Greitos naujienos

Laisvėjant karantinui, PAV ataskaitų rengėjus domina, kaip dabar jas reikia viešinti

0

2021 06 11

Mažėjant karantino metu įvestų  renginių uždarose patalpose suvaržymų, Aplinkos ministerija sulaukia vis daugiau paklausimų, kaip eksponuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir organizuoti viešą visuomenės supažindinimą su ja.

Aplinkos ministro 2017 m. patvirtinta Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarka numato, kad PAV dokumentų rengėjas, ekstremaliosios situacijos metu apribojus galimybes visuomenei patekti į savivaldybės ar seniūnijos patalpas, PAV ataskaitą turi eksponuoti savo interneto svetainėje, o visuomenę viešai su ja supažindinti internetinės vaizdo transliacijos būdu. Jo pareiga – užtikrinti tiesioginę vaizdo, garso transliaciją bei jos įrašą, jį išsaugoti ir sudaryti atsakingajai institucijai galimybę gauti prie prieigą prie įrašo ir jį peržiūrėti, o dalyviams – galimybes pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

PAV dokumentų rengėjus domina, kaip dabar jie turi elgtis, jeigu viešinimo procedūros buvo pradėtos tuo metu, kai buvo apribotos visuomenės galimybės patekti į savivaldybės ar seniūnijos patalpas. Pasak Aplinkos ministerijos specialistų, šias procedūras reikia užbaigti tuo pačiu nuotoliniu būdu ataskaitą eksponuoti internetu, o viešą visuomenės supažindinimą organizuoti naudojantis internetine vaizdo transliacija.

Tai, kas svarbu žuvų apsaugai, tinka ir visoms kitoms gyvosios gamtos rūšims

Previous article

Parengta maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens ir iš aplinkos gautos išorinės apšvitos stebėsenos ataskaita

Next article

You may also like