Miestas

Strateginis plėtros planas iki 2030 m. – kviečiame teikti pasiūlymus

0

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu (toliau – SPP) – tai svarbi miesto strateginio valdymo dalis.

Parengtas planas – ilgalaikis (10 ir daugiau metų), jame numatomi strateginiai tikslai, siektini rezultatai ir planuojamas jų įgyvendinimas. SPP bus įgyvendinamas veiksmus perkeliant į kiekvienų metų Savivaldybės veiklos programas. Čia įtvirtinamos pagrindinės miesto vystymosi gairės ir kryptys. Keičiantis miesto aplinkai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, planas bus peržiūrimas.
Visus suinteresuotuosius kviečiame teikti pastabas bei pasiūlymus dėl veiksmų ar stebėsenos rodiklių įtraukimo, pašalinimo ir koregavimo.

Vilniaus miesto Savivaldybės parengtą 2021-2030 metų strateginį plėtros planą sudaro 10 svarbiausių strateginių krypčių:

1. Švietimas
Vilniaus SPP_ svietimas

2. Socialinė apsauga
Vilniaus SPP_ socialine apsauga

3. Sveikata, sveikatingumas ir sportas
Vilniaus SPP_ sveikata

4. Kultūra
Vilniaus SPP_ kultura

5. Judumas
Vilniaus SPP_ judumas

6. Ekonominė plėtra ir turizmas
Vilniaus SPP_ ekonomika ir turizmas

7. Aplinka ir miesto plėtra
Vilniaus SPP_ miesto pletra

8. Saugumas ir apsauga
Vilniaus SPP_ saugumas

9. Paslaugos
Vilniaus SPP_ paslaugos

10. Valdymo meistriškumas ir planavimas
Vilniaus SPP_ valdymas

Kiekvieną SPP kryptį pateikiame atskirais dokumentais, kuriuose bendrai aprašomi strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės.

Labai kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus korekcijoms 2030@vilnius.lt iki birželio 14 d.

 

Pasaulinę aplinkos dieną visi kviečiami į Žaliųjų idėjų festivalį Prezidentūros kieme

Previous article

„Vilniaus viešajam transportui“ vadovaus Darius Aleknavičius

Next article

You may also like

More in Miestas