

You may also like

More in Rajonas